301

Kundbetjäning och Försäljning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i affärsverksamhet. Examensbenämningen i grundexamen är merkonom.

För dem som avlagt grundexamen i affärsverksamhet kan arbetet i olika slags organisationer beroende på kompetensområdet gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomi samt uppgifter med kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Den professionell av kundbetjänst och försäljning är en multi talang, som kan arbeta kundorienterat i olika tjänst- och säljingssituationer och ta lönsam verksamhet tillsammans med branschbestämmelser med i beräkning. Den professionell användar också sin språkkundskap. Den professionell av kundbetjänst och försäljning kan samla information från kunden i kundtjänstsituationer och utarbeta utvecklingsförslager.

Tävlingen är en individuell tävling. Notera! I denna gren 3 tävlande / utblindningsinstitution kan anmäla sig i semifinalerna.

Krav på kunnande

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet, merkonom. Tävlingsuppgifterna mäter kunnande på kravnivån berömliga i examensdelar inom grundexamen i kundbetjäning och försäljning. Den tävlande ska kunna kartlägga kundens behov och på ett lönsamt sätt sälja produkter som motsvarar kundens behov samt betjäna kunderna på ett kundinriktat sätt i olika miljöer. Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på ett främmande språk (engelska). Den tävlande arbetar på ett företagsamt sätt, ekonomiskt och kvalitativt, välorganiserat och initiativrikt samt utför arbetet med rätta apparater och redskap med tanke på arbetssäkerheten och hållbar utveckling.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Stygrupp

  • Elina Pentikäinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Kari Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Minna Järvinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Marjo Koli, Turun ammatti-instituutti
  • Minttu Lindholm, Turun ammatti-instituutti
  • Konsta Ojanen, Länsirannikon koulutus Oy Winnova
  • Minna Taivassalo, Opetushallitus

Evenemangets huvudsamarbetspartners