405

Rörläggning / Final

Finalister

Miiko Aquino

Ammattiopisto Lappia

Ville Kaittola

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Valtteri Karmavuo

Keuda

Matias Keski-Sikkilä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Alex Koistinen

Luksia

Arttu Leino

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Samuli Piiroinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Pyry Tolvanen

Luksia

Tävlingsuppgifter

Som tävlingsuppgift bygger man på ett ca 4,2m2 stort utrymme på tävlingsplatsen en VVS-helhet runt en värmepump. I arbetet ingår installation av ett tappvattenssystem från vattenmätaren till möblemangen, ett värmesystem från värmepumpen till värmeelementen och golvvärmen, ett avloppsystem från möblemangen till huvudavloppet, samt installation av värmekollektorrör till värmepumpen. 

När man utför tävlingsuppgiften är det möjligt att använda 3D modellering. Vi använder programvaran Dalux, från vilken det snart kommer en länk för träning.

Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen i husteknik.

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Grenens tidtabell

Preliminär moduluppbyggnad i finaluppgiften (förändringar är möjliga)!

Modul 1.

 •  Installation av ett tappvattensystem
 • Arbetstid 7 h

Modul 2.

 • Installation av kollektorrör
 • Installation och koppling av värmesystem
 • Arbetstid 7 h

Modul 3.

 • Installation av vattenmöblemang/avlopp och arbetets färdigställande
 • Arbetstid 3 h 

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år.

Den tävlande får i installationen använda programvaran Dalux för 3D modellering som hjälp.

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

 • Kopparrör Cupori Oy
 • Geberit Flowfit komposit-, Mapress-, samt avloppssystem 
 • Geberit pressmaskin med käftar enligt behov
 • Värmesystem och tappvattenprodukter Roth Finland Oy. Bland annat följande produkter används ShuntUnit- 3 och instickskopplingssystem
 • Vattenmöblemang Oras Oy
 • Värmeelement Radiaattoritehdas Salomaa Oy
 • Delar och tillbehör som behövs för installation av värmepump Gebwell Oy
 • Hela vattenmätarställningar
 • Flamco produkter
 • Kuopion vesi vattenmätare

Här är också förändringar möjliga, när avtalen säkerställs

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Normala verktyg för en rörmontör, bl.a.: 
 • Arbetsbord med rörklämma och skruvbänk / trefot för rörarbete
 • Röravskärare samt rörfräs för Cu-kopparrör upp till 22 mm
 • Kapsåg/kapare för avloppsrör samt rörfräs
 • Bockare för kopparrör 12 mm och 15 mm  
 • Bockare för kompositrör 16 och 20 mm
 • Batteridriven skruvdragare + bitssats
 • Skiftnycklar 2 st, käftbredd 0–40 mm
 • Blocknyckel 13 och 19 mm
 • Polygrip
 • Rörtänger
 • Vattenpass
 • Vinkelhake
 • Platsrörskapare
 • Rullmått 
 • Märkpenna
 • Verktyg för granskning av avluftningstryck
 • Arbetsdräkt i varselfärg eller varselväst, skyddshjälm, hörselskydd, skyddsskor, skärskyddshandskar, skyddsglasögon
 • Låg arbetsbock (2-steg) 
 • Pekplatta/telefon, i vilken Dalux programmet laddats ner
 • Kranyckel
 • Vattenpass; lång och kort
 • Gängstångsklippare
 • 17mm ringnyckel/hylsnyckel

I tävlingsuppgiften används programvaran Dalux för 3D modellering. Här nere ges koder så du kan gå och bekanta dig med hur programmet används.

Domare

 • Huvuddomare Jari Niinimäki, Eduko
 • Roope Honkala, Omnia
 • Elmeri Paltamaa, Putkiapollo
 • Markku Linninen, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Pasi Päiveröinen, Jedu
 • Jarno Malaska, Salpaus
 • Timo Nousiainen, Savon ammattiopisto
 • Toni Ritvanen, Are / Rakennusliitto
 • Hanna Rohtsalu, Hyria
 • Markus Kaihua, Redu
 • Ilmari Lipasti, Turun ammatti-instituutti
 • Marko Runsala, Turun ammatti-instittuutti
 • Tommi Mäntylä, Tredu
 • Jukka Järvelä, Redu

Hållbar utveckling

Användning av material (delar/bockning, spillstumpar) Vid hantering av föremål och sortering av avfall ska man följa principerna för hållbar utveckling.

Företagsamhet

Kostnadseffektiv användning av material, kundbetjäningsförmåga, arbetets smidighet, arbetspunktens prydlighet

Arbetssäkerhet

Användning av arbetarskyddsutrustning, arbetsergonomi, pauser i arbetet. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Installation av ett tappvattensystem

Arbetstid 7 h

Modul 2/Installation av kollektorrör / Installation och koppling av värmesystem

Arbetstid 7 h

Modul 3/Installation av vattenmöblemang/avlopp och arbetets färdigställande

Arbetstid 3 h 

Bedömning

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng. Tävlingsprestationerna bedöms dagligen.

Om en tävlande äventyrar sin egen eller andras säkerhet, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbetena utförs; såsom arbetssäkerhet och behärskande av arbetsmetoder. Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. Vid den kvantitativa bedömningen är en domare skrivare och en annan är mätare.

Vid bedömningen beaktas Mästare-tävlingens gemensamma teman

 • Företagsamhet: kostnadseffektiv användning av material, kundbetjäningsförmåga, arbetets smidighet, arbetspunktens prydlighet. 
 • Hållbar utveckling: användning av material (delar/bockning, spillstumpar) Vid hantering av föremål och sortering av avfall ska man följa principerna för hållbar utveckling. 
 • Arbetshälsa: användning av arbetarskyddsutrustning, arbetsergonomi, pauser i arbetet. 

Installation

 • Tävlingsuppgiften utförs enligt god installationssed
 • I arbetet ska man följa bestämmelser och anvisningar i Finlands Byggbestämmelsesamling och i Husteknik-RYL
 • Apparattillverkarnas och varuleverantörernas installationsanvisningar ska följas
 • I installationsarbetet bedöms rätt val och användning av verktyg så att de installerade apparaterna och delarna är som nya även efter installationen.
 • Rörens och delarnas anslutningar spänns så att anslutningen blir tät, men så att största delen av anslutningsdonen kan tas bort efter tävlingen och tillbehören kan användas på nytt.
 • I gänganslutningar kan man använda rörtejp, rörtätningsband eller hampa och kitt, anslutningarnas prydlighet bedöms 
 • Man bör försöka undvika att lämna spår och synliga märkningar på väggarna av installationen och de ska avlägsnas så noggrant som möjligt (fabriksmärkningar på röret behöver inte avlägsnas)
 • Kapning av rör och bearbetning av ändan för anslutning bedöms och de görs med tillverkarens verktyg och enligt tillverkarens instruktioner
 • Kopparrören och kompositrören kopplas med presskopplingar med ett batteridrivet pressverktyg 
 • Föremål för bedömning är arbetssäkerhet, arbetsställets prydlighet, kundserviceförmåga, installationernas riktighet, ritningsenlighet, arbetets smidighet, användning av material (delar/bockning, spillstumpar), installationernas symmetriskhet, rörens rakhet, rörens lodräthet och vågräthet, måttnoggrannhet, rörens fastsättning och klamring, installationsplatsens städning och att man röjer undan verktygen dagligen efter tävlingsprestationen ingår i uppgiften
 • Vid hantering av föremål och sortering av avfall ska man följa principerna för hållbar utveckling
 • Tätheten granskas med tryckprov

Arbetssäkerhet

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för en byggarbetsplats ska följas 
 • På installationsplatsen ska man använda personlig skyddsutrustning (hjälm, skyddsglasögon, skärskyddshandskar, skyddsskor, arbetsdräkt i varselfärg eller varselväst)
 • Som arbetsbock används endast modeller godkända för byggarbetsplatser.
 • Använd endast säkra verktyg och installationssätt
 • Uppmärksamma de andra tävlandena och publiken
 • Arbetsplatsens prydlighet är en del av arbetssäkerheten

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners