202

Mediateknik / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

Turun ammatti-instituutti, Kukkulakuja 3, G-rakennus, 20100 Turku

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är tillsammans 3 timmar

8.00 Anmälning

8.30 Generalla instruktioner

9.00 Moduler 1,2 ja 3

11.30-12.15 Lunch

12.15 Moduler 1, 2 ja 3 fortsätter

15.45 Sammanfattning

Material och utrustning

Digital tryckpress Ricoh 7210x, Fiery 

Arkskärare Polar N 92 pro 

Papper; Antalis/Papyrus

Etiketter; Avery 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten
  • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Digitaltryck: positionering och utskrift av en broschyr, Arkskärningsuppgift, t.ex. ett postkort, Borttagning av skyddspapper och tejpning av förskuret klistermärke

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Vid bedömningen beaktas produktens kvalitet, produktionseffektivitet, använd tid, arbetsutförande, arbetssäkerhet och hållbar utveckling. 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. 

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 10% 

Kvantitativ bedömning 90% 

Bedömningen görs av 4 domare. 

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Exempel på bedömningen:  

  • Vid den kvantitativa bedömningen bedöms t.ex. noggrannhet i avskärningens och utskriftens inriktning, som kan mätas, eller andra saker, som man kan konstatera att har utförts rätt eller fel. T.ex. tid som använts i tävlingen är kvantitativ bedömning, eftersom den kan mätas.  
  • Vid den kvalitativa bedömningen bedömer tre domare tillsammans t.ex. kvaliteten på tejpningen, såsom veck eller skråmor. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners