310

Företagsamhet / Final

Finalister

Nora Viljanmaa

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Viljami Anttila

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Axel Asplund

Vamia

Benjamin Holm

Vamia

Matias Tuppi

Koulutuskeskus Brahe

Oona Kujala

Koulutuskeskus Brahe

Aada Rantanen

Sasky koulutuskuntayhtymä

Mi Lamberg

Sasky koulutuskuntayhtymä

Daniel Lopez

Perho liiketalousopisto

Eetu Oksanen

Perho liiketalousopisto

Mirella Manninen

Gradia

Veera Reponen

Gradia

Silvia Sillanpää

Valkeakosken ammattiopisto

Sofia Männistö

Valkeakosken ammattiopisto

Manta Pylvänäinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Riina Tuominen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

De tävlande har i uppgift att uppgöra en affärsverksamhetsplan med beräkningar och kläcka idéer och planera en ny affärsverksamhet enligt en samarbetspartners instruktioner. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på (B5) nivån i den nationella yrkesinriktade examensdelen Planering av företagsverksamhet.

Vi rekommenderar varmt att man bekantar sig med FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt med affärsmodellen Franchising.

Tidtabell

21.5 Tävlingsdag 1 /tisdag

Kl. 8.00-8.30 Tävlingsdagens inledning och uppdragsgivning modul 1.

Kl. 8.30-9.30 Modul 1. Förutsättningar för företagsamhet, teamets kunnande

Kl. 9.45-10.15 De tävlande presenterar sig

Kl. 10.15-10.30 Uppdragsgivning Modul 2

Kl. 10.30-11.30 Modul 2. (AVP del 1)

Kl. 11.30-12.30 LUNCH

Kl. 12.30-13.30 Modul 3. (AVP del 2)

Kl. 13.45-14.15 Modul 2 och 3 presentationer

Kl. 14.30-15.45 Modul 4. Grundläggningsberäkningar

22.5. Tävlingsdag 2/ onsdag

Kl. 8.15-8.45 Modul 5. Etableringshandlingar

Kl. 9.00-9.15 Uppdragsgivning modul 6.

Kl. 9.15-10.30 Modul 6. Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter

Kl. 10.45-11.45 Modul 6. presentationer

Kl. 11.45-12.45 LUNCH

 Kl. 12.45-14.00  Modul 7. Idé till en ny affärsverksamhet (del 1.)

Kl. 14.30-15.45 Modul 8. (del 2.)

23.5. Tävlingsdag 3/ torsdag

Kl. 8.00-9.30 Modul 9. Presentation och försäljning av idén (förberedelse av presentationerna)

Kl. 9.45-11.15 Modul 9. Försäljningstal och presentationer Kl. 12.00-13.00 LUNCH

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

Tävlingsarrangören reserverar för varje tävlande en egen arbetspunkt försedd med Internet-anslutning, och där finns också anteckningsredskap och material för tävlingsuppgiften.

Finalarrangören ordnar med reservdatorer till tävlingen för eventuella problemsituationer.

De tävlande ska ta med sig egna datorer, som ska innehålla MS Office. Även ett e-postprogram och OneDrive-nedladdning ska kunna användas. I tävlingen får man även för planering av publiceringen använda ett gratis program t.ex. Canva. (Användning av egenskaper som är avgiftsbelagda är förbjudet)

De tävlande kan också använda andra egna AI-enheter, som pekplattor och telefoner. Öm den tävlande behöver öronproppar under arbetet, kan hen själv ta sådana med sig.

Praktiska råd

Alla produkter som bedöms i finalen ska produceras i sin helhet under finaldagarna.

De appar som eventuellt används i smarta enheter under finalen ska vara gratis att använda.

I finalen får man inte använda AI-appar.

I finalen inlämnas uppgifterna per e-post eller till en på förhand angiven webbmiljö för domarnas bedömning. Anvisningar ges särskilt för varje uppgift.

Tävlingsplatserna lottas före finaluppgiften börjar och de används under hela finalen.

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar med en särskild musikenhet medan uppgiften utförs.

Den första tävlingsdagen i finalen offentliggörs en högst 30 % förändring av de uppgifter som publicerats på förhand.

Domare

 • Huvuddomare Tove Kietz, Arcada
 • Risto Pulkka, Omnia
 • Ari Tornberg, Raseko
 • Jenny Koskelainen, Raseko
 • Kari Storckovius, Keuda
 • Mika Mujunen, Savon ammattiopisto
 • Sirpa Muiniekka, Savon ammattiopisto
 • Marika Ropponen, Savon ammattiopisto
 • Harri Holopainen, Savonia
 • Matti Laitinen, Savonia
 • Tarja Pöyhönen, Uusyrityskeskus
 • Henri Laakso, FranCon Franchise Consulting
 • Jari Ukkonen / Bergroth Noora, Nuoret NYT

Hållbar utveckling

Tävlingsuppgiften baserar sig på FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).  

Tävlingsuppgifterna skickas i huvudsak elektroniskt till de tävlande och domarkåren.

Företagsamhet

Tävlingsuppgiften i sin helhet har att göra med företagsverksamhet och företagsamhet.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet ingår i finaluppgiften.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Förutsättningar för företagsamhet, teamets kunnande

Tävlingsteamet ska utarbeta en poster, där de presenterar sig, sitt kunnande och sina färdigheter att vara företagare.

10 poäng

Tid för uppgiften 60 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 2/Affärsverksamhetsplan del 1: Affärsidé, SWOT-ANALYS och konkurrentanalys

Tävlingsteamet ska för ett nytt företag uppgöra affärsverksamhetsplanens första del, i vilken bl.a. affärsidé, SWOT-ANALYS och konkurrentanalys ska finnas med. Företaget, som affärsverksamhetsplanen uppgörs för, har en färdig affärsidé, och den behöver man inte komma med idéer till.

10 poäng

Tid för uppgiften 60 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 3/Affärsverksamhetsplan del 2: Marknadsföring, försäljning, affärsverksamhetens mål och risker

Tävlingsteamet ska uppgöra den avslutande delen i företagets affärsverksamhetsplan, som bl.a. ska innehålla marknadsföring, försäljning, affärsverksamhetens mål och risker. Företaget, som affärsverksamhetsplanen uppgörs för, har en färdig affärsidé, och den behöver man inte komma med idéer till.

10 poäng

Tid för uppgiften 60 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 4/Uppgörande av grundläggningsberäkningar

Tävlingsteamet ska uppgöra de grundläggningsberäkningar som krävs för det företag de ska grunda på givna excel-underlag.

15 poäng 

Tid för uppgiften 75 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 5/Ifyllnad av företagets etableringsblanketter

Tävlingsteamet ska fylla i etableringshandlingar för ett nytt företag.

5 poäng

Tid för uppgiften 30 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 6/Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter

Tävlingsteamet ska planera och kläcka idéer till en ny ansvarsfull affärsverksamhet för uppdragsföretaget.

10 poäng

Tid för uppgiften 75 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 7/Idé till en ny affärsverksamhet del 1.

Tävlingsteamet ska välja en av tre idéer som presenterats för publiken och domarna, och planera namn/logo för idén samt uppgöra en Business model Canvas-affärsverksamhetsmodell av den på givet underlag.

10 poäng

Tid för uppgiften 75 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 8/Idé till en ny affärsverksamhet del 2.

Tävlingsteamet ska prissätta den nya affärsverksamhetens produkter/tjänster, uppgöra täckningsbidragskalkyl, som visar idéns lönsamhet, och de ska för idén utarbeta utskrivningsbart reklammaterial, där bl.a. logo och pris ingår.

10 poäng

Tid för uppgiften 75 min.

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Modul 9/Presentation och försäljning av affärsidén

Tävlingsteamen förbereder en kortfattad presentation för en målgrupp, som består av en potentiell kund, en företrädare för uppdragsföretaget samt en finansiär. I presentationen presenterar de sig själva, sitt företag samt sin nya affärsverksamhetsidé ingående och på ett säljbart sätt.

Tid för uppgiften: 90 min (förberedelser) presentationer 3 min + domarnas frågor/kommentarer.

20 poäng

Tid för uppgiften 90+90 min

Noggrannare bedömningskriterier publiceras på tävlingsdagen.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners