308

Visuellt Försäljningsarbete / Semifinal

Tid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplatser

Kauppakeskus JumboCarlson
Vantaanportinkatu 3
01510 Vantaa

Semifinal-
koordinatorer

Grenens tidtabell

Tävlingstid för uppgiften är 2,5 timmar.

Material och utrustning

Allt material och all utrustning som behövs i tävlingsprestationen finns färdigt på tävlingsplatsen. För produktion av kundinformation har den tävlande tillgång till Microsoft Office-program och Canva

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Genomförande av arbetsuppgifter

Uppgift

Uppgiften går ut på att genomföra en bordsexponering av givna produkter med sambandsprodukter, kundinformation samt en publicering i sociala medier. Den tävlande bestämmer själv målgruppen.

Modul 2/Arbetsprestation och resultat

Uppgift

Semifinaluppgiften går ut på att genomföra en upplevelserik och kommersiellt intressant bordsexponering. Temat för exponeringen kan vara kärl och porslin, hemmets bruksvaror, inredningsvaror eller en annan helhet som bygger på ett givet varumärkes urval.  Kundinformationen och publiceringen i sociala medier ska kommunikativt och visuellt stödja den genomförda exponeringen och beakta målgruppen. Den tävlande får på tävlingsplatsen använda varumärkesprodukter, bord, nivåer och ramar, sambandsprodukter, bordduk samt sax och tejp. Visualistens verktygsback behövs inte. I tävlingsarbetet ska exponeringens visuella uttryck, kommersialismen, upplevelsehelheten och tanken kring försäljningen beaktas.

Modul 3/Självbedömning

Uppgift

Den tävlande ska både kunna motivera sina visuella lösningar med beaktande av tävlingsuppgiftens uppdrag och målgruppen och utvärdera det egna arbetets starka sidor och utvecklingspunkter.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners