308

Visuellt Försäljningsarbete / Final

Finalister

Roosa Kuusirati

Koulutuskeskus Brahe

Neea Lapinoja

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Isla Lepistö

Mercuria

Marta Piliptsevich

Yrkesakademin i Österbotten

Rianna Räsänen

Savon ammattiopisto

Valeriia Sokolova

Savon ammattiopisto

Taika Tervo

Koulutuskeskus Brahe

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Sokos Kuopio (onsdag 22.5.)

Haapaniemenkatu 24-26, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Uppgiften är att genomföra upplevelsemässiga och kommersiella exponeringar samt kundinformation för olika målgrupper. Tävlingen består av fem moduler som genomförs som individuella arbeten. Varje modul består av tre olika helheter som bedöms skilt för sig, och dessa är genomförande av arbetsuppgiften, arbetsprestation och resultat och självbedömning.

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom konstindustrin. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga i examensdelen Visuellt försäljningsarbete. Examensdelen visuellt försäljningsarbete kan även tas med i grundexamen i affärsverksamhet. Uppgiften i finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%. 

Grenens tidtabell

Tisdag 21.5. kl. 8 – 16

Onsdag 22.5. kl. 8 – 16

Torsdag 23.5. kl. 8 – 12

Material och maskiner

Den tävlande behöver inte ta någonting med sig till tävlingsplatsen, all utrustning och allt material som behövs i uppgiften finns på tävlingsplatsen.  

De tävlande får använda en bärbar dator samt Office-program och nätverktyget Canva Pro för grafisk planering.

Praktiska råd

Tävlingsplatserna som finns på grenområdet lottas mellan de tävlande den första tävlingsdagen och de är desamma så länge tävlingen pågår. Produkterna som används i uppgifterna ska hållas i säljbart skick. Prisetiketterna som finns på produkterna får inte tas bort.

I arbetsprestationen ska man beakta: företagsamhet, arbetssäkerhet, arbetshälsa, hållbar utveckling och behärskande av arbetsprocessen.  Det är också viktigt att beakta partnerskapsföretagets värderingar, och att slutresultatet ska vara säljbart, informativt, upplevelsefullt och trendigt samt ha ett synligt visuellt uttryck.

Domare

  • Huvuddomare Outi Manninen, RPKK
  • Sanna Toijala, Valkeakosken ammattiopisto
  • Tarja Huovinen, Kainuun ammattiopisto
  • Silja Kivioja, Siljas Design
  • Jade Nuutinen, Vero Moda
  • Liisa Mustonen, Sokos
  • Kanerva Pasanen, PeeÄssä

Hållbar utveckling

Anskaffningarna har minimerats och möbler har lånats av läroanstalter och av samarbetspartners. De nödvändiga anskaffningarna har genomförts så att deras hållbarhet, och det ska vara möjligt att återvinna och vidareförädla dem har beaktats  På grenområdet finns särskilda avfallskärl för alla avfallssorter som bildas.

För tävlingsprodukternas del har vi fäst uppmärksamhet vid hållbara produkter och processer för tillverkning av dem. När samarbetspartners har valts har vi strävat efter mångsidighet och representerade är såväl småföretag som större organisationer. Partners har valts i grenen så att inhemska och lokala partners har gynnats så mycket som möjligt. Dessutom har vi samarbetat med olika grenar kring tävlingsprodukter och varuleveranser. På det sättet har varuleveranserna kunnat optimeras så att onödiga transporter inte behövs.

Hållbar utveckling har tagits in i alla tävlingsuppgifter och de har poängsatts i bedömningskriterierna. Jämlikt bemötande av de tävlande säkerställs genom att tävlingsplatserna lottas mellan de tävlande samt genom att säkerställa att under tävlingstiden används på grenområdet en tolk för tävlande som talar svenska som modersmål.

Företagsamhet

När uppgifterna har valt har det beaktats att uppdragsgivare är flera olika företagsformer från enskild företagare till större koncerner. Företagsamheten märks i tävlingen i den tävlandes initiativrika arbetsgrepp, samarbete med tävlingskompanjoner på tävlingsområdet samt i beaktandet av intressegrupper samt i den tävlandes egen identifiering av företagsamhetsfärdigheter bl.a. i samband med självbedömningen. Den tävlande arbetar resurseffektivt och uppnår resultat under uppgiftstiden.

Arbetssäkerhet

Material och utrustning som behövs i tävlingsuppgiften har förts till tävlingsplatsen och det har före tävlingsprestationen testats att de fungerar och är säkra. De tävlande påminns innan tävlingsprestationen börjar om ett säkert och ergonomiskt arbetssätt i den slutliga tävlingsuppgiften. Ergonomisk och arbetssäker verksamhet i tävlingsuppgiften har tydligt poängsatts i bedömningskriterierna. I tävlingsuppgiftens självbedömningsdel handleds den tävlande att reflektera också över den egna ergonomin och arbetssäkerheten under uppgiften. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Bygga upp en mässavdelning

Bygga upp en mässavdelning, 25 poäng

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Uppgiftsbeskrivning:

Uppgiften är att planera och förverkliga en mässavdelning med samarbetspartnerns produkter.  Den tävlande bestämmer självständigt vilka av de möbler som finns och vilka hjälpmedel för exponering hen använder i sin exponering.

Modul 2/Planering

Planering 15 poäng

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Uppgiftsbeskrivning:

Uppgiften är att planera och förverkliga kampanjmaterial som företaget behöver på mässan.

När man producerar materialet ska varumärket beaktas. För att producera materialet får man använda tuschpennor, papper, datorer, nätuppkoppling och en gemensam färgprinter.

I domarintervjun ska den tävlande kunna presentera och motivera sina valda lösningar vid genomförandet av exponeringen. Hen ska också bedöma sitt eget kunnande i visuellt försäljningsarbete genom att ta fram sina styrkor och utvecklingspunkter i arbetet.

Modul 3/Bordsexponering

Bordsexponering, 25 poäng

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Uppgiftsbeskrivning:

Uppgiften är att planera en bordsexponering av samarbetspartnerns produkter samt planera kundinformation enligt varumärket till stöd för det visuella försäljningsarbetet. Exponeringen ska vara i enlighet med ett tema, upplevelsemässig, kommersiell och estetisk. Den tävlande bestämmer självständigt vilka produkter hen använder i sin exponering. Den tävlande tar foton av sin tävlingsprestation för uppgiften på eftermiddagen. 

Modul 4/Publicering i sociala medier

Publicering i sociala medier, 15 poäng

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Uppgiftsbeskrivning:

Uppgiften är att planera och förverkliga en publicering i sociala medier av foton från förmiddagen. Den tävlande ska smidigt och innovativt använda de möjligheter som sociala medier ger som verktyg i visuellt försäljningsarbete. Den tävlande ska kunna motivera sina valda dekorations- och exponeringslösningar i modul 3 samt publiceringen i sociala medier i modul 4 med uppdragsgivningen som utgångspunkt samt identifiera styrkor och utvecklingspunkter i det egna arbetet. 

Modul 5/Planering och förverkligande av exponering och marknadsföringsmaterial

Planering och förverkligande av exponering och marknadsföringsmaterial, 20 poäng

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Uppgiftsbeskrivning:

Uppgiften är att göra en exponering av företagets produkter och att producera marknadsföringsmaterial som passar ihop med företagets image, allt med ett enhetligt visuellt uttryck. Den tävlande ska beakta det givna temat samt företagets story. Den tävlande ska visualisera och förverkliga sin planerade helhet på tävlingsområdet med de apparater och material som finns på plats. Den tävlande ska kunna motivera sina valda lösningar och identifiera sina styrkor och utvecklingspunkter i det egna arbetet. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners