301

Kundbetjäning och Försäljning / Semifinal

Tävlingstid

Wednesday 31.1.2024

Tävlingsplatser

Prisma, Raisio Mylly (Turun ammatti-instituutti), Myllynkatu 1, 21280 Raisio

Prisma, Ylivieska (JEDU, Oulainen) Savarinkatu 9, 84100 Ylivieska

Prisma, Itäkeskus (Prakticum Helsinki), Vanhanlinnantie 1, 00900 Helsinki

Prisma, Limingantulli (OSAO, Oulu), Nuottasaarentie 1, 90400 Oulu

Tidtabell

Tid för uppgiften är 30 minuter. Under den tiden ska den tävlande bygga upp presentationspunkten, presentera och sälja produkten och sambandsprodukten. Den studerande ska göra en kort självbedömning efter presentationen och får en kort respons på prestationen av domarna. Dessutom hör en skriftlig räkneuppgift till tävlingsprestationen, och det har reserverats 15 minuter tid för den.

Material och utrustning

Den tävlande behöver inte ta med eget material eller egna apparater. Du kan använda din egen telefon för informationssökning vid produktpresentationen. På tävlingsplatsen finns allt det material och de apparater och tillbehör som behövs i tävlingen. Om man så vill kan man ta med sig egen matsäck på tävlingsdagen. Tävlingsarrangören ser till att allt material som behövs för att bygga upp presentationspunkten och de produkter som ska presenteras finns på tävlingsplatsen. Dessutom skaffar tävlingsarrangören kalkylatorer för räkneuppgiften.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig ett identitetsbevis. De tävlande anvisas på förhand till någon av följande tävlingsplatser. Från varje semifinal går de två bästa till finalen i Kuopio.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Den tävlande ska mångsidigt och kundinriktat presentera en produkt. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som har med hållbar utveckling och produktens säkerhet att göra. 

De produkter som ska presenteras i tävlingen är från bastukategorin. Tävlingens huvudprodukter är:

  • Emendo bastuhatt i linne
  • Emendo 500ml bastudoft

I samband med huvudprodukten finns det sambandsprodukter.

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Det totala antalet poäng är 100, som fördelas enligt modulerna ovan.  

Bedömningen består av kvalitativa och kvantitativa bedömningskriterier. Tyngdpunkten ligger på de kvalitativa bedömningskriterierna. 

I bedömningen deltar minst 3 domare, av vilka minst en representerar företagslivet. Varje domare bedömer varje tävlande. Efter det samlas alla domare, och efter en kort diskussion ger de muntlig respons på prestationen åt den tävlande. 

Från alla de fyra semifinalerna går två tävlande vidare till finalen i Kuopio. Om två eller flera tävlande får lika höga poäng i poängbedömningen, avgör högre poäng i modul 2. Om poängen fortfarande är lika avgörs det enligt högre poäng i modul 3. Om poängen fortfarande är lika avgörs det enligt högre poäng i modul 4. 

Mästare-tävlingens gemensamma teman är företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. 

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Planering och byggande av presentationspunkten  

Uppgift

Den tävlande ska på ett arbetssäkert sätt planera och bygga upp en presentationspunkt, där hen presenterar och säljer sin produkt. Produkter och material finns alldeles i närheten av presentationspunkten. 

Max. poäng 15 poäng 

Modul 2/Produktpresentation

Uppgift

Den tävlande ska mångsidigt och kundinriktat presentera produkter. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som har med hållbar utveckling och produktens säkerhet att göra.  

Max. poäng 25 poäng 

Modul 3/Försäljning av produkten

Uppgift

Den tävlande ska sälja produktpresentationens produkter och instruera kunden i användning av produkten. I denna bedömningspunkt bedöms den tävlandes förmåga att beakta eventuella räkneoperationer i anslutning till försäljningen. Räkneoperationer som har med försäljningen att göra bedöms som en särskild tävlingsprestation.  

Max. poäng 35 poäng 

Modul 4/Interaktion och kommunikation   

Uppgift

Den tävlande ska agera på ett aktivt, företagsamt och kundinriktat sätt under hela tävlingsprestationen. I den här bedömningspunkten följer domarna den tävlandes interaktion och samarbetsförmåga under hela arbetsprestationen.  

Max. poäng 25 poäng 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners