603

CNC-maskinbearbetning / Final

Finalister

Veeti Heimonen

Savon ammattiopisto

Mari Heiskanen

Savon ammattiopisto

Elias Mikkilä

Turun ammatti-instituutti

Aaro Perälä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Rasmus Saarinen

Turun ammatti-instituutti

Aleksi Valjakka

Savon ammattiopisto

Leevi Väisänen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för produktionsteknik. Bedömningen baserar sig på kriterierna för nivån berömliga (B5) i examensdelarna CNC-svarvning, CNC-fräsning, CAD/CAM-programmering och verkstadsmätningar.

De tävlande har i uppgift att CNC-svarva och CNC-fräsa ett givet tävlingsstycke enligt en ritning. Uppgiften i mätning är att med verkstadsutrustning mäta ett givet tävlingsstycke. Teoriprovet innehåller allmänna problem för en verkstadsmekaniker, och modulen företagsamhet och hållbar utveckling har förenats med det. Den tävlandes verksamhet, arbetssäkerhet och arbetshälsa bedöms under hela tävlingsveckan.

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för alla delområden i tävlingen för varje tävlande. Vid poängräkningen används CIS-poängberäkningssystemet.

I bedömningen används kvantitativ och kvalitativ bedömning. Tävlingsstyckena mäts med 3D-mätmaskin av en utomstående maskinförare (Mitutoyo).  För att fastslå de kvantitativa bedömningarna använder domarna mätanordningar och annan utrustning som behövs. I den kvalitativa bedömningen bedömer tre (3) domare varje föremål för bedömning. 

Grenens tidtabell

Uppgiftsmodulernas omfattning och tävlingstid.

Måndag 20.5

9.00-17.00 Ackreditering av de tävlande, följeslagarna och lagledarna
          Savilahti campus

11.00-13.00 Lunch för de tävlande (förhandsanmälning)
          Savilahti campus

13.30-14.00 Lagens organisering till öppningsceremonin i Kuopio ishall /Olvi Areena

14.00-15.00 Öppningsceremoni Olvi Areena

16.00- 19.00 Man bekantar sig med grenområdena. Introduktion i bearbetningsmaskiner, man bekantar sig med mätutrustning, grenområden. De tävlande, följeslagarna, domarna och grenfunktionärer.

Tisdag 21.5

8.00-9.00 Gemensam introduktion i tävlingen för de tävlande.

9.00-12.30 Tävlande 1 och 2 fräsning

9.00-12.30 Tävlande 3 och 4 svarvningsuppgift

9.00-11.00 Tävlande 6 och 7 mätning

Måltid utanför tävlingstiden 11.00-13.00.

12.45-16.15 Tävlande 5 och 6 fräsningsuppgift

12.45-16.15 Tävlande 7 svarvningsuppgift

13.00-16.00 Tävlande 3 och 4 mätning

16.30 Tävlingsdagen avslutas

16.00-19.00 Mästare AfterParty för tävlande, tränare och lagledare. Kuopio ishall (Olvi Areena)

Onsdag 22.5

8.00-11.30 Tävlande 5 och 6 svarvningsuppgift

8.00-11.30 Tävlande 3 och 4 fräsningsuppgift

9.00-11.00 Tävlande 1 och 2 mätning

Måltid utanför tävlingstiden 11.00-13.00.

12.30-16.00 Tävlande 1 och 2 svarvningsuppgift

12.30-16.00 Tävlande 7 fräsningsuppgift

13.00-14.00 Tävlande 5 mätuppgift

16.00 Tävlingsdagen avslutas

16.00-19.00 Mästare AfterParty för tävlande, tränare och lagledare. Kuopio ishall (Olvi Areena)

Torsdag 23.5

9.00-10.00 Alla tävlande. Teoriuppgifter.

12.00–13.00 Lunch.

10.00-12.00 Bedömning, resultaten klara kl. 12.00

14.45-16.30 Avslutningsceremoni Kuopio ishall (Olvi Areena)

Material och maskiner

Material som behövs i uppgifterna ges i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela tävlingstiden. I tävlingen används Aluminium 6082 T6 och Stål S355 material.

Tävlingsmaskiner i CNC-fräsning är Haas VF1 (2st.) och i CNC-Svarvning Haas ST10 (2st.)

Styrning Haas NGC

Praktiska råd

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon, hörselskydd, skyddsskor och arbetskläder. Anteckningshäfte, pennor, fickräknare, vilka den tävlande eventuellt behöver vid skissering av uppgifterna.

De tävlande kan ta med egna mätredskap. På tävlingsplatsen är det dessutom möjligt att låna mätutrustning.

Om den tävlande har något problem under tävlingsprestationen ska hen lyfta handen, och då noterar domaren situationen och kommer för att diskutera med den tävlande.

Domaren avgör om hen kan hjälpa den tävlande i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Koppling av den tävlandes egna apparater ( hårdskiva, usb-minne, pekplatta, telefon e.d.) till tävlingsmaskinerna är förbjudet. Usb-minne för dataöverföring ges i samband med att en tävlingsuppgift inleds.

Telefonerna ska vara inställda på ljudlöst och i flygplansläge under tävlingen. I telefonen får Camcut-appen användas som informationskälla för bearbetningsvärden och andra tekniska tabeller. Det är inte tillåtet att använda andra appar.

Domare

  • Huvuddomare Jari Tuhkanen, Sakky
  • Petteri Guttorm, Mitutoyo Scandinavia AB Finnish Branch
  • Ossi Nurmi, Turun ammatti-instituutti
  • Janne Ruohonen, Grönblom machines Oy

Hållbar utveckling

Den tävlande får ett arbetsstycke för prestationen.

Tävlingen utförs med så energieffektiva metoder som möjligt. Spånavfall som bildas vid maskinbearbetningen sorteras.

Företagsamhet

Av den tävlande krävs initiativrikt kunnande och självständig problemlösningsförmåga.

Arbetssäkerhet

Personlig skyddsutrustning och arbetskläder ska varje tävlande ta med sig. Det är inte obligatorisk att ha skyddsglasögon under programmeringen, men när bearbetningsläget öppnas måste man ha ögonskydden på. Användningen av dem kontrolleras/bedöms och detta ska meddelas de tävlande före tävlingen inleds. Om man inte använder skyddsutrustning får den tävlande en anmärkning om det och domaren skriver en rapport om anmärkningen. Även om stötar och söndrade verktyg skriver domaren en rapport.

Personliga studiematerial, anteckningar, läroböcker, tabellböcker och miniräknare får den tävlande fritt använda.

OBS! Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen! (under övervakning av en domare kan den tävlande få använda App-program eller webbsidor vid beräkning av exempelvis bearbetningsvärden)

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/CNC-Svarvning

MODUL 1 CNC-Svarvning

Tidtabell: Tävlingstid för uppgiften är 3,5 timmar (35 poäng)

I uppgiften tillverkas två stycker. Käftarna är färdigt svarvade.

Den tävlande utför svarvningen av stycket genom att använda Mastercam2024 CAM-programvara. Programmering kan också göras för hand med G-kod.

Skärstålen är färdigt insatta på plats och inmätta i maskinen, men den tävlande svarar själv för att skäruppgifterna är riktiga. Maskinerna har skärvätska.

Modul 2/CNC-Fräsning

MODUL 2 CNC-Fräsning

Tidtabell: Tävlingstid för uppgiften är 3,5 timmar (35 poäng)

I uppgiften tillverkas ett stycke, som maskinbearbetas från flera sidor i ett maskinskruvstycke.

Den tävlande utför fräsningen av stycket genom att använda Mastercam2024 CAM-programvara.  Kunnande i framställning med höghastighetsverktygsbanor är till stor nytta.

Skärstålen är färdigt insatta på plats och inmätta i maskinen, men den tävlande svarar själv för att skäruppgifterna är riktiga. Maskinerna har skärvätska.

Modul 3/Verkstadsmätning och förmåga att läsa ritningar

MODUL C. Verkstadsmätning och förmåga att läsa ritningar 15p

Uppgiftsbeskrivning:

Tävlingsuppgiften har utarbetats i samarbete med SK tools Oy.

Den tävlande ska mäta ett givet stycke med olika verkstadsmätningsanordningar.

Objekt som ska mätas är exempelvis inner- och ytterdiametrar, hur den geometriska toleransen uppfyllts.

Tävlingstid för uppgiften är 1 timme.

Förteckning över mätredskapen meddelas till de tävlande före tävlingen.

Modul 4/Teoriprov

15 p

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners