410

Anläggning av Grönområde / Semifinal

Tävlingstid

Tiistai 30.1.2024
Keskiviikko 31.1.2024

Tävlingsplats

Ammattiopisto Livia
Tuorlantie 1
21500 Piikkiö

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Uppgiften har tre moduler. Den sammanlagda tiden för att utföra modulerna är 4,5h.

Material och utrustning

I tävlingen används natur- och betongsten samt trävirke av olika slag. Arbetsredskapen som används är vanliga handverktyg och mätredskap för grönsektorn. Semifinalerna ordnas i en hall, där det finns sandlådor och arbetsutrymmen för träarbetena.

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

 • Fotoförsett identitetsbevis
 • Personlig skyddsutrustning (tävlingsplatsen klassificeras som byggarbetsplats) 
 • Egna arbetskläder 
 • Arbetsredskap som behövs för mätning och märkning såsom mottagare, måttband osv. 
 • Handverktyg, om man anser det nödvändigt (alla som behövs finns på tävlingsplatsen) 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Centrala innehåll i modulerna i semifinalen i anläggning av grönområde är: 

 • Stenbeläggning på rätt nivå
 • Byggande av en mur 
 • Naturstensbeläggning
 • Träarbeten 

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 40 %

Kvantitativ bedömning 60 %

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Arbete med betongsten och betongmursten

Uppgift

 • 33 poäng

Modul 2/Naturstensarbete

Uppgift

 • 34 poäng

Modul 3/Träarbete

Uppgift

 • 33 poäng

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners