102

Bilskadereparation / Semifinal

Tid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplatser

Turun ammatti-instituutti
Hamppukatu 2
20740 Turku

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Kl. 9 – 16:30

Material och utrustning

Material och apparater som används i tävlingen  

 • lim och annat material för plastreparation 
 • verktyg för plastreparation 
 • rengöringstillbehör 
 • limpress 
 • excenterslip 
 • bandslipmaskin 
 • borrmaskin 
 • rak slipmaskin 
 • slipmaskin 
 • svetsapparat 
 • verktyg för plåtarbeten 

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen: 

 • fotoförsett identitetsbevis 
 • personlig skyddsutrustning: skyddskläder, skyddshandskar, skyddsskor, ögon-, hörsel- och andningsskydd  
 • verktyg för plastreparation med limningsmetod
 • verktyg för plåtriktning
 • verktyg för inpassning och efterbearbetning av plåtdel
 • mätverktyg 
 • svetsapparat

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Bedömningen baserar sig på examensdelar i kompetensområdet för bilplåtslagning och bilplåtslagare i Grundexamen inom bilbranschen (UBS 2018). Kunskapskraven baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1 /Reparation av plastdel 

Uppgift

 • Rätt utförande av arbetet 15 p. 
 • Formnoggrannhet och hållfasthet 15 p. 
 • Arbetssäkerhet 10 p. 
 • Totalt: 40 p. 

Modul 2/ Plåtarbete

Uppgift

 • Riktningsarbetets slutresultat 15 p. 
 • Svetsningens kvalitet 15 p.
 • Måttnoggrannhet 10 p. 
 • Slipning och efterbearbetning 10 p.   
 • Arbetssäkerhet 10 p. 
 • Totalt: 60 p. 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners