311

Eläintenhoito / Finaali

Finalistit

Pihla Jokinen

Ammattiopisto Livia

Jutta Juvankoski

Ammattiopisto Livia

Wilhelmiina Koivunen

Ammattiopisto Livia

Siiri Moilanen

Hyria

Nia Mäkinen

Hyria

Saara Palkeinen

Koulutuskeskus Salpaus

Hilja Sipilä

Koulutuskeskus Salpaus

Ronia Tammelin

Ammattiopisto Livia

Kilpailupaikka

Ylä-Savon ammattiopisto

Kotikyläntie 254, Iisalmi

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Eläintenhoitaja hoitaa eläimiä erilaisissa eläinalan yrityksissä, maatilayrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän hoitaa eläimiä ja huolehtii niiden hyvinvoinnista lainsäädännön ja hyvien eettisten tapojen mukaisesti. Hän huomioi työturvallisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet. Kilpailupäivien aikana kilpailijat tekevät viisi erilaista tehtävää. Kilpailutehtävät on suunniteltu niin, että ne vastaavat aitoja työelämätilanteita. Lajin osaamisvaatimukset perustuvat maatalousalan perustutkinnon perusteiden kiitettävään (K5) tasoon.

1.Suahaanko äpyleitä lypsylle?

Toimit yrittäjälomittajana Möttölän maitotilalla. Aloitat työvuorosi keskustelemalla isäntäväen kanssa saadaksesi tarvittavan infon karjasta ja lypsytyöstä. Voit halutessasi esittää kysymyksiä.

Tehtävänäsi on lypsää lehmiä ohikulkulypsyasemalla ja ottaa solutesti sekä tarvittaessa muita erilaisia maitonäytteitä. Lypsytyö käsittää lehmien siirtämisen lypsyasemalle, lypsyn, lypsyn valvonnan ja mahdollisen vedinkaston käytön sekä jälkityöt. 

Tehtävässä arvioidaan myös yhteistyötaitoja sekä tarttuvien tautien ennaltaehkäisyä. Tehtävä päättyy, kun olet poistunut kilpailualueelta. 

Kilpailija tuo mukanaan tarvittavat suojavarusteet. Tehtävässä käytetään talon saappaita ja suojahaalareita.

2. Piästäskö myö traktorilla ajammaan?

Toimit yrittäjälomittajana Möttölän maitotilalla. Tehtävänäsi on siirtää lehmille säilörehua osoitettua kalustoa käyttäen. Kilpailija tekee traktorille ajoonlähtötarkastuksen. Kilpailija siirtää traktorilla rehupaalin halliin kuormalavan päälle. Kilpailija arvioi navetan rehuladossa olevan rehun laadun aistinvaraisesti ja perustelee arvionsa sekä kertoo tämän rehun vaikutuksesta maidontuotantoon. Kilpailija siirtää arvioimaansa rehua pienkuormaajalla täyttöpöydälle. Kilpailija saa tutustua välineistöön, tiloihin ja mahdollisiin ohjeisiin ennen varsinaista kilpailusuoritusta. Kilpailija kertoo suorituksen aikana mitä tekee.  

3. Mittee teillä oes näille sessukoille?

Työskentelet toiminimiyrittäjänä koirahoitola Tassulassa. Tulet hoitolaan, jonka on iltavuorolainen jättänyt siivoamatta. Aloitat työt siivoamalla koiran pitopaikan. Siivouksen jälkeen sisustat pitopaikan valmiiksi seuraavaa päivähoitoon tulevaa koiraa varten. Otat koiran vastaan, teet koiralle terveystarkastuksen, täytät asiakastietolomakkeen ja hoitosopimuksen. Kiireinen omistaja ei ole käyttänyt koira aamutarpeillaan, joten sinun tulee ulkoiluttaa koira. Ulkoilun jälkeen viet koiran pitopaikkaan. Tehtävän aikana huolehdit ympäristön siisteydestä.  

4. Löötyskö tiältä itikkapihan rakentajjoo?

Työskentelet eläintenhoitajana, joka tekee töitä toiminimellä. Möttölän maitotila haluaa hyönteishotellin, jolla parantaa pölyttäjien kuten kimalaisten/mehiläisten tai päiväperhosten elinolosuhteita. Tehtävänäsi on rakentaa ja hinnoitella hyönteishotelli.  

Rakennat hyönteishotellin olemassa olevista materiaaleista ohjeiden mukaisesti. Perustele valintasi.

Tutustu alueella oleviin infoihin eri hyönteisistä, hyönteishotelleista ja materiaalien hintatiedoista.  Valitse ja kerro hotellisi asukkaat. Tämän jälkeen sisustat hotellin valitsemillasi materiaaleilla.

Hinnoittelussa huomioi materiaalit, oma työ, sekä arvonlisävero.

Kun saat hotellin valmiiksi, Möttölä tulee tutustumaan hotelliin ja sinun tulee pitää myyntipuhe hotellista. 

5. Mittees se tämä meinoo elläänten hyvinvoonnista?

Työskentely eläinalalla vaatii lakien ja asetusten tuntemusta. Eläinten hyvinvointi on tärkeä osa jokapäiväistä arkea. Tehtävänäsi on vastata monivalintakysymyksiin tuotanto-, seura- ja harraste-eläimistä liittyen eläinten hyvinvointiin ja eläinten hyvinvointilakiin.  

Lajin aikataulu

21.5. klo 9-17 (Ylä-Savon ammattiopisto Peltoniemi)

22.5. klo 8-16 (Ylä-Savon ammattiopisto Peltoniemi)

23.5. klo 8-12 (Kuopio-halli)

Suahaanko äpyleitä lypsylle, 30 min

Piästäskös myö traktorilla ajammaan, 40 min

Mittee teillä oes näille sessukoille, 40 min

Löötyskö tiältä itikkapihan rakentajjoo, 90 min

Mittee se tämä meinoo elläänten hyvinvoonnista, 20 min

Materiaalit ja laitteet

 1. Pihattonavetta      

Delaval ohikulkulypsyasema, DelPro tuotannonhallintaohjelma

Alkusuihkemuki, solutestilautanen ja solutestiaine

Maidon näytteenottovälineet

Lypsyllä parressa ja pihatossa -opas

Maitotilan laatukäsikirja

Navetan työturvallisuus ja suojavarusteet

2. Traktori (Valtra N5 SmartTouch Direct, etukuormain SoftDrive + selecto + hydraulinen kauhanlukitus) ja siirtoon tarvittavat laitteet

Pienkuormaaja (Weidemann 1160e) ja siirtoon tarvittavat laitteet

Säilörehupaaleja

Varoituskartioita

3. Koiria

Koiranruokia

Hoitotarvikkeita (juomakuppi, peti, harjoja yms.)

Valjaita ja taluttimia

Siivousvälineet ja aineet

Koirien terveystarkastusvälineitä

Asiakastatietolomakkeet ja hoitosopimukset

4. Hyönteisiä

Rakennusvälineitä (pora, saha, mitta yms.)

Hyönteishotellimateriaalit

Hintatiedot

5. Kirjoitusvälineet

Läppäreitä ja tabletteja

Käytännön ohjeita

Kilpailijan itse tuotava kilpailupaikalle:

Kuvallinen henkilötodistus.

Kilpailijat käyttävät lypsytehtävässä tilan turvakärkisiä kumisaappaita ja haalareita.

Traktori/pienkuormaajatehtävää varten kilpailija tuo työ- ja suojavarusteet mukanaan.

Kilpailija tuo koira- ja hyönteistehtävää varten tilanteeseen sopivat vaatteet ja jalkineet.

Muut välineet tulevat kilpailupaikan puolesta.

Esimerkki-
tehtävä

 1. Joensuu 2019 finaali
 2. Oulu 2021 finaali
 3. Oulu 2021 semifinaali
 4. Ei esimerkkitehtävää
 5. Espoo 2022

Tuomarit

 • Päätuomari Kaisu Korhonen, KAO
 • Sari Kolehmainen, Riveria
 • Teija Tuovinen, Maitosuomi
 • Mari Kauppinen, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Ilkka Mehtälä, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Maarit Hietanen, Feedex
 • Jorma Pennanen, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Mari Pukkila, Keuda
 • Sari Kokko, Royal Canin
 • Karita Kauppinen
 • Laura Leinonen, Ylä-Savon ammattiopisto

Kestävä kehitys

Ei tulosteta paperille

Palaverit teamsin kautta

Tuomarit pyritään saamaan läheltä (ei matkustamista)

Huomioidaan eettinen eläinten kohtelu ja eläinten hyvinvointi koko kilpailun ajan

Hyönteisten tuominen kilpailutehtävään kannustaa luonnon monimuotoisuuden huomiointiin

Välineet ja tarvikkeet ovat maanläheisiä sekä uudelleen käytettäviä

Huomioidaan syntyvien valmiiden tuotteiden jatko (=myynti) esim. hyönteishotellien osalta.

Käytössä sähkökäyttöinen (ei polttomoottori) pienkuormaaja.

Kilpailijoille järjestetään yhteinen illanvietto jossa mahdollisuus verkostoitua ja jakaa kokemuksia (sosiaalinen kestävyys)

Kansainvälinen kilpailija (kansainväliset suhteet).

Yrittäjyys

Tehtävät työelämälähtöisiä

Tehtävissä sama yrittäjyysteema läpi kaikkien tehtävien.

Tehtävissä kilpailija joutuu tekemään yrittäjyyteen liittyviä asioita kuten hinnoittelu, laskutus ja tuotteen myynti.

Tuomareina alan yrittäjiä.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on yhtenä arviointikohteena kaikissa tehtävissä

Kilpailija käyttää turva/suojavarusteita tehtävää suorittaessa

Mahdolliset vaara- ja läheltäpititilanteet ilmoitetaan oppilaitoksen prosessin mukaisesti.

Kilpailualueet rajataan esim. nauhoilla jolloin kaikki tietävät missä kilpaillaan ja kukaan ei joudu vahingossa kilpailualueelle.

Piha-alueiden kunnosta huolehditaan.

Muu liikenne ohjataan pois kilpailualueelta

Kilpailutehtäviin valitaan kiltit ja rauhalliset eläimet.

Turvallisuusasiat käydään läpi ennen kilpailua kilpailijoiden ja toimihenkilöiden kanssa.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Suahaanko äpyleitä lypsylle?

Lypsyhygienia 7 p.

Lypsysuoritus 10 p.

Lypsyergonomia ja työturvallisuus 5 p.

Työelämätaidot ja yrittäjyys 2 p.

Solutesti ja maitonäytteet 6 p.

Moduuli 2/Piästäskös myö traktorilla ajammaan?

Ajoonlähtötarkastus 3 p.

Traktorin tekninen käyttö ja ajotarkkuus 3 p.

Pienkuormaajan tekninen käyttö ja ajotarkkuus 3 p.

Työturvallisuus ja suojavarusteet 3 p.

Säilörehun laadullinen arviointi 5 p.

Työelämätaidot ja yrittäjyys 3 p.

Moduuli 3/Mittee teillä oes näille sessukoille?

Koiran käsittely 5 p.

Koiran terveystarkastus ja rokotukset 6 p.

Koiran ulkoiluvarusteet  2 p.

Asiakaspalvelu ja yrittäjyys 6 p.

Työturvallisuus ja hygienia 8 p.

Kestävä kehitys 3 p.

Moduuli 4 /Löötyskö tiältä itikkapihan rakentajjoo?

Rakentaminen 5 p.

Työturvallisuus 2 p.

Asiakaspalvelu ja laskutus 6 p.

Puhtaanapito ja kestävä kehitys 2 p.

Moduuli 5/Mittee se tämä meinoo elläänten hyvinvoonnista?

Teoriatehtävä

5 p.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit