Finalister

Tatu Halonen

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Jaakko Heikkinen

Lapin koulutuskeskus REDU

Kerttu Kanko

Sataedu

Milla Lehtinen

Savon ammattiopisto

Sini Manninen

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Nyuganen Nikita

Riveria

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Tävlingsuppgifter

 1. Färgbestämning, reparation och målning av platsdel
 2. Reparation av skada på en framdörr, lackering och mönstermålning
 3. Finish och applicering av klistermärken
 4. Skriftlig uppgift

Grenens tidtabell

Tid för uppgiften:

Första tävlingsdagen kl. 8.45-17.15

Andra tävlingsdagen kl. 8.00-16.00

Tredje tävlingsdagen kl. 8.00-11.00

Måndag 20.5. Öppningsceremoni

9.00-17.00 Ackreditering av de tävlande, följeslagarna och lagledarna (Savilahti)

11.00-13.00 Lunch för de tävlande, förhandsanmälning (Savilahti)

14.00-15.00 Öppningsceremoni (Ishallen)

Samverkan mellan de tävlande, domarna och grenfunktionärerna på grenområdena, man får bekanta sig med grenområdet (Savilahti) från 16.00

16:00 – 17:00 Presentation av anordningar, tävlingsområde och uppgifter

Tisdag 21.5. Första tävlingsdagen

De tävlande indelas i två grupper och kl. 13:30 – 13:45 byts uppgifterna för grupperna

Förmiddagens  uppgifter:

Grupp 1

Förmiddag 8.45 – 13.30, 4 h 45 min

 • Färgbestämning
 • Reparation av stötfångare av plats: svetsning och limning/reparation av fäste
 • Grundning av stötfångaren och PPG: DP7000 eller DP4000 vått-i-vått grundmålning av stötfångaren
 • 11.30 – 12.30 lunch
 • 13.30 – 13.45 byts uppgifterna för grupperna

Grupp 2

Förmiddag 8.45 – 13.30, 4 h 45 min

 • Riktning och grundning av en skadad dörr: Kittning, målning av UV grundfärg och slipning.
 • Sprutning av fogmassa i dörren enligt tillverkarens anvisningar.
 • PPG: DP4000 vått-i-vått grundmålning av dörren
 • 12.30 – 13.30 lunch
 • 13.30 – 13.45 byts uppgifterna för grupperna

Eftermiddagens uppgifter:

Grupp 2

Eftermiddag 13.45 – 17.45, 4h

 • Färgbestämning
 • Reparation av stötfångare av plats: svetsning och limning/reparation av fäste
 • Grundning av stötfångaren och PPG: DP7000 eller DP4000 vått-i-vått grundmålning av stötfångaren

Grupp 1

Eftermiddag 13.45 – 17.45, 4h

 • Riktning och grundning av en skadad dörr: Kittning, målning av UV grundfärg och slipning.
 • Sprutning av fogmassa i dörren enligt tillverkarens anvisningar.
 • PPG: DP4000 vått-i-vått grundmålning av dörren

Onsdag 22.5. Andra tävlingsdagen

8.00-16.00 Målnings- och lackeringsarbeten

 • 11.00-13.00. 45min (lunchpaus emellan)
 • Målning av stötfångare av plast
 • Lackering av dörren och mönstermålning på dörren

Torsdag 23.5. Tredje tävlingsdagen

 • 8.00-9.00 Cabas uppgift
 • 9.00-11.00 Finish av de målade delarna och limning av reklamdekaler på dörren och stötfångaren

11.45-12.00 Grenpriser

12.00–13.00 Lunch

15.00-16.30 Avslutningsceremoni i ishallen

Material och maskiner

Tävlingsområdet är en karossverkstads förbehandlingsutrymmen för lackering/målning, sprutmålningsbox, ställe för tvätt av sprutor, färgblandningsrum och klassrum. 

Utrustning:

 • Slipmaskinsenheter
 • sprutmålningsmaskiner
 • lackeringsställningar
 • sprutmålningsbox och förbehandlingsutrymme
 • plastsvetsmaskiner
 • UV-lampor
 • Safedo första hjälpen-skåp
 • Irt-infrarödvärmare
 • CEJN-tryckluftskopplingar, produktkod: 3202204
 • Vattentvätt: Drester Boxer triple C
 • Thinnertvätt: RosAuto P10
 • Dator i Cabas uppgiften
 • Platsreparationsmaskin: Plastic fusion pro station, produktkod: BET-10400

Material:

3M platsreparations- och slipningsprodukter, PPG målfärger och andra produkter

PPG PRODUKTER.

 • A730 KITT
 • D837 LÖSNINGSMEDELSBLANDNING (tvättmedel)
 • D846 TVÄTTMEDEL FÖR PLASTYTOR
 • D8401 VATTENBASERAT TVÄTTMEDEL
 • D820 Universalplastprimer
 • D8092 KROMATFRI RENGÖRANDE ETCHPRIMER
 • FINIXA TPS 1500 UV PRIMER (SPRAY)
 • DP4000 VÅTT-I-VÅTT PRIMER
 • DP7000 AIR-DRY PRIMER, SNABB
 • ENVIROBASE HP ONEVISIT MODIFIER T4900, T4904 BLENDING ADDITIVE (tillsatsämne)
 • D8131 KLARLACK

HÄRDARE:

 • D8302 UHS HÄRDARE à(DP4000)
 • D8270 HÄRDARE à(DP7000)
 • D8254 UHS HÄRDARE à(D8131)

FÖRTUNNING:

 • D8293 REAKTIV FÖRTUNNING à(D8092)
 • D8715 FÖRTUNNING à (DP4000)
 • D8740 FÖRTUNNING FÖR PLASTYTOR à (DP 4000)
 • D8727 FÖRTUNNINGà (DP7000

FINIXA PRODUKTER

 • PLASTFILL – polyesterspackel för plast

3M POLERINGSPRODUKTER

 • Festool poleringsvagn innehållande poleringsämnen och maskiner för gemensam användning av de tävlande

3M PLASTREPARATIONSPRODUKTER?

 • 55045 lim för platsreparationer
 • 22779 rengöringsmedel
 • 3M VHB-rengöringsvätska/3M VHB-rengöringsduk
 • 05917 primerspray för plast
 • 04903 plastfilm

3M ÖVRIGA PRODUKTER

 • 3M tejp för ränder
 • 3M fogmassa 08855

Praktiska råd

Ta med:

ID-kort

Personlig skyddsutrustning (andningsskydd, overall/sprutmålningshalare, säkerhetsskor, skyddsglasögon, hörselskydd)

Färgsprutor

Handredskap (riktningsredskap och spacklar)

3M™ PPS™ -seriens 2.0 adapter till engångsfärgkoppar

Fogmassapress

Domare

 • Huvuddomare Jouni Puolakanaho, OSAO
 • Timo-Pekka Kauranen, Keuda
 • Kalle Raanoja, Cora Refinish Oy Suomen Automaalikeskus
 • Jari Salovuori, Suomen 3M
 • Riku Honkanen, Wurth
 • Niclas Kråkström, Cabas
 • Pekka Töhönen, Automaalaus Töhönen
 • Mika Hirvonen, Autoväri Hirvonen
 • Joni Tapaninen, Kuopion Autokauppa
 • Matias Tiri, World Skills -kilpailija

Hållbar utveckling

Material som används i uppgifterna kan användas i undervisningen efter tävlingarna.

I uppgifterna beaktas åtgången på material.

Avfall som bildas i tävlingen sorteras och problemavfall förs till insamlingsstället för problemavfall.

Målsprutningsboxen används så effektivt som möjligt (boxen ska inte i onödan vara påkopplad) så att energi sparas.

Skyddsutrustning används för att främja hälsan.

Vid målningar används pps-koppar, det sparar tvättmedel för färgsprutor.

Företagsamhet

Material används noggrant och spill undviks.

Tiden som getts för en uppgift används noggrant och effektivt.

På en del färgsprutor är det möjligt att använda utbytbara munstycken (man behöver inte skaffa flera färgsprutor)

Man bekantar sig med bruksanvisningarna för tillbehör

Arbetssäkerhet

Användning av skyddsutrustning och rätta slags skyddskläder

Beakta de andra som tävlar.

Arbetsställets prydlighet

Man bekantar sig med bruksanvisningarna för tillbehör

Man bekantar sig med maskiner och apparater som används

Arbetsredskap används på rätt sätt.

Onödig brådska undviks

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Grundningsarbeten

Färgbestämning

Reparation och grundmålning av en skadad ny platsdel

Reparation och grundmålning av en skadad ny plåtdel

Arbetssäkerhet

Tidtabell och poäng

Tisdag 21.5.2024 kl. 9.45-17:15

Poäng: 40


Modul 2/Målnings- och lackeringsarbeten

Målning av stötfångare

Lackering av framdörr och tejpning av ränder

Arbetssäkerhet

Tidtabell och poäng

Tisdag 22.5.2024 kl. 08.00–16.00

Poäng: 40


Modul3/Skriftlig uppgift, Cabas-kalkyluppgift

Tidtabell och poäng

Onsdag 23.5.2024 kl. 08.00–9.00

Poäng: 10

Modul 4/Finish

Finish av lackeringsytan och applicering av klistermärken

Arbetssäkerhet

Tidtabell och poäng

Tisdag 23.5.2024 kl. 9.00-11.00

Poäng: 10

Bedömning

På bedömningen av tävlingsprestationen inverkar:

 • Rätt sätt att utföra arbetet
 • Organisation av det egna arbetet
 • Rätt teknik att använda material
 • Val av färgnyanser
 • Kvalitet på grundningsarbeten
 • Kvalitet på lackering/målning
 • Arbetssäkerhet
 • Nyckelfärdigheter i hållbar utveckling
 • Domarna kan eventuellt ändra uppgifterna med 30 % före tävlingens början.

Tävlingsuppgifterna är vanliga uppgifter som krävs inom billackerarens arbete, till exempel reparation av krockskadeområden, plastreparationer samt lackeringsarbeten.

Bedömningen baserar sig på examensdelar för billackerare i grundexamen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 30 %

Kvantitativ bedömning 70 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners