208

Spelbranschen / Semifinal

Tävlingstid

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Semifinalerna arrangeras 1.2.2024 vecka 5/2024.

Material och utrustning

Grenområde är det klassrum som används i tävlingen och ett pausrum nära det. Semifinalorten erbjuder varje tävlande program, internet-anslutning, dator, skärm, tangentbord, mus och hörlurar, samt eventuella reservexemplar om det skulle bli fel på något. 

Dataprogram som är tillåtna i tävlingen: 

Spelmotor 

Unity 

Unreal Engine 

Godot 

3D-modellering 

Blender 

3DS Max 

Maya 

Makehuman 

Cinema 4D 

Zbrush 

2D-grafik 

Photoshop 

Inkscape 

GIMP 2 

Krita 

Piskel 

Clipstudio Paint 

Programmering 

Visual Studio 

VSCode 

Musik och ljudeditering 

Audacity 

Audition 

LMMS 

sfxr.me 

Andra 

Alla Creative Cloud program  

Alla program som är gratis/har öppen källkod 

Microsoft Office 

Substance Painter

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

fotoförsett identitetsbevis 

Följande arbetsredskap om man så vill: 

skisseringsredskap, pennor och papper 

egna hörlurar 

eget tangentbord och egen mus 

ritplatta 

egen matsäck. 

Mobiltelefonerna samlas in för den tid tävlingen pågår. Det är tillåtet att använda internet under tävlingen, men det är förbjudet att kommunicera med någon annan än det egna tävlingsparet. Att be om hjälp med hjälp av internet räknas höra till detta förbud, men att söka efter lösningar som redan finns är helt tillåtet. 

Man får använda assetts som laddats ner från nätet (bl.a. Assett Store -paket, kod, grafik, musik och ljud) om man bara ser till att följa upphovsrättslagstiftningen. Det är emot tävlingens anda att kopiera en kod utan att förstå den, varför man i bedömningen beaktar att koden tydligt kommenteras. 

Tävlingsarbetet lämnas in som en .zip-fil, som innehåller spelets alla projektfiler, källkod, assetts, presentationen samt andra filer gällande arbetet. 

Tävlingsarbetet ges ett namn i formen ”208_Spelbranschen_SF_FörnamnSläktnamn_och_FörnamnSläktnamn”. 

Tävlingsarbetet ska förseglas och sparas på skrivbordet innan tävlingstiden tar slut. Överskridning av tävlingstiden leder till diskvalificering. Semifinalövervakarna sköter om att de tävlingsarbeten som inlämnats i tid skickas vidare efter tävlingen, ännu under samma dag.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Grenen för spelbranschen är mångsidig och den kräver ett brett kunnande om spelplanering, programmering, produktion av grafik och marknadsföring av de tävlande.

Under tävlingen planerar, förverkligar och presenterar laget en demoversion av ett digitalt spel utgående från uppgiftsbeskrivningen. I arbetet ska de tävlande beakta innehållsmässiga mål och tekniska krav för produktionen, målgruppens särdrag och användarupplevelsen.

Spelproduktion förutsätter kreativitet och samarbetsförmåga.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Pre-production

Uppgift

I denna modul bedöms planeringen av spelet. Planeringsdokumentet ska vara i enlighet med kundens uppdrag och önskemål.

20 poäng

Module 2/ Prototype Production

Uppgift

Det egentliga spelet hör till den här modulen. I bedömningen ingår spelbarhet så som spelmekanikernas och kamerans funktion, samt spelets grafik. Bedömningen gäller också projektets uppbyggnad, som namngivning och organisering av filer och mappar, samt kodens struktur, till exempel kommentarer och namngivningspraxis för klasser/metoder/variabler.

60 poäng

Module 3/Post production

Uppgift

I denna modul bedöms presentationen av spelet för kunden. Till exempel presentation av spelets tema och kompatibilitet.

20 poäng

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners