105

Användning av Skogsmaskin / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplatserna

OSAO Taivalkosken toimipiste
Jokijärventie 2
93400 Taivalkoski

Winnova Ulvila

Kullaan toimipiste, Sahalahdentie 57, 29340 Kullaa

Sedu Ähtärin kampus

Esedu Mikkeli
Metsäkouluntie 10
50800 Mikkeli

Semifinal-koordinator

Tidtabell

8.00–8.30 Anmälning och morgonkaffe

Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan.  Allmän info till de tävlande och följeslagarna.

8.30–16.00 Planerad tävlingstid för grenen. Tävlingsdagen innehåller en 30 minuter lång lunchpaus.

Semifinalarrangören planerar en noggrannare tidtabell för dagen.

16.00–16.30 Responsdiskussion

Material och utrustning 

• Tävlingsarrangören skaffar en John Deere Sim4 simulator och en medelstor skotare till tävlingsplatsen.

• Publikation: Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 2014, ISBN 978- 952-6612-22-5 eller den svenska översättningen Råd i god skogsvård (Metsäkustannus, ISBN 9789526612362)

• Publikation: Maastotaulukot, Hyvän metsänhoidon suositukset, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 8–10. 2022 eller den svenska översättningen Fälttabeller, Råd i god skogsvård, (Metsäkustannus, ISBN 9789526612362) 

• Servicebok/Manual: John Deere 1070G/ 1170G Final Tier 4, F708873 (8/2022) + bilagor.

Praktiska anvisningar 

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

• fotoförsett identitetsbevis

 • lämpliga kläder för maskinarbete utomhus och skyddsskor

 • anteckningsmaterial.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

 

Tävlingsuppgifterna i Användning av skogsmaskin baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i följande examensdelar i grundexamen inom skogsbranschen:

  • skötsel och nyttjande av skog
  • underhåll av skogsmaskiner
  • närtransport av virke.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Flervalsuppgift

Uppgift

 Uppgiften går ut på att besvara flervalsfrågor på en tävlingsblankett. Flervalsfrågorna handlar om kännedom om skogsnaturen, behandling av gallringsbestånd och tekniken i en skogsmaskin.

Tillgänglig tid: 45 minuter

Poäng: 30 p

Hjälpmedel tillåtna för att lösa uppgiften:

frågeformulär

skrivredskap

Modul 2 /Simulatoruppgift

Uppgift

I uppgiften eftersträvas en professionell arbetsplatsplanering samt en helhetsekonomisk skotning av virke i simulatorförhållanden.  Tävlingsuppgiften utförs i simulatorförhållanden. En funktionär hjälper till i övnings- och tävlingsskedet i frågor som gäller användningen av simulatorn.

Tillgänglig tid: 25 minuter + bekantning

Poäng: 30 p

Modul 3/Närtransport med skotare

Uppgift

Tillgänglig tid: 30 minuter + 5 testtid + 5 min bekantning

Poäng: 40 p

I uppgiften eftersträvas en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen vid närtransport. Tävlingsuppgiften utförs på ett utomhusområde. När man får bekanta sig med maskinen hjälper en funktionär till i frågor som gäller användningen av maskinen.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners