308

Visuaalinen myyntityö / Finaali

Finalistit

Roosa Kuusirati

Koulutuskeskus Brahe

Neea Lapinoja

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Isla Lepistö

Mercuria

Marta Piliptsevich

Yrkesakademin i Österbotten

Rianna Räsänen

Savon ammattiopisto

Valeriia Sokolova

Savon ammattiopisto

Taika Tervo

Koulutuskeskus Brahe

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Sokos Kuopio (keskiviikko 22.5.)

Haapaniemenkatu 24-26, Kuopio

Kilpailutehtävät

Tehtävänä on toteuttaa elämyksellisiä ja kaupallisia esillepanoja sekä asiakasinformaatiota erilaisille kohderyhmille. Kilpailu muodostuu viidestä moduulista, jotka toteutetaan yksilötöinä. Jokainen moduuli muodostuu kolmesta erillisestä arvioitavasta kokonaisuudesta, joita ovat työtehtävän toteuttaminen, työsuoritus ja tulos sekä itsearviointi.

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu Taideteollisuusalan perustutkinnon tutkinnon perusteisiin. Arviointi perustuu Visuaalisen myyntiyön –tutkinnon osan kiitettävän tason vaatimuksiin. Visuaalisen myyntityön tutkinnon osa voidaan sisällyttää myös liiketoiminnan perustutkintoon. Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30%. 

Lajin aikataulu

Tiistai 21.5. klo 8-16

Keskiviikko 22.5. klo 8-16

Torstai 23.5. klo 8-12

Materiaalit ja laitteet

Kilpailijan ei tarvitse tuoda mitään kilpailupaikalle, kaikki tehtävässä tarvittavat laitteet ja materiaalit löytyvät kilpailupaikalta.  

Kilpailijoiden käytössä on kannettavatietokone sekä Office-ohjelmat ja graafisen suunnittelun verkkotyökalu Canva Pro.

Käytännön ohjeita

Lajialueelle sijoittuvat kilpailupaikat arvotaan kilpailijoiden kesken ensimmäisenä kilpailupäivänä ja ne pysyvät samana koko kilpailun keston ajan. Tehtävissä käytettävien tuotteiden on säilyttävä myyntikelpoisina, eikä niissä olevia hintamerkintöjä saa poistaa.

Työsuorituksessa tulee huomioida: yrittäjyys, työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys ja työprosessin hallinta. On tärkeää huomioida myös kumppanuusyrityksen arvot, kaupallisuus, informatiivisuus, visuaalinen ilme, elämyksellisyys ja trendit.

Tuomarit

  • Päätuomari Outi Manninen, RPKK
  • Sanna Toijala, Valkeakosken ammattiopisto
  • Tarja Huovinen, Kainuun ammattiopisto
  • Silja Kivioja, Siljas Design
  • Jade Nuutinen, Vero Moda
  • Liisa Mustonen, Sokos
  • Kanerva Pasanen, PeeÄssä

Kestävä kehitys

Hankinnat on minimoitu ja kalusteita on lainattu oppilaitokselta sekä yhteistyökumppaneilta. Tarvittavat hankinnat on toteutettu huomioimalla niiden kestävyys, kierrätettävyys sekä jatkojalostamisen mahdollisuudet. Lajialueella on erilliset jäteastiat kaikille syntyville jätelajeille.

Kilpailutuotteiden osalta olemme kiinnittäneet huomiota tuotteiden ja niiden valmistusprosessien kestävyyteen. Yhteistyökumppaneiden valinnassa on haettu monipuolisuutta ja edustettuina on niin pienyrityksiä kuin suurempia organisaatioita. Kumppanit on valittu lajiin niin, että suositaan kotimaisuutta ja paikallisuutta mahdollisimman paljon. Lisäksi kilpailutuotteiden sekä tavarantoimitusten kanssa on tehty yhteistyötä eri lajien kanssa. Tällä tavalla on tavarantoimitukset saatu optimoitua niin, että turhia kuljetuksia ei tarvita.

Kestävä kehitys on tuotu mukaan kaikkiin kilpailutehtäviin ja ne on pisteytetty arviointikriteereissä. Kilpailijoiden tasa-arvoinen kohtelu varmistetaan arpomalla kilpailupaikat kilpailijoiden kesken sekä varmistamalla että kilpailun aikana lajialueella on tulkki käytössä Ruotsia äidinkielenään puhuville kilpailijoille.

Yrittäjyys

Tehtävien valinnassa on huomioitu, että toimeksiantajana on useita erilaisia yritysmuotoja yksityisyrittäjästä suurempiin konserneihin. Yrittäjyys näkyy kilpailussa kilpailijan oma-aloitteisessa työotteessa, yhteistyössä kilpailualueella kilpakumppaneiden sekä sidosryhmien huomioimisessa sekä kilpailijan omien yrittäjyystaitojen tunnistamisessa mm. itsearvioinnin yhteydessä. Kilpailija työskentelee resurssitehokkaasti ja tuloksellisesti tehtävän aikana.

Työturvallisuus

Kilpailutehtävässä tarvittavat materiaalit ja laitteet on toimitettu kilpailupaikalle ja niiden toimivuus sekä turvallisuus on testattu ennen kilpailusuoritusta. Kilpailijoita muistutetaan turvallisesta ja ergonomisesta työskentelystä lopullisessa kilpailutehtävässä ennen kilpailusuorituksen alkua. Ergonominen ja työturvallinen toiminta kilpailutehtävässä, on pisteytetty selkeästi arviointikriteereissä. Kilpailutehtävän itsearviointiosuudessa ohjataan kilpailijaan pohtimaan myös omaa ergonomiaa ja työtuvallisuutta tehtävän aikana.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Messuosaston tekeminen

Messuosaston tekeminen, 25 pistettä

Arviointiperusteet: Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia.

Tehtävänkuvaus:

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa messuosasto yhteistyökumppanin tuotteista. Kilpailija päättää itsenäisesti mitä tarjolla olevia kalusteita ja esillepanon apuvälineitä hän käyttää esillepanossaan.

Moduuli 2/Messuosastolle kampanjamateriaalin suunnittelu

Messuosastolle kampanjamateriaalin suunnittelu, 15 pistettä

Arviointiperusteet: Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia.

Tehtävänkuvaus:

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yrityksen messuilla tarvittavaa kampanjamateriaalia.

Materiaalin tuottamisessa tulee huomioida brändin mukaisuus.  Materiaalin tuottamiseen on käytettävissä tusseja, papereita, tietokoneet, verkkoyhteydet ja yhteinen väritulostin.

Tuomarihaastattelussa kilpailijan tulee osata esitellä ja perustella tekemänsä ratkaisut esillepanon toteutuksessa. Hänen tulee myös arvioida omaa visuaalisen myyntityön osaamistaan, tuomalla esiin oman työnsä vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Moduuli 3/Pöytäesillepano

Pöytäesillepano, 25 pistettä

Arviointiperusteet: Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia.

Tehtävänkuvaus:

Tehtävänä on suunnitella yhteistyökumppanin tuotteista pöytäesillepano sekä suunnitella visuaalisen myyntityön tueksi brändin mukaista asiakasinformaatiota. Esillepanon tulee olla teeman mukainen elämyksellinen, kaupallinen ja esteettinen. Kilpailija päättää itsenäisesti mitä tuotteita hän käyttää esillepanossaan. Tehtäväsuorituksesta kilpailija ottaa kuvia iltapäivän tehtävää varten. 

Moduuli 4 /Sosiaalisen median julkaisu

Sosiaalisen median julkaisu, 15 pistettä

Arviointiperusteet: Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia.

Tehtävänkuvaus:

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sosiaalisen median julkaisu aamupäivän valokuvista. Kilpailija käyttää sujuvasti ja innovatiivisesti sosiaalisen median mahdollisuuksia visuaalisen myyntityön välineenä. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä moduuli 3:n somistus- ja esillepanoratkaisut sekä moduuli 4:n sosiaalisen median julkaisu huomioiden annettu tehtävänanto sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Moduuli 5/Esillepanon ja markkinointimateriaalin suunnittelu ja toteutus

Esillepanon ja markkinointimateriaalin suunnittelu ja toteutus, 20 pistettä

Arviointiperusteet: Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia.

Tehtävänkuvaus:

Tehtävänä on tehdä esillepano yrityksen tuotteista ja tuottaa imagoon sopivaa markkinointimateriaalia, joissa on yhtenäinen visuaalinen ilme. Kilpailijan tulee huomioida annettu teema sekä yrityksen tarina. Kilpailija toteuttaa suunnittelemansa kokonaisuuden kilpailualueelle olemassa olevien laitteiden ja materiaalin puitteissa.  Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä ratkaisut ja tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit