P2

Fastighetsskötsel

Uppgifterna i grenen baserar sig kriterierna för kravnivån nöjaktiga (N1) i grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Yrkesbenämningar inom grundexamen är lokalvårdare, hemvårdare och fastighetsskötare.

Arbetsobjekt kan vara t.ex. läroanstalter, affärsutrymmen, bostäder, hälso- och sjukvårdslokaler, industrianläggningar, hotell samt andra kundutrymmen.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fastighetsservicebranschen är ett mångsidigt yrkesområde med många omväxlande arbetsuppgifter. Fastighetsskötare arbetar med uppgifter inom skötsel, underhåll och reparation. Till fastighetsskötarens arbetsbild hör underhåll av uteområden, små underhålls- och reparationsarbeten samt kontroll av fastigheters teknik. Arbetsplatser för fastighetsskötare finns inom bl.a. fastighetsserviceföretag, kommuner och industrin.

En fastighetsskötare har mångsidiga grundläggande yrkesfärdigheter inom fastighetsservice.
Dessutom kan en fastighetsskötare ha specialkunnande inom t.ex. underhåll av ventilationsmaskiner, byggnadstekniska reparationsarbeten och skötsel av VVS-system. En fastighetsskötare ska behärska kundbetjäning, vara noggrann och ansvarsfull.

Tävlingsuppgiften görs individuellt. Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov. Utgående från erhållet intyg från tävlingen kan den studerande / den tävlande begära om erkännande av kunnande.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Tävlingen har ingen åldersgräns.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen nivån nöjaktiga gällande kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för fastighetsskötsel.

I grenen betonas uppgifter inom underhåll, service och reparation samt kundbetjäning. Tävlingsuppgifterna görs i nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav.

Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Esa Manninen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Petri Seppänen, Ammattiopisto Live
  • Valter Ahlberg, Ammattiopisto Live
  • Tomi Vuorela, Ammattiopisto Spesia
  • Jari Järvinen, Kiipulan ammattiopisto
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus
  • Hannu Pahajoki, Ammattiopisto Spesia
  • Timo Räsänen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners