404

Målning och tapetsering / Final

Finalister

Lovisa Dahl

Yrkesakademin i Österbotten

Sofia Hammar

Careeria

Sofia Kamunen

Keuda

Iines Nummelin

Turun ammattiopistosäätiö

Janna Saarinen

Gradia

Sanni Savolainen

Savon ammattiopisto

Noomi Valikainen

Ammattiopisto Lappia

Emma Willför

Yrkesakademin i Österbotten

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

De tävlande ska klara av mångsidiga arbetshelheter för en målare. Under tävlingsdagarna utför de tävlande fem olika uppgifter. De ska planera sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att övergången från ett arbetsmoment till ett annat sker smidigt. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom ytbehandlingsbranschen.

Material och maskiner

 • Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde.
 • Alla tävlande använder likadana arbetsredskap som utdelats på tävlingsplatsen. Tävlingsarbetet genomförs med material som arrangören anskaffat. Alla material är allmänt kända och använda.
 • Tävlingsarrangören står för: arbetsbock, dammskydd och arbetsdräkter (storlek ska meddelas på förhand).
 • I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:
  • Målfärger, Tikkurila
  • Arbetsredskap, C.E. Lindgren
  • RTV Kuopio

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen:

 • fotoförsett identitetsbevis
 • arbetskläder och personlig skyddsutrustning godkända för allmän och gemensam arbetsplats skisseringsredskap, pennor och papper
 • linjelaser om man så vill.

Domare

 • Huvuddomare Tarmo Hämäläinen, Tikkurila Oyj
 • Aki Aaltonen, PPG Tikkurila Oyj
 • Pentti Viiliäinen, Maalausliike P. Viiliäinen Oy
 • Terhi Runsala, TAO Turun ammattiopistosäätiö
 • Marja Viitala, TAO Turun ammattiopistosäätiö
 • Petteri Pitkänen, Oy C.E. Lindgren AB
 • Jari Salokangas, Riveria
 • Katja Jaatinen, Gradia Euro Skills expert
 • Timo Haapolahti, SEDU  Worlds Skills expert

Hållbar utveckling

Återvinning (återanvändning av konstruktionerna), materialeffektivitet, bedömning av materialanvändningen, underhåll och förvaring av arbetsredskap. 

Företagsamhet

Inre företagsamhet, deltagande i tävlingen sporrar till företagsamhet och att utveckla sig själv, stärker stress- och trycktåligheten. 

Arbetssäkerhet

Säkra arbetssätt och användning av arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och användning av dem, arbetsergonomi under tävlingsuppgifterna. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Skarvspackling och avjämning av gipsskivytor

Uppgift:

Den tävlande utför skarvspackling och avjämning av gipsskivytor enligt givna anvisningar.

Poäng: 25 p.

Modul 2/Målning av tak och vägg

Uppgift:

Den tävlar utför målningsbehandlingar av tak och vägg enligt givna anvisningar.

Poäng: 20 p.

Modul 3/Målning av dörr

Uppgift:

Den tävlande utför målningsbehandlingar av en dörr enligt givna anvisningar.

Poäng: 15 p.

Modul 4/Målning av pelare

Uppgift:

Den tävlande utför målningsbehandlingar av en pelare enligt givna anvisningar.

Poäng: 10 p.

Modul 5/Tapetsering

Uppgift:

Den tävlande tapetserar en vägg enligt givna anvisningar.

Poäng: 20 p.

Modul 6/Överraskningsuppgift

Uppgift: Överraskningsuppgift som uppgjorts av PPG Tikkurila OyJ.

Poäng: 10 p. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners