103

Billackering / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplats

Osao, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Förmiddagens uppgifter

 • Skadereparation av stänkskärm
  • Riktning
  • Grundning
  • Slipfärg eller vått-på-vått
 • Val av färg från färgprov

Eftermiddagens uppgifter

 • Skadereparation av stänkskärm
  • Slipning av slipfärg
  • Reparationsmålning med vattenfärg
  • Lackering med klarlack
 • Skriftlig uppgift
  • skadekalkyl

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet 

Tävlingsuppgifterna är vanliga uppgifter som krävs inom billackerarens arbete, till exempel reparation av krockskadeområden, plastreparationer samt lackeringsarbeten.

Bedömningen baserar sig på examensdelar för billackerare i grundexamen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 30 %

Kvantitativ bedömning 70 %

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Reparationsmålning av stänkskärm och val av färg

Uppgift

 • Reparationsmålning av stänkskärm och val av färg

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners