204

Databehandling / Final

Finalister

Mustafa Can

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Juuli Ervasti

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu

Wallace Gichuhi

Vamia

Joonas Melvasalo

Careeria

Arisha Rejuan

Perho liiketalousopisto

Ella Räihä

Saimaan ammattiopisto

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

 

Temat för uppgifterna är bl.a. affärslivet.   

I PowerPoint-uppgifterna förverkligas presentationer enligt examensgrunderna och enligt anvisningarna. 

Word-uppgifterna är textbehandlingsuppgifter som har med temat att göra, och i dessa följer man den allmänna dokumentstandarden. 

Excel-uppgifterna är lösning av problem som dyker upp i arbetsuppgifter i affärslivet med hjälp av kalkylprogram (bl.a. formler, funktioner, formateringar och diagram).

Uppgifterna varierar i omfattning från uppgifter på snabbsträckor till 2 timmar långa uppgifter.

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i Affärsverksamhet och grundexamen i Informations- och kommunikationsteknik. Bedömningen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Grenens tidtabell

21.5.2024 kl. 8.30–17

22.5.2024 kl. 8.30–16.30

23.5.2024 kl. 8–12

Material och maskiner

För varje tävlande har det reserverats en normal kontorsarbetsstation.

Arrangören har för den tävlande reserverat en arbetsstation med operativsystemet Windows 11 (eng.) och Microsoft 365-verktygsprogramvara (eng.).

Den tävlande har möjlighet att använda Internet under tävlingen, med undantag för realtidskommunikation, om det inte har getts andra anvisningar i uppgifterna.

Den tävlande kan ta med egen mus och eget tangentbord samt egna hörlurar om hen vill lyssna på musik under arbetets gång.

Praktiska råd

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du lyfta upp handen. Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Telefoner

Telefonen får inte användas under tävlingsprestationen, om det inte särskilt nämns.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.

Att lyssna på musik   

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via datorn.

Domare

 • Huvuddomare Hannu Hokkanen, Business College Helsinki
 • Sari Alho, Turun ammatti-instituutti
 • Aleksi Mäkeläinen, Turun ammatti-instituutti
 • Harri Hautala, ICDL
 • Edward Krogius, Business College Helsinki
 • Juhani Kuivaniemi, Kpedu
 • Jussi Alhanen, Omnia
 • Olli Saarela, ICDL
 • Risto Oksanen, ICDL
 • Tapio Vainikainen, TIVIA Savo
 • Antti Pikkarainen, TIVIA Savo
 • Hannu Korhonen, TIVIA Savo

Hållbar utveckling

Ingår i finaluppgiften.

Företagsamhet

Ingår i finaluppgiften.

Arbetssäkerhet

Ingår i finaluppgiften.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Excel

40 poäng

Uppgiftsbeskrivning

 • funktioner (bl.a. finansiering, datum och tid, sökning, beräkning, logiska, text)
 • villkorsstyrd formatering
 • diagram
 • pivot
 • dataverifiering
 • sortering, filtrering
 • skydd
 • hämta data
 • samkörning
 • konsekvensanalys
 • makron

Bedömningsgrunder: Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning.

Modul 2/Word

30 poäng

Uppgiftsbeskrivning

 • dokumentstandard
 • teckensnitt och textformateringar
 • långa dokument
 • spalter och avsnitt
 • massutskick
 • samkörning
 • formulärfunktioner
 • olika objekt som infogas

Bedömningsgrunder: Uppgifterna bedöms så att kvantitativ och kvalitativ bedömning används.

Modul 3/PowerPoint

20 poäng

Uppgiftsbeskrivning

 • planering och genomförande av ett bildspel
 • presentationsmodeller och normal bildvy
 • hämta ett färdigt innehåll
 • animeringar
 • diagram, diagramkurvor och andra objekt som infogas
 • texteffekter och effekter till andra objekt
 • fasning av bild
 • funktionsknappar
 • bildbehandling
 • övergångar, effekter och animeringar
 • användning av mediamateriel
 • iakttagande av grafiska instruktioner
 • samkörning

Bedömningsgrunder: Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning.

Modul 4/ICDL

10 poäng

Uppgiftsbeskrivning

 • Word, Excel och Powerpoint -uppgifter

Bedömningsgrunder: Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning.

Snabbetapp-uppgifter

Uppgiftsbeskrivning

 • Snabbetapp-uppgifterna är 1–3 stycken
 • Snabbetapp-uppgifterna inverkar inte på totalpoängen.
 • Snabbetapp-uppgifterna har egna priser.

Vid lösning av uppgifterna kan man i finalen också använda tilläggsdelar till Excel: Power BI, PowerQuery och PowerPivot.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners