310

Yrittäjyys / Finaali

Finalistit

Nora Viljanmaa

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Viljami Anttila

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Axel Asplund

Vamia

Benjamin Holm

Vamia

Matias Tuppi

Koulutuskeskus Brahe

Oona Kujala

Koulutuskeskus Brahe

Aada Rantanen

Sasky koulutuskuntayhtymä

Mi Lamberg

Sasky koulutuskuntayhtymä

Daniel Lopez

Perho liiketalousopisto

Eetu Oksanen

Perho liiketalousopisto

Mirella Manninen

Gradia

Veera Reponen

Gradia

Silvia Sillanpää

Valkeakosken ammattiopisto

Sofia Männistö

Valkeakosken ammattiopisto

Manta Pylvänäinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Riina Tuominen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Kilpailijoiden tehtävänä on ideoida uutta liiketoimintaa yhteistyökumppanin ohjeistuksen mukaisesti ja laatia sille toimiva liiketoimintasuunnitelma (LTS) sekä toteuttaa mahdollisia liiketoiminnan suunnitteluun vaadittavia tehtäviä. Lajin osaamisvaatimukset perustuvat valtakunnallisen ammatillisen Yritystoiminnan suunnittelun tutkinnon osaan (K5) tasoon.

Suosittelemme lämpimästi tutustumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) sekä Franchising-liiketoimintamalliin.

Lajin aikataulu

21.5. Kilpailupäivä 1 /tiistai

Klo 8.00-8.30 Kilpailupäivän aloitus ja tehtävänanto moduuli 1.

Klo 8.30-9.30 Moduuli 1. Yrittäjyyden edellytykset, tiimin osaaminen

Klo 9.45-10.15 Kilpailijoiden esittäytyminen

Klo 10.15-10.30 Tehtävänanto Moduuli 2

Klo 10.30-11.30 Moduuli 2. (LTS osa 1)

Klo 11.30-12.30 LOUNAS

Klo 12.30-13.30 Moduuli 3. (LTS osa 2)

Klo 13.45-14.15 Moduuli 2 ja 3 esittelyt

Klo 14.30-15.45 Moduuli 4. Perustamislaskelmat

22.5. Kilpailupäivä 2/ keskiviikko

Klo 8.15-8.45 Moduuli 5. Perustamisasiakirjat

Klo 9.00-9.15 Tehtävänanto moduuli 6.

Klo 9.15-10.30 Moduuli 6. Liiketoimintamahdollisuuksien ideointi

Klo 10.45-11.45 Moduuli 6. esitykset

Klo 11.45-12.45 LOUNAS

Klo 12.45-14.00 Moduuli 7. Idea uudeksi liiketoiminnaksi (osa 1.)

Klo 14.30-15.45 Moduuli 8. (osa 2.)

23.5. Kilpailupäivä 3/ torstai

Klo 8.00-9.30 Moduuli 9.Idean esittely ja myyminen (esitysten valmistelu)

Klo 9.45-11.15 Moduuli 9 Myyntipuheet ja esitykset

Klo 12.00-13.00 LOUNAS

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytetään seuraavia materiaaleja ja laitteita, jotka ovat saatavilla lajialueella kilpailupäivinä:

Kilpailun järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijatiimille Internet-yhteydellä varustetun oman työpisteen, josta löytyvät muistiinpano- ja kirjoitusvälineet sekä materiaalit kilpailutehtävää varten.

Finaalin järjestävä taho järjestää kilpailuun varakoneita mahdollisia ongelmatilanteita varten.

Kilpailijat tuovat mukanaan omat tietokoneet, joista täytyy löytyä MS Office. Myös sähköpostiohjelma sekä OneDrive-tallennus täytyy olla käytettävissä. Kilpailussa saa käyttää myös julkaisun suunnitteluun tarvittavaa maksutonta ohjelmaa esim.Canva. (Maksullisten ominaisuuksien käyttö kielletty)

Kilpailijat voivat käyttää myös muita omia älylaitteita, kuten tablettia ja puhelinta. Mikäli kilpailija tarvitsee korvatulppia työskennellessään, hän voi tuoda ne itse mukanaan.

Käytännön ohjeita

Kaikki finaalissa arvioitavat tuotokset on tuotettava kokonaisuudessaan finaalipäivien aikana.

Finaalin aikana älylaitteissa mahdollisesti käytettävien appien tulee olla maksuttomia.

Finaalissa ei saa käyttää tekoälysovelluksia.

Finaalissa tehtävät palautetaan sähköpostilla tai ennalta määrättyyn verkkoympäristöön tuomariston arvioitavaksi. Ohjeistus annetaan tehtäväkohtaisesti.

Kilpailupaikat arvotaan ennen finaalitehtävän alkua ja niitä käytetään koko finaalin ajan.

Musiikin kuuntelu kuulokkeilla on sallittu omalla erillisellä musiikkilaitteella tehtävien teon aikana.

Finaalin ensimmäisenä kisapäivänä julkaistaan enintään 30% muutos etukäteen julkaistuihin tietoihin.

Tuomarit

 • Päätuomari Tove Kietz, Arcada
 • Risto Pulkka, Omnia
 • Ari Tornberg, Raseko
 • Jenny Koskelainen, Raseko
 • Kari Storckovius, Keuda
 • Mika Mujunen, Savon ammattiopisto
 • Sirpa Muiniekka, Savon ammattiopisto
 • Marika Ropponen, Savon ammattiopisto
 • Harri Holopainen, Savonia
 • Matti Laitinen, Savonia
 • Tarja Pöyhönen, Uusyrityskeskus
 • Henri Laakso, FranCon Franchise Consulting
 • Jari Ukkonen / Bergroth Noora, Nuoret NYT
 • Muita yritysten edustajia

Kestävä kehitys

Kilpailutehtävä perustuu YK: n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030).  

Kilpailutehtävät toimitetaan pääsääntöisesti sähköisenä kilpailijoille sekä tuomaristolle.

Yrittäjyys

Kilpailutehtävä liittyy kokonaisuudessaan yritystoimintaan ja yrittämiseen.

Työturvallisuus

Työturvallisuus sisällytetään finaalitehtävään.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Yrittäjyyden edellytykset, tiimin osaaminen

Kilpailijatiimin tehtävänä on laatia posteri, jossa he esittäytyvät ja tuovat esille osaamistaan ja valmiuksia toimia yrittäjinä.

10 pistettä

Tehtäväaika 60 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 2/Liiketoimintasuunnitelma osa 1: Liikeidea, SWOT-analyysi ja kilpailija-analyysi

Kilpailijatiimin tehtävänä on laatia uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelman alkuosa, johon sisältyy mm. liikeidea, SWOT-analyysi ja kilpailija-analyysi. Yrityksellä, jolle liiketoimintasuunnitelma laaditaan, on valmis liikeidea, joten sitä ei tarvitse ideoida.

10 pistettä

Tehtäväaika 60 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 3/Liiketoimintasuunnitelma osa 2. Markkinointi, myynti, liiketoiminnan tavoitteet ja riskit

Kilpailijatiimin tehtävänä on laatia valmiiksi yrityksen liiketoimintasuunnitelman loppuosa, johon sisältyy mm. markkinointi, myynti, liiketoiminnan tavoitteet ja riskit. Yrityksellä, jolle liiketoimintasuunnitelma laaditaan, on valmis liikeidea, joten sitä ei tarvitse ideoida.

10 pistettä

Tehtäväaika 60 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 4/Perustamislaskelmien laadinta

Kilpailijatiimin tehtävänä on laatia vaadittavat perustamislaskelmat perustettavalle yritykselleen annettuihin excel-pohjiin.

15 pistettä 

Tehtäväaika 75 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 5/Yrityksen perustamislomakkeiden täyttö

Kilpailijatiimin tehtävänä on täyttää alla uuden yrityksen perustamisasiakirjat.

5 pistettä

Tehtäväaika 30 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 6/Liiketoimintamahdollisuuksien ideointi

Kilpailijatiimin tehtävänä on suunnitella ja ideoida uutta vastuullista liiketoimintaa toimeksiantajayritykselle.

10 pistettä

Tehtäväaika 75 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 7/Idea uudeksi liiketoiminnaksi osa 1.

Kilpailijatiimin tehtävänä on valita yksi kolmesta yleisölle ja tuomareille esitetyistä ideoista ja suunnitella idealle nimi/logo sekä laatia siitä Business model canvas-liiketoimintamalli annetulle pohjalle.

10 pistettä

Tehtäväaika 75 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 8/Idea uudeksi liiketoiminnaksi osa 2.

Kilpailijatiimin tehtävänä on hinnoitella uuden liiketoiminnan tuotteet/palvelut, laatia katetuottolaskelma, josta näkee idean kannattavuuden sekä tehdä ideaan liittyvä tulostuskelpoinen mainosmateriaali, joka sisältää mm. logon ja hinnan.

10 pistettä

Tehtäväaika 75 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Moduuli 9/Liikeidean esittely ja myyminen

Kilpailijatiimit valmistelevat lyhyehkön esityksen kohderyhmälle, joka koostuu potentiaalisesta asiakkaasta, toimeksiantajayrityksen edustajasta sekä rahoittajasta. Esityksessä he esittelevät itsensä, yrityksensä sekä uuden liiketoimintaideansa kattavasti ja myyvästi.

Käytettävissä oleva aika: 90 min (valmistautuminen) esitykset 3 min + tuomariston kysymykset/kommentit.

20 pistettä

Tehtäväaika 90+90 min

Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kilpailupäivänä.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit