202

Mediateknik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Examensbenämningarna i grundexamen är utövare av medietjänster och utövare av visuell framställning.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel utföras i tjänst inom den offentliga sektorn, i företag, andra mediagemenskaper och byråer eller som självständig företagare eller yrkesutövare.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, kompetensområdet för grafisk kommunikation.

I tävlingen beaktas arbetslivets krav, företagsamhet, kundbetjäning, arbetsförmåga, ergonomi, internationalism och principerna för hållbar utveckling. Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kraven för berömliga kunskaper i examensgrunderna.

Uppgifterna uppgörs i nära samarbete med arbetslivet.
Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Under tävlingen genomför den tävlande olika uppgifter inom mediebranschens grafiska tryckproduktion, digitaltryck och tejpning samt efterbehandling.  Den tävlande kan också skapa, behandla och bearbeta publikationer som ska tryckas eller skrivas ut. Den tävlande beaktar olika kvalitetskrav, kraven på tryckarbeten och material samt följer bestämmelserna om arbetarskydd i sitt arbete. Den tävlande kan beakta principerna för hållbar utveckling.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Markku Tiihonen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Vesa Iltola, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  • Jukka Tuokko, Turun ammatti-instituutti
  • Timo Hurme, Stadin ammattiopisto
  • Riitta Koskinen, Teollisuusliitto
  • Annukka Ahopalo, Graafinen teollisuus ry
  • Taija Paasilinna, Opetushallitus
  • Johanna Jeronen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners