203

Mediaplanering / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplats

Genomförs på distans i de tävlandes läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 6 timmar.

Preliminär tidtabell för dagen.

8.30 Uppgiften ges

9.00 Modul 1 och 2

11.30-12.15 Lunch

12.15 Modul 3

15.45 Slutsummering

Material och utrustning

Följande utrustning och arbetsredskap finns på tävlingsplatsen:

  • dator (PC/MAC) och nätförbindelse
  • Adobe CC-program (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premiere Pro, After Effects), kalkylprogram
  • fonturval som finns (fonterna ska vara lämpliga för kommersiellt bruk)
  • webbkamera, mikrofon, printer

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis
  • skisseringsredskap, pennor och papper
  • hörlurar för att lyssna på anvisningar och musik

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll:

En kommunikationsprodukt där text, grafik och bilder används. Av materialet produceras ett digitalt och tryckfärdigt material.

Uppgift och förverkligande i enlighet med anvisningarna.  I arbetet ska man använda givna texter, bildmaterial och logon samt skapa grafik som passar temat.  Text- och bildmaterialet ska justeras trycktekniskt korrekt. Filerna ska namnges och sparas så att vem som helst kan fortsätta arbetet utan problem. Slutprodukten ska vara användningsklara filer och utskrifter.

Huvudsakliga bedömningskriterier:

Bedömningen baserar sig på examensdelar i grundexamen inom

mediebranschen och visuell framställning. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Beskrivning av bedömningens genomförande (Reglerna punkt 7.5)

Kvalitativ bedömning 30 %

Kvantitativ bedömning 70 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan

tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

9:00 – 11:30

50 poäng

Modul 2

9:00 – 15:00

5 poäng

Modul /3

12:15 – 15:45

40 poäng

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners