Finalists

Miiko Aquino

Ammattiopisto Lappia

Ville Kaittola

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Valtteri Karmavuo

Keuda

Matias Keski-Sikkilä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Alex Koistinen

Luksia

Arttu Leino

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Samuli Piiroinen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Pyry Tolvanen

Luksia

Locations

Kuopio Hall

Opistotie 4, Kuopio

Partners of the skill

Main event partners