311

Djurskötare / Final

Finalister

Pihla Jokinen

Ammattiopisto Livia

Jutta Juvankoski

Ammattiopisto Livia

Wilhelmiina Koivunen

Ammattiopisto Livia

Siiri Moilanen

Hyria

Nia Mäkinen

Hyria

Saara Palkeinen

Koulutuskeskus Salpaus

Hilja Sipilä

Koulutuskeskus Salpaus

Ronia Tammelin

Ammattiopisto Livia

Tävlingsplats

Ylä-Savon ammattiopisto

Kotikyläntie 254, Iisalmi

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Djurskötare kan sköta djur i olika företag inom djurbranschen, i lantgårdsföretag eller som självständiga företagare. De sköter djur och har omsorg om deras välbefinnande enligt lagstiftningen och goda etiska seder.  De beaktar arbetssäkerheten och principerna för hållbar utveckling.  Under tävlingsdagarna utför de tävlande fem olika uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom lantbruksbranschen.

 1. Suahaanko äpyleitä lypsylle? Får vi kor till mjölkning?

Du arbetar som lantbruksavbytare på Möttöläs mjölkgård. Du inleder ditt arbetsskift genom att diskutera med husbondfolket få att få den information du behöver om boskapen och mjölkningsarbetet. Om du vill kan du ställa frågor.

Du har i uppgift att mjölka kor i ett tandem mjölkstall och ta celltest samt vid behov olika andra mjölkprover. Mjölkningsarbetet innefattar att flytta korna till mjölkstallet, mjölkning, övervakning av mjölkningen och eventuell spendoppning samt efterarbeten. 

I uppgiften bedöms också samarbetsförmåga och förebyggande av smittsamma sjukdomar. Uppgiften avslutas när du har avlägsnat dig från tävlingsområdet.

Den tävlande ska ta med sig skyddsutrustning som behövs. I uppgiften används gårdens stövlar och skyddshalare.

2. Piästäskö myö traktorilla ajammaan? Får vi köra med traktor?

Du arbetar som lantbruksavbytare på Möttöläs mjölkgård. Du har i uppgift att flytta ensilagefoder åt korna genom att använda anvisad utrustning. Den tävlande ska granska traktorn före körning. Den tävlande ska flytta en foderbal i hallen ovanpå en lastpall. Den tävlande ska sensoriskt bedöma kvaliteten på fodret som finns i foderladan och motivera sin bedömning och berätta om det här fodrets inverkan på mjölkproduktionen.  Den tävlande ska flytta sitt bedömda foder med kompaktlastare på påfyllningsbordet. Den tävlande får bekanta sig med utrustningen, utrymmena och eventuella ansvisningar före den egentliga tävlingsprestationen. Den tävlande berättar under prestationen vad hen gör.

3. Mittee teillä oes näille sessukoille? Vad skulle ni ha åt de här hundarna?

Du arbetar som enskild näringsidkare på hundklinik Tassula. Du kommer till en klinik, som den som arbetat kvällskift har lämnat ostädat. Du inleder arbetet med att städa platsen för hundar. Efter städningen inreder du platsen färdigt för den följande hunden som kommer till skötsel för en dag. Du tar emot hunden, gör en hälsogranskning av den, fyller i en kunduppgiftsblankett och ett skötselavtal. Den jäktade ägaren har inte varit ute med hunden för att den skulle få uträtta sina morgonbehov, så du ska rasta hunden  Efter att du har varit ute med den för du hunden till platsen där den ska hållas. Under uppgiften ska du ha omsorg om att miljön är snygg och prydlig.

4. Löötyskö tiältä itikkapihan rakentajjoo? Finns det någon här som kan bygga ett insekthotell?

Du arbetar som djurskötare, och utför arbetet som enskild näringsidkare. Möttölä mjölkgård vill ha ett insekthotell, som förbättrar levnadsförhållandena för pollinerare som humlor/bin eller dagfjärilar. Du har i uppgift att bygga och prissätta ett insekthotell.

Du bygger insekthotellet av material som finns enligt anvisningarna. Motivera ditt val.

Bekanta dig med info som finns på området om olika insekter, insekthotell och prisuppgifter för material.  Välj och berätta vilka boende ditt hotell har. Sedan inreder du hotellet med de material du valt.

I prissättningen beaktar du materialen, ditt eget arbete, samt mervärdesskatten.

När du får hotellet klart kommer Möttölä för att bekanta sig med hotellet och du ska hålla ett försäljningstal för hotellet.

5. Mittees se tämä meinoo elläänten hyvinvoonnista? Vad innebär det här med djurens välbefinnande?

Arbetet inom djurbranschen kräver kännedom om lager och förordningar. Djurens välbefinnande är en viktig del av den dagliga vardagen. Din uppgift är att besvara flervalsfrågor om produktions-, sällskaps- och hobbydjur gällande djurens välbefinnande och lagen om djurvälfärd.

Grenens tidtabell

21.5. kl. 9-17 (Ylä-Savon ammattiopisto Peltoniemi)

22.5. kl. 8-16 (Ylä-Savon ammattiopisto Peltoniemi)

23.5. kl. 8-12 (Kuopiohalli)

Får vi kor till mjölkning, 30 min

Får vi köra med traktor, 40 min

Vad skulle ni ha åt de här hundarna, 40 min

Finns det någon här som kan bygga ett insekthotell, 90 min

Vad innebär det här med djurens välbefinnande, 20 min

Material och maskiner

 1. Lösdriftsladugård

Delaval tandemmjölkstall, DelPro driftledningsprogram

Mugg för första strålarna, fat för celltest och celltestämne

Provtagningsutrustning för mjölk

Handboken Mjölkning i bås och lösdrift

Mjölkgårdens kvalitetshandbok

Ladugårdens arbetssäkerhets- och skyddsutrustning

2. Traktor (Valtra N5 SmartTouch Direct, frontlastare SoftDrive + selecto + hydraulisk skoplåsning) och flyttanordningar som behövs

Kompaktlastare (Weidemann 1160e) och flyttanordningar som behövs

Ensilagefoderbalar

Varningskäglor

3. Hundar

Hundmat

Skötseltillbehör (vattenskål, bädd, borste osv.)

Seldon och koppel

Städredskap och rengöringsmedel

Hälsogranskningsredskap för hundar

Kunduppgiftsblanketter och skötselavtal

4. Insekter

Byggredskap (borr, såg, måttband o.d.)

Insekthotellmaterial

Prisuppgifter

5. Anteckningsredskap

Laptops och pekplattor

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig:

Fotoförsett identitetsbevis

I mjölkningsuppgiften använder de tävlande gårdens skyddsstövlar och arbetsoveraller. 

För traktor/kompaktlastaruppgiften ska den tävlande ta med arbetskläder och skyddsutrustning.

För hund- och insektuppgiften ska den tävlande ta med lämpliga kläder och skor. 

Övrig utrustning ser tävlingsarrangören till att finns på platsen.

Exempel-
uppgift

 1. Finalen i Joensuu 2019
 2. Finalen i Uleåborg 2021
 3. Semifinalen i Uleåborg 2021
 4. Ingen exempeluppgift
 5. Esbo 2022

Domare

 • Huvuddomare Kaisu Korhonen, KAO
 • Sari Kolehmainen, Riveria
 • Teija Tuovinen, Maitosuomi
 • Mari Kauppinen, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Ilkka Mehtälä, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Maarit Hietanen, Feedex
 • Jorma Pennanen, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Mari Pukkila, Keuda
 • Sari Kokko, Royal Canin
 • Karita Kauppinen
 • Laura Leinonen, Ylä-Savon ammattiopisto

Hållbar utveckling

Inget skrivs ut på papper

Teams palavrer

Domarna försöker man få nära ifrån (inget resande)

Etisk behandling av djuren och djurens välbefinnande beaktas under hela tävlingen.

Att ta med insekter i tävlingsuppgiften inspirerar till beaktande av naturens mångfald

Redskap och tillbehör som används är jordnärar och kan återanvändas

De färdiga produkternas fortsättning (=försäljning) beaktas för insekthotellens del.

En eldriven kompaktlastare (ingen förbränningsmotor) används

För de tävlande arrangeras en gemensam kvällstillställning där det finns möjlighet att nätverka och dela erfarenheter (social hållbarhet).

Internationell tävlande (internationella relationer).

Företagsamhet

Uppdragen är arbetslivsorienterade. Samma entreprenörstema genomsyrar alla uppgifter. I uppgifterna måste deltagaren utföra företagsrelaterade åtgärder såsom prissättning, fakturering och försäljning av produkten. Domarna är företagare inom branschen.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerhet är ett bedömningskriterium i alla uppgifter

Den tävlande använder skydd/skyddsutrustning när uppgiften utförs.

Eventuella farliga och tillbudssituationer meddelas enligt processerna för den arrangerande läroanstalten. 

Tävlingsområdena avgränsas t.ex. med band så att alla vet var det tävlas och så ingen i misstag hamnar in på tävlingsområdet.

Man har omsorg om gårdsplanernas skick.

Den övriga trafiken leds bort från tävlingsområdet.

Till tävlingsuppgifterna väljs snälla och lugna djur.

Före tävlingen går man igenom säkerhetsfrågorna med de tävlande och funktionärerna.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Får vi kor till mjölkning?

Mjölkningshygien 7 p.       

Mjölkningsprestation 10 p.

Mjölkningsergonomi och arbetssäkerhet 5 p.

Arbetslivsfärdigheter och företagsamhet 2 p.

Celltest och mjölkprover 6 p.

Modul 2/Får vi köra med traktor?

Granskning före körning 3 p.

Teknisk användning av traktorn och körningens noggrannhet, 3 p.

Teknisk användning av kompaktlastaren och körningens noggrannhet, 3 p.

Arbetssäkerhet och skyddsutrustning 3 p.

Kvalitativ bedömning av ensilagefodret 5 p.

Arbetslivsfärdigheter och företagsamhet 3 p.

Modul 3/Vad skulle ni ha åt de här hundarna?

Hantering av hunden 5 p.

Hundens hälsogranskning och vaccineringar 6 p.

Hundens rastningsutrustning 2 p.

Kundbetjäning och företagsamhet 6 p.

Arbetssäkerhet och hygien 8 p.

Hållbar utveckling 3 p.

Modul 4/Finns det någon här som kan bygga ett insekthotell?

Byggande, 5 p.

Arbetssäkerhet 2 p.

Kundbetjäning och fakturering 6 p.

Renhållning och hållbar utveckling 2 p.

Modul 5/Vad innebär det här med djurens välbefinnande?

Teoriuppgift

5 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners