206

Webbutveckling / Semifinal

Tävlingstid

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Semifinalerna arrangeras 1.2.2024 vecka 5/2024.

Material och utrustning

De studerande är på distans, använder egna datorer. Den tävlande har egna hörlurar, skärmar och mus.

Material och utrustning som används i tävlingen, datorn ska ha åtminstone kodeditering (t.ex. Visual Studio Code, Notepad++), dataöverföringsprogram (FileZilla, Putty) och webbläsaren Chrome. Program som kan behövas i datorerna kan vara Microsoft Visual Studio Code, de nyaste versionerna av de vanligaste webbläsarna , Notepad++, WinSCP  FileZilla, putty, XAMPP, MariaDB, php, Git och Windows 10.

Praktiska råd

De tävlande ska meddela/publicera egna GitHub kontouppgifter för semifinalen.  Anvisningar publiceras i samband med semifinalinbjudan.

Den tävlande ska ta med sig till semifinalorten: 

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 
  • Den tävlande tar del i tävlingen med sin egen dator, där alla nödvändiga program redan är installerade.  Den studerande ska kontrollera att den egna semifinalplatsen har ett nätverk som den egna datorn får kopplas till. Vi rekommenderar att man använder en egen mobil bredbandsanslutning som reserv.
  • Skisseringsredskap, pennor och papper

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Semifinaluppgiften ges som en helhet i en enda modul, som består av två delar. Den tävlande får själv välja i vilken ordning de olika delområdena i uppgiften utförs. Tidtabellen sammanlagt 5 timmar och 30 min.

Del 1: Front-End förverkligande

Planeringen och förverkligandet av semifinaluppgiften Front End publiceras för de tävlande på semifinaldagen. Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.

Bedömningsgrunder: Webbläsardelens förverkligande och programmering (HTML5, CSS3, JavaScript och bibliotek, osv.)

60 poäng.

Del 2: Back-End -planering och -förverkligande

Planeringen och förverkligandet av semifinaluppgiften Back End publiceras för de tävlande på semifinaldagen. Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.

Bedömningsgrunder: Serverdelens programmering och databaser (JSON, PHP och MySQL, osv).
40 poäng.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/ FrontEnd och BackEnd

Uppgift

Tidtabell: Sammanlagt 5,5 timmar, den tävlande får fördela tiden mellan frontend och backend.

FrontEnd 60p

Bedömningsgrunder: Webbläsardelens förverkligande och programmering (HTML, CSS, JavaScript och bibliotek)

Backend 40p

Bedömningsgrunder: Serverdelens programmering och databaser (JSON, PHP och MySQL, osv).

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners