314

Turvapalvelu / Finaali

Finalistit

Hanna Uusitalo

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Heidi Aitto-Oja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Jan Carlson

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Oliver Heikkala

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Laura Westerberg

Hyria

Sami Inkeroinen

Hyria

Benjamin Leinonen

Hyria

Raoul Johansen

Hyria

Aino Nordlund

Keuda

Mimmi Neuvonen

Keuda

Joona Lindberg

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tinja Oksanen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Pilvi Saarelainen

Keuda

Samuli Pesonen

Keuda

Juho Salo

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Matias Ruusunen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Kilpailupäivät on jaettu kolmeen teemaan: turvallisuusvalvojana toiminen, yksityinen turvallisuusala sekä fysiikka.

Turvallisuusvalvoja -päivän tehtävät perustuvat seuraaviin tutkinnon osiin:

 • Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen, riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laatiminen sekä häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen.

Turvallisuusvalvoja -päivä koostuu kahdesta tehtävästä, joista voi saada yhteensä 40 pistettä.

Yksityisen turvallisuusalan -päivän tehtävät perustuvat seuraaviin tutkinnon osiin:

 • vartiointitehtävissä toimiminen,
 • järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen,
 • uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta,
 • voimankäytön hallinta.

Yksityisen turvallisuusalan -päivä koostuu kahdesta tehtävästä, joista voi saada 40 pistettä.

Fysiikkapäivän tehtävä perustuu seuraavaan tutkinnon osaan:

 • turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen,

Fysiikkapäivä koostuu yhdestä tehtävästä, josta voi saada yhteensä 20 pistettä.

Lajin aikataulu

Tehtävät toteutetaan lajialueella klo 08.00-17.00 myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaan. Kilpailupäivinä 1. ja 2. (tiistai ja keskiviikko) on kaksi tehtävää. Ensimmäiset tehtävät suoritetaan aamupäivällä ennen ruokailua, ja toiset tehtävät ruokailun jälkeen. 3. kilpailupäivänä (torstai) on yksi tehtävä, joka suoritetaan niin, että se päättyy ennen klo 12.00.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailutehtävät suoritetaan pääsääntöisesti lajin kilpailualueella.

Turvallisuusvalvoja -päivässä käytettävät materiaalit, laitteet ja alueet:

Tietokoneet, headsetit sekä tarvittavat ohjelmistot tehtävien tekemiseen. Lisäksi tietokoneella on materiaalia, joita voi hyödyntää tehtävän teossa.

Ensimmäisen tehtävän aikana kilpailijat tutustuvat Kuopio-hallin rajattuun osaan, johon tehtävä toteutetaan.

Yksityisen turvallisuusalan -päivässä käytettävät materiaalit, laitteet ja alueet:

Kilpailutehtävät suoritetaan lajialueella. Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailutehtävissä käytettävien/tarvittavien laitteiden toimittamisesta kilpailijoille.

Fysiikka -päivässä käytettävät materiaalit, laitteet ja alueet:

Kilpailutehtävät suoritetaan lajialueella. Kilpailunjärjestäjä vastaa kilpailutehtävässä käytettävien/tarvittavien laitteiden toimittamisesta kilpailijoille.

Käytännön ohjeita

Jokainen kilpailija tuo itse

turvallisuusvalvoja -päivä:

 • kuvaamiseen soveltuva väline, esimerkiksi kilpailijan oma puhelin,
 • kaapeli, jolla otetut kuvat voidaan siirtää tietokoneelle.

Yksityisen turvallisuusalan -päivä:

 • asu, jota voidaan käyttää yksityisen turvallisuusalan työtehtävien kaltaisissa tilanteissa,
 • varuste- ja alusvyö, jossa on käsirautakotelo,
 • toimivat käsiraudat ja niihin käyvät avaimet,
 • ensiapulaukku, jossa on ainakin painesiteen tekemiseen tarvittavaa välineistöä ja CAT-kiristysside,
 • keltainen järjestyksenvalvojaliivi.

Fysiikka -päivä:

 • sisäliikuntavarusteet (sisäkengät, shortsit/trikoot, t-paita/urheilupaita, juomapullo, hikipyyhe).

Tuomarit

 • Päätuomari Matti Kymäläinen, Hyria Koulutus Oy
 • Jukka Jokinen, Tredu
 • Petri Jääskeläinen, Tredu
 • Markus Vaajoki, Omnia
 • Marko Sookari, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Marko Lilja, Hyria Koulutus Oy
 • Markku Hietanen, Turun ammatti-instituutti
 • Jussi Pulkkinen, Turun ammatti-instituutti
 • Ville Meriläinen, OSAO
 • Antti Vähäkangas, OSAO
 • Anssi Heikkinen, Servica Oy
 • Eemeli Ylinen, Kuopion kaupunki
 • Elias Ekonsalo, Servica Oy
 • Marko Ipatti, Avarn Security Oy
 • Ville Hentelä, Avarn Security Oy

Kestävä kehitys

Käytettävät laitteet ja materiaalit ovat jo olemassa olevia tai lainattuja niin, että niitä käytetään/hyödynnetään myös kilpailuiden jälkeen. Jätteet kierrätetään. Kilpailutehtävissä käytettävät lomakkeet on pääsääntöisesti sähköisessä muodossa.

Yrittäjyys

Tehtävissä toimitaan asiakaspalvelutilanteissa. Tuomareina toimii yritysmaailman edustajia.

Työturvallisuus

Kilpailutehtävät on suunniteltu mahdollisimman turvallisiksi. Käytetään tarvittavia suojavälineitä. Kilpailijat ohjeistetaan jokaisen tehtävän alussa turvalliseen toimintaan ja toimintatapaan ongelmatilanteissa.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Turvallisuusdokumentin laatiminen

Aikataulu: Tehtävän suoritusaika 2,5 tuntia.

Tehtävänkuvaus: Toimitte turvallisuusvalvojina. Tehtävänänne on laatia turvallisuusdokumentti Kuopio-hallin määriteltyyn osaan. Turvallisuusdokumentista tulee löytyä riskikartoitus sekä riskeihin liittyvät parannusehdotukset. Parannusehdotukset tulee perustella. Dokumentista tulee löytyä myös hyvin hoidettuja, jo kunnossa olevia turvallisuusratkaisuja. Kilpailijoilla mahdollisuus tutustua alueeseen, johon turvallisuusdokumentti laaditaan.

Turvallisuusdokumentti toteutetaan videomuodossa. Tehtävän aikana parit voivat hyödyntää omaa puhelintaan kuvaamiseen. Lisäksi tehtävän aikana parit voivat hyödyntää internetistä löytyvää materiaalia aiheeseen liittyen. Tekoälyn käyttäminen ei ole sallittua. Lisäksi tietokoneella on joitakin riskienhallintaan liittyviä materiaaleja. Video tehdään Powerpoint-ohjelmalla. Video on osa seuraavaa tehtävää.

Videon pituuden tulee olla maksimissaan 4 minuuttia.

Arviointiperusteet: Arvioitavia kohteita ovat muun muassa parin yhteistyö sekä alueeseen tutustuminen ja käytössä olevien materiaalien ja laitteiden hyödyntäminen. Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia. Tehtävän maksimipistemäärä on 15 pistettä.

Moduuli 2/Turvallisuusdokumentin esittäminen

Aikataulu: Tehtävän suoritusaika 15 minuuttia.

Tehtävänkuvaus: Toimitte turvallisuusvalvojina. Tehtävässä näytätte edellisessä tehtävässä laatimanne videon Kuopio-hallin edustajille. Videon jälkeen Kuopio-hallin edustajat esittävät kilpailijoille tarkentavia kysymyksiä. Arviointiperusteet: Arvioitavia kohteita ovat muun muassa parin yhteistyö ja osallistuminen, riskien havainnoiminen ja esille tuonti, positiivisten seikkojen esilletuonti, annettujen vastausten ammattimaisuus. Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia. Tehtävän maksimipistemäärä on 25 pistettä.

Moduuli 3/Vartijaparin toiminta

Aikataulu: Tehtävän suoritusaika 15 minuuttia.

Tehtävänkuvaus: Tehtävässä vartijapari turvaa lääkärin ja potilaan välisen hoidonarviointikeskustelun sairaalan ensiavun hoitohuoneessa.

Arviointiperusteet: Arviointi sisältää sekä määrällistä ja laadullista arviointia. Tehtävän maksimipistemäärä on 20 pistettä.

Moduuli 4/Järjestyksenvalvojaparin toiminta

Aikataulu: Tehtävän suoritusaika 15 minuuttia.

Tehtävänkuvaus: Tehtävässä järjestyksenvalvojapari toimii festivaalialueella toimintaryhmänä vastaten toimialueensa turvallisuudsesta sekä mahdollisesti ensiaputoimien aloittamisesta.

Arviointiperusteet: Arvionti sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia. Tehtävän maksimipistemäärä on 20 pistettä.

Moduuli 5/Fysiikkatehtävä

Aikataulu: Tehtävän suoritusaika on 18 minuuttia.

Tehtävänkuvaus: Fysiikkamoduulissa mitataan yksityisen turvallisuusalan toimijalle tärkeitä fyysisiä ominaisuuksia kuten aerobista- ja lihaskuntoa sekä liikkuvuutta ja ketteryyttä.

Tehtävinä voivat olla esimerkiksi soveltaen toiminnallisen harjoittelun suoritteita kuten istumaannousu, yleisliike, punnerrus, wallball, boksihyppy, juoksu, kelkan työntö, askelkyykkykävely, juoksu, leuanveto, hyppynaru yms.

Tehtävät voivat olla yksilö- tai parisuoritteita.

Arviontiperusteet: Arviointi sisältää sekä määrällistä että laadullista arviointia. Tehtävän maksimipistemäärä on 20 pistettä.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit