302

Frisering / Semifinal

Tävlingstid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplatser

Turun ammatti-instituutti
Anikaistenkatu 7
20700 Turku

Omnia
Lehtimäentie 1C
02770 Espoo

WinNova
Tekniikantie 2
28600 Pori

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kompetensområdena för Frisörarbete och Barberararbete i Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen.

Modulernas omfattning:

modul 1 57 poäng,

modul 2 43 poäng

Tid 4h 30 min

Tävlingstiden är sammanlagt 4h 30 min.

Tävlingens tidtabell

9.00–9.20 Tid för anmälan. Den tävlande ska bestyrka sin identitet i samband med anmälan

9.25–9.45 Allmän info till de tävlande och följeslagarna

9.45–10.00 Fördelning av spegelplatser och arbetspunkten ställs i ordning

10.00-11.45 Barberararbete 1h 45 min

12.00–12.45 Måltid

12.45–13.00 Fördelning av spegelplatser och arbetspunkten ställs i ordning

13.00–15.45 Frisörarbete 2h 45 min

Tid 4h 30 min

Material och utrustning

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde.

I tävlingen används

· produkter för styling och finish: Four Reasons.

· tvätt- och vårdprodukter: Four Reasons

· färger och oxidationsmedel: Four Reasons, Optima

· färgnings- och blekningsprodukterna innehåller oxidationsmedel och övriga produkter som behövs tillsammans med färg: Four Reasons 

På tävlingsplatsen finns följande tillbehör 

· folier, plastfilm, handskar, vadd, skyddsduk

· arbetsskjorta

· färgningsförkläde

· under själva tävlingen finns också färgkartor vid behov

· varje tävlande får använda en arbetsvagn och en arbetsstol

· för styling och finish används de produkter som har levererats till tävlingsplatsen

· fot för övningshuvudet

· Tävlingshuvuden (Barberararbete Kuopion Kampaamotarvike Leif och Frisörarbete Hårologi, Britney)

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen. Deltagarna i semifinalen ska ta med sig följande personliga arbetsredskap:

· egna personliga arbetsredskap (saxar, rakkniv, kammar, borstar, sprayflaska o.s.v.) 

· fön, plattång o.d.

· om man vill kan man ta med en fotställning som ställs på golvet för övningshuvudet

· färgkoppar och penslar

· färgkappa (får vara kortklippt)

· arbetskläder (arbetsskjorta och förkläde fås av arrangören) och täckta arbetsskor

· färgkartor för eget bruk

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Semifinalen består av två delar, där de tävlande visar upp sina yrkesfärdigheter i barberarens och frisörens arbete. Tävlingen genomförs individuellt. Tävlingsarbetena görs enligt modellbild och modellarbetena offentliggörs först på tävlingsdagen. Vid den egna arbetspunkten har de tävlande bilder av tävlingsarbetena, tagna från fyra olika håll. I semifinalen används  Four Reasons -produkter.

Huvudsakliga bedömningskriterier: Bedömningen baserar sig på examensdelar i kompetensområdena för Frisörarbete och Barberararbete i Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen.

Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet.

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. 

Beskrivning av bedömningens genomförande (Reglerna punkt 7.5)

Kvalitativ bedömning 12 %

Kvantitativ bedömning 88 %

2023 semifinaluppgifter

Bilder

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1

Uppgift

(57 poäng) I frisörarbetet görs en helhet i business-stil enligt modell. I arbetet ingår färgning, klippning och finish. Kvantitativ och kvalitativ bedömning. 

Föremål för bedömning:

· Klippning 

· Färgning

· Finish

· Kamningsriktningar

· Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, 5 p  

Tid för uppgiften: 2h 45 min

Modul 2

Uppgift

(43 poäng) I barberararbetet görs en helhet för män i business-stil enligt modell. I arbetet ingår klippning och skäggformning samt finish. Poängen ges enligt kvantitativ bedömning.

Föremål för bedömning:

· Klippning

· Finish av hårgränserna  

· Skäggformning 

· Finishens form 

· Kamningsriktningar  

· Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. 

Tid för uppgiften: 1h 45 min

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners