101

Fordonsteknik / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats

Turun Ammatti-Instituutti
Hamppukatu 2
20740 Turku

Stadin Ammattiopisto
Ilkantie 3
00400 Helsinki

Etelä-Savon Ammattiopisto, ESEDU
Raviradantie 4-6
50100 Mikkeli

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, SEDU
Törnäväntie 24
60200 Seinäjoki

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16. Tid som läggs på uppgifterna är 30 – 45 min/uppgift.

Material och utrustning

Tävlingsområdet är indelat i fyra uppgiftsområden, och på dessa områden finns de verktyg, maskiner och apparater som behövs för uppgiften.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • egna arbetskläder och skyddsskor
 • personlig skyddsutrustning
 • handlampa
 • anteckningsmaterial

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Tävlingen består av fyra (4) fristående praktiska uppgifter som har utarbetats i samarbete med olika aktörer inom bilbranschen. Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid arbetets kvalitet, korrekta arbetsmetoder samt vid den tävlandes kunskaper att fungera som bilmekaniker och som kundtjänstmedarbetare inom bilföretagets verksamhet. Tävlingsuppgifterna kan utföras på finska, svenska eller engelska.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid arbetets kvalitet, korrekta arbetsmetoder samt vid den tävlandes kunskaper att fungera som bilmekaniker och som kundtjänstmedarbetare inom bilföretagets verksamhet. Tävlingsuppgifterna kan utföras på finska, svenska eller engelska. Mästare-tävlingens obligatoriska teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet utgör cirka 5% av hela bedömningen. Bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B5) i kompetensområdet för bilteknik i examensgrunderna.

Om det blir oavgjort resultat i poängantal avgörs rankingen på grund av modulerna, i ordningen modul 1, modul 2, modul 3, modul 4.

Modul 1/ Användning av arbetsredskap

Uppgift

 • 45 min.
 • 25 p.

Beskrivning av delar och delarnas skick på personbil eller nyttofordon genom att mäta med hjälp av verkstadens mätutrustning. Delar i fordon eller lösa delar kan mätas.

Modul 2/ Däck och fälgar 

Uppgift

 • 45 min.
 • 25 p.

Felsökningsarbete på däck av personbil. Bedömningskriterierna baserar sig på den nya läroplanen, Grundexamen inom fordonsbranschen, examensdel Däckarbeten.

Modul 3/ Kördynamik

Uppgift

 • 45 min.
 • 25 p.

Felsökningsarbete relaterat till bilens körbarhet.  I uppgiften arbetar mekanikern också inom kundservice och betjänar kunden både på plats och per telefon. Bedömningskriterierna baserar sig på den nya läroplanen, Grundexamen inom fordonsbranschen, examensdel Däckarbeten.

Modul 4/ Prov som mäter teoretiska kunskaper

Uppgift

 • 30 min.
 • 25 p.

Frågorna i provet baserar sig för den gamla läroplanens del på examensdelarna Bil- eller motorcykelservice, Bilreparation och Mätning och reparation av elutrustning. För den nya läroplanens del baserar sig frågorna på examensdelarna Fordonsservice, Reparation av chassi, Bromsreparationer och Fastställande av skicket i ett elsystem.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners