301

Kundbetjäning och Försäljning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i affärsverksamhet. Examensbenämningen i grundexamen är merkonom.

För dem som avlagt grundexamen i affärsverksamhet kan arbeta i olika slags organisationer beroende på kompetensområdet gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomi samt uppgifter med kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En yrkeskunnig person i kundbetjäning och försäljning är mångkunnig och kan agera kundorienterat i olika service- och försäljningssituationer och beakta en lönsam affärsverksamhet, författningar inom branschen och använda sina språkkunskaper. Den yrkeskunnige kan i en kundbetjäningssituation samla information om kunden och uppgöra utvecklingsförslag.

Tävlingen är individuell. Notera! I denna gren 3 tävlande / utblindningsinstitution kan anmäla sig i semifinalerna.

Krav på kunnande

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet, merkonom. Tävlingsuppgifterna mäter kunnande på kravnivån berömliga i examensdelar inom grundexamen i kundbetjäning och försäljning. Den tävlande ska kunna kartlägga kundens behov och på ett lönsamt sätt sälja produkter som motsvarar kundens behov samt betjäna kunderna på ett kundinriktat sätt i olika miljöer. Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på ett främmande språk (engelska). Den tävlande arbetar på ett företagsamt sätt, ekonomiskt och kvalitativt, välorganiserat och initiativrikt samt utför arbetet med rätta apparater och redskap med tanke på arbetssäkerheten och hållbar utveckling.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Stygrupp

  • Elina Pentikäinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Kari Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Marjo Koli, Turun ammatti-instituutti
  • Minttu Lindholm, Turun ammatti-instituutti
  • Konsta Ojanen, Länsirannikon Koulutus Oy Winnova
  • Minna Taivassalo, Opetushallitus
  • Sanna Isrikki, PeeÄssä
  • Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners