311

Djurskötare / Semifinal

Tid

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Ammattiopisto Livia
Taatilantie 110
21530 Paimio

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Kannuksen toimipaikka
Ollikkalankatu 3
69100 Kannus

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Hästhantering och vård, 20 min

Skötsel av får och användning av minilastare, 20 min

Tävlingstid: torsdag 1.2.2024

Material och utrustning

Läroanstaltens/ samarbetsföretagets hästar.

Läroanstaltens/ samarbetsföretagets kompaktlastare och får.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig

 • Fotoförsett identitetsbevis
 • Arbetsutrustning enligt uppgiften.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

1. Hästhantering och vård

Du vikarierar på en gård där det finns också hästar. Hästarna har redan fått hö och kraftfoder. Din uppgift är att ta hand om täckning, släppa häst ut på bete och samt se till att stallet är rent och snyggt. Hästen måste borstas inför täckningen. Ta hästen ut på gången under skötsel. Tävlanden berättar sina synpunkter för domarna. För in hästen till stallets medhjälpare, som flyttar hästen till hagen. Tävlanden tar med sig egna väderanpassade arbets- och säkerhetskläder.

2. Skötsel av får och användning av minilastare

Ägarna till får gården är på semester. Trots semestern måste djuren tas om hand varje dag. Lyckligtvis har en professionell arbetstagare anställts. Deltagarens uppgift är att förbereda foder till fåren inför nästa utfodringssession med hjälp av en minilastare och kontrollera djuren visuellt från utsidan av stängslet. Deltagaren ansvarar för djurens förhållanden och miljöns renlighet vid behov. Bedömningsområden inkluderar sjukdomsskydd, observation av fåren, foderhygien och hantering av maskinen samt arbetslivsfärdigheter. Deltagaren utför en startkontroll för minilastaren. Deltagaren berättar vad hen gör under utförandet. Deltagaren tar med sig egna arbets- och säkerhetskläder som är anpassade till vädret.

Kpedu använder Avant 528 och Livia använder Avant 520.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Hästhantering och vård

Uppgift

 • Sjukdomsskydd 3 p.
 • Arbetssäkerhet och utrustning 5 p.
 • Hantering av djur 11 p.
 • Allmän hälsokontroll 4 p.
 • Rengöring av hovar 4 p.
 • Täckning 2 p.
 • Utsläpp till hagen 4 p.
 • Skötsel av stallet 4 p.
 • Arbetslivsfärdigheter 3 p.

Modul 2/Skötsel av får och användning av minilastare

Uppgift

 • Arbetskläder och utrustning 7 p.
 • Sjukdomsskydd och hygieniskt arbete 3 p.
 • Observation av får och deras förhållanden, skötsel av foderhygien 12 p.
 • Startkontroll, hantering och körning av minilastare 25 p.
 • Arbetslivsfärdigheter 4 p.
 • Hållbart arbete 9 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners