104

Transportlogistik / Final

Finalister

Jonne Alanen

Novida

Niilo Ali-Raatikainen

Turun ammatti-instituutti

Toni Eskelinen

Riveria

Atte Iljana

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Joona Lehtonen

Luksia

Eetu Leppänen

Ammattiopisto Samiedu

Anniina Maukonen

Gradia

Henrik Toivanen

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Uppgiften är att avklara nio olika uppgiftshelheter. Centralt innehåll i uppgifterna är arbetssäkerhet, lastning och lossning av en last med olika hjälpmedel, användning av fraktberäkningsgrunder, säkrande av last enligt standarden EN 12195-1:2010, förutseende och ekonomisk körning, och behärskande av teorikunskap.

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i logistik, kompetensområdet för transportservice. Bedömningen baserar sig på kriterierna för nivån berömliga i grundexamen i logistik.

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgifterna har kvantitativ och kvalitativ bedömning.

 • Behärskande av arbetsprocessen
 • Behärskande av arbetsmetoder, arbetsredskap och material
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
 • Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Kvalitativ bedömning 30 % och kvantitativ bedömning 70 %.

Dessutom ingår bedömning av Mästare-tävlingens teman

 • Företagsamhet
 • Hållbar utveckling

Arbetshälsa och arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

I tävlingen följer man Mästare-evenemangets officiella tävlingstidtabell, enligt vilken de tävlande utför uppgifterna.

Tävlingsplats är Kuopio-hallens område samt Savon ammattiopistos campusområde Savilahti

 • Evenemangstid 20.05.2024 – 23.05.2024
 • 20.05.2024 Kl. 16–19 Man bekantar sig med tävlingsområdet samt introduktion i maskiner och anordningar.

De tävlande utför tävlingsuppgifter enligt en personlig tidtabell under tiden 21.5.2024 kl. 8:00 – 23.05.2024 kl. 12:00.

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

 • Lastbilar
 • Fordonskombination
 • Buss
 • Simulator
 • Motviktstruck och pallyftare
 • Fordonstruck
 • Styckegodslyft
 • Hjullastare
 • Lastsäkringsutrustning
 • Lyftredskap
 • Skyddshjälm med hakrem
 • Skyddsglasögon
 • Dator
 • Kalkylator
 • Anteckningsredskap

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Skyddshandskar 
 • Personliga skyddskläder (ISO EN 20471, skyddsklass 2)
 • Skyddsskor

Exempel-
uppgift

Uppgiften kunde vara en planering och utdelning av en styckegodslast, där uppgiften är att plocka gods från en terminal och planera utdelningsrutten. Att säkra att fordonet är i trafikdugligt skick och vid behov utföra nödvändiga åtgärder före körning. I uppgiften kunde körningen vara med lastad lastbil i allmän trafik och utdelning av gods till kunder. I bedömningen av uppgiften kunde följande saker beaktas: Granskning av riktigheten för fraktsedel och gods, kundbetjäning, arbetets smidighet, saker gällande arbetssäkerheten, såsom arbetskläder, arbetsmetoder, användning och granskning av anordningar, trafiksäkerhet. 

Domare

 • Huvuddomare Jarmo Iivari, OSAO
 • Tommi Aaltonen, Sataedu
 • Juha Niemi, Stadin ammatti- ja aikuisopisto
 • Jarkko Leppä, Esedu
 • Tarja Rantalainen, Esedu
 • Pekka Saastamoinen, Esedu
 • Aki Laukkanen, Esedu
 • Jouni Häkkinen, Riveria
 • Jari Ikonen, Samiedu
 • Marko Eskelinen, YSAO
 • Kalle Salo, Keuda
 • Arska Kallio, Tavastia
 • Timo Määttä, Kainuun ammattiopisto
 • Jarmo Karonen, Kaukokiito
 • Timo Järvinen, Tredu
 • Mikael Elo, Toyota Material Handling
 • Jouni Säteri, Pohjolan Matka
 • Sami Riikonen, Varia
 • Jukka Tammi, Sedu
 • Olli Pekka Väisänen, Posti
 • Jari Vänskä, Posti
 • Teemu Kautto, Kaukokiito
 • Teemu Hämäläinen, Volvo
 • Pauli Hiekkavirta, Stadin AO
 • Tuomas Syvänen, Gradia
 • Johanna Plyhm, Stadin AO
 • Veli-Pekka Laukkanen, Savon ammattiopisto
 • Keijo Itkonen, DB Schenker

Hållbar utveckling

I uppgifterna beaktas arbetsredskapens och arbetsmiljöns prydlighet samt sortering av material som återvinns.

Företagsamhet

Den tävlande besvarar frågor om företagsamhet. I arbetsprestationerna granskas den tävlandes kunnande om kostnadsstrukturen inom transportbranschen och om den egna verksamhetens inverkan på ekonomin i logistikföretag.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerheten bedöms i alla tävlingsuppgifter.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Användning av styckegodslyft

Den tävlande visar sitt kunnande i att använda en styckegodslyft.

Tid för uppgiften: 1,5 timme

Maxpoäng: 15 poäng

Bedömningsgrunder:

Kvantitativ bedömning 15 poäng

Modul 2/Förutseende och ekonomisk körning

Den tävlande visar sitt kunnande i förutseende och ekonomisk körning genom att köra en på förhand bestämd rutt, som innehåller stads- och landsvägskörning.

Tid för uppgiften: 1 timme

Maxpoäng: 10 poäng

Bedömningsgrunder:

Kvantitativ bedömning 6 poäng

Kvalitativ bedömning 4 poäng

Modul 3/Körskicklighetsbana

Den tävlande har i uppgift att avklara en körskicklighetsbana med en lastbil. Dessutom ska den

tävlande utföra hantering av ett växelflak med en krokanordning.

Tid för uppgiften: 1 timme

Maxpoäng: 15 poäng

Bedömningsgrunder:

Kvantitativ bedömning 15 poäng

Modul 4/Behärskande av teorikunskaper

Den tävlande ska besvara skriftliga flervalsfrågor gällande logistiksbranschen. Frågornas ämnesområden är bl.a. företagsamhet, hållbar utveckling, arbets- och trafiksäkerhet samt främjande av arbetsförmåga.

Tid för uppgiften: 1 timme

Maxpoäng: 10 poäng

Bedömningsgrunder:

Kvantitativ bedömning 10 poäng

Modul 5/Lastning av fordonskombination

Den tävlande ska lasta en styckegodslast på en fordonskombination. 

Tid för uppgiften: 1,5 timme

Maxpoäng: 15 poäng

Bedömningsgrunder:

Kvantitativ bedömning 12 poäng

Kvalitativ bedömning 3 poäng

Modul 6/Simulator

Den tävlande ska utföra en köruppgift i en simulator. Uppgiften är att transportera en fordonskombination säkert och ekonomiskt och följa trafikreglerna.

Tid för uppgiften: 1 timme

Maxpoäng: 5 poäng

Bedömningsgrunder:

 Kvantitativ bedömning 5 poäng

Modul 7/Säkring av last

Den tävlande säkrar en last enligt standarden EN 12195-1:2010 genom att använda olika slags lastsäkringsutrustning.

Tid för uppgiften: 1 timme

Maxpoäng: 10 poäng

Bedömningsgrunder:

 Kvantitativ bedömning 10 poäng

Modul 8/Förberedelse av ett fordon för en arbetsuppgift

Den tävlande har i uppgift att förbereda en buss för en beställningstrafiktransport.

I uppgiften ingår inte körning med bussen.

Tid för uppgiften: 1 timme

Maxpoäng: 10 poäng

Bedömningsgrunder:

Kvantitativ bedömning 7 poäng

Kvalitativ bedömning 3 poäng

Modul 9/Förflyttningstransport av en arbetsmaskin

Den tävlande har i uppgift att köra en arbetsmaskin på ett transportunderlag samt utföra säkring av lasten genom att använda lastsäkringsutrustning.

Tid för uppgiften: 1 timme

Maxpoäng: 10 poäng

Bedömningsgrunder:

 Kvantitativ bedömning 10 poäng

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners