204

Databehandling / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplats

Genomförs på distans i de tävlandes läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tre uppgifter har man (Word 1 h 30 min, Excel 1 h 45 min ja PowerPoint 1 h).

Material och utrustning

De tävlande deltar i semifinalen med nätanslutning i sin egen läroanstalt. Varje tävlande får använda en dator som har skrivbordsversioner av Microsoft Office-program, PDF-reader och internetuppkoppling. Uppgifterna har gjorts och testats med versionen Office365.

Praktiska råd

Om man vill får man ta med egna hörlurar, mus och tangentbord.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

I PowerPoint-uppgifterna förverkligas presentationer enligt examensgrunderna och enligt anvisningarna. och modell.

Word-uppgiften är textbehandlingsuppgifter som har med temat att göra. I uppgifterna gör man dokumenter enligt modellen.

I Excel-uppgiften ritar man upp bl.a. diagrammer och raporter med hjälp av kalkylprogram (formler, funktioner, formatering).

Tävlingsprestationerna bedöms skilt för varje uppgift. I uppgifterna tillämpas kvantitativ bedömning.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1 PowerPoint

Uppgift

20 poäng

Bedömningsgrunder: Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning.

Modul 2 /Word

Uppgift

35 poäng

Bedömningsgrunder: Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning.

Modul 3/ Excel

Uppgift

45 poäng

Bedömningsgrunder: Bedömningen genomförs som kvalitativ och kvantitativ bedömning.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners