605

Svetsning / Semifinal

Tid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplatser

Savon ammattiopisto
Osmajoentie 75
78210 Varkaus

Koulutuskeskus Jedu
Opintie 2
85100 Kalajoki

Savon ammattiopisto
Hehkukatu 1
70210 Kuopio

Gradia
Viitaniementie 1
40720 Jyväskylä

Salpaus
Vipusenkatu 3-5
15230 Lahti

Ammattiopisto Novida
Myllykyläntie
32200 Loimaa

Tidtabell

Uppgiftsmodulernas omfattning och tävlingstid.

Tisdag 30.1.2024 kl. 8:15-16:30

Tid för uppgiftsmodulerna är 6 timmar

Preliminär tidtabell för dagen.

Man bekantar sig med tävlingsområdet samt maskinerna och apparaterna kl. 8:15 – 9.00.

Anmälning till tävlingen börjar kl. 09.00

Teoriprov kl. 09.30 – 10.00

Tävlingsuppgift kl. 10.15 – 12.00

Lunch kl. 12.00 – 12.45

Tävlingsuppgift 12.45 – 16.00

Material och utrustning

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

                MAG-135, 1 mm tråd

                TIG 141 Tillsatsämne 2-2,4mm

                Elektrodsvets 111, Esab OK 48.00 eller motsvarande. Tillsatsämne 2,5-3,2mm

                NC-Kantpress

                NC-Maskingradsax 

                Kantmaskin

                Pelarborrmaskin

                Plåtmangel

                Manuell utrustning för skärbränning

                Vinkelslip

                Andra handverktyg för en plåtslagare-svetsare

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • Skisseringsredskap, kalkylator (det är inte tillåtet att använda telefonen), pennor och papper
 • Den tävlande ska ta med egna handverktyg för en plåtslagare-svetsare, såsom: ritsnål, körnare, vinkelslip, handborrmaskin, borrsats, skarvsladd, mätinstrument, skärbrännarsats med passare o.d. 
 • Den tävlande ska också ta med skyddskläder, säkerhetsskor, skyddsglasögon samt en egen svetsmask och svetshandskar.
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen.

Tävlingsuppgiften är att tillverka en tärning.

Tävlingen har två moduler.

Först ordnas ett teoriprov och därefter tillverkas en produkt enligt ritningar.

De tävlande arbetar självständigt.

Modul 1. Teoriprov

Modul 2. Semifinalarbete

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. 

 • Teoriprov, 10 p
 • Snabbhet i arbetet
 • Arbetets kvalitet och måttnoggrannhet
 • Svetsningar
 • Arbetsteknik
 • Ordning på arbetsplatsen och arbetssäkerhet
 • Samarbetsförmåga
 • Totalt = 100 p

Exempel-uppgift

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Teoriprov

Upgift

 • Tidtabell: 30 min, 10p
 • Bedömningskriterier: Kvantitativ bedömning 100 %

Modul 2/Tillverkning av en tärning

Upgift

 • Tidtabell: 300 min, 90p
 • Bedömningskriterier: Kvalitativ bedömning 25 %, Kvantitativ bedömning 75 %

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners