306

Rengöringsservice / Semifinal

Tid

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Turun ammatti-instituutti
Aninkaisten koulutalo
Aninkaistenkatu 7
20100 TURKU

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Uppgiftsmodulernas omfattning och tävlingstid.

Modul A, 35 p. / 30 min.

Modul B, 65 p/ 1 h

Material och utrustning

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

Praktiska anvisningar

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

 • id-kort, körkort e.d. för bestyrkande av identiteten (även ett fotoförsett FPA-kort duger)  
 • den tävlande ska använda egna arbetskläder och -skor 
 • det är förbjudet att använda den egna mobiltelefonen eller andra mobila enheter under tävlingen. Mobiltelefonerna samlas in för den tid tävlingen pågår.  

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bedömningen baserar sig på obligatoriska examensdelar i kompetensområdet för hemarbetsservice och för lokalvård i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.  

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier 

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Planering av underhållsstädning av trappuppgång, kvalitativ uppgift

Uppgift

Tidtabell: tid för modulen och poäng för den 30 min, 35 poäng 

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning

 • Beaktande av smuts och ytmaterial 
 • Yrkesmässiga metodval 
 • Yrkesmässiga redskapsval  
 • Yrkesmässiga val av ämnen 
 • Hållbar utveckling 
 • Arbetssäkerhet

Modul 2/Underhållsstädning av trappuppgång,  kvantitativ uppgift

Uppgift

Tidtabell: tid för modulen och poäng för den 1 h, 65 poäng  

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning

 • Arbetssättshygien   
 • Behärskande av aseptik 
 • Arbetssäkerhet och -ergonomi  
 • Kundbetjäning 
 • Arbetsordning 
 • Arbetets kvalitet 
 • Hållbar utveckling 
 • Företagsamhet 

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners