314

Säkerhetstjänster / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Tävlingsplats

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Tiedepuisto 3
28600 Pori

Hyria Koulutus Oy
Kauppalankatu 18
05800 Hyvinkää

Turun ammatti-instituutti, Juhannuskukkulan koulutalo
Kukkulakuja 3
20100 Turku

Tredu
Finnentie 39
36200 Kangasala

Semifinal-koordinator

Material och utrustning

I tävlingen används:

  • utrustningsbälte
  • handbojor
  • handbojfodral
  • nycklar

Den tävlande tar själv med den ovannämnda utrustningen.

I tävlingen används dessutom:

  • penna 
  • papper
  • inbrottslarmsystem (DSC)

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande utrustning till semifinalen: utrustningsbälte, handbojor, handbojfodral, nycklar, väktardräkt som används i studierna.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

De som avlagt grundexamen inom säkerhetsbranschen har omfattande yrkesskicklighet att arbeta inom säkerhetsbranschen.  De har kunnande om företagssäkerhet, riskhantering, kundservice, agerande i exceptionella situationer, bevakning, ordningsövervakning samt säkerhetsteknik. I sitt arbete beaktar de den lagstiftning som inverkar på arbetsuppgifterna och de känner till de olika aktörer som verkar inom säkerhetsbranschen och kan naturligt agera i en mångkulturell miljö. De behärskar de skyldigheter som arbetsgemenskapens medlemmar har, arbetslivets spelregler samt kraven på eventuell specialutbildning som gäller för en del arbetsuppgifter.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

 Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Teoriprov

Uppgift

Tidtabell: 1 timme, 40 poäng.

Bedömningsgrunder: Kvantitativ bedömning.

Teoriprov består av frågor om företagssäkerhet, riskhantering och strukturel säkerhet

Modul 2/Väktarparens arbete

Uppgift

Tidtabell: Cirka 15 min., 30 poäng

Bedömningsgrunder: Kvantitativ och kvalitativ bedömning

Under uppdraget stöter man på en person som ska avlägsnas från ett förbjudet område. I uppdraget används handklovar. Varje tävlande har med sig sin egen utrustningsbälte, handklovhållare och lämpliga handklovar med nycklar.

Modul 3/Säkerhetsteknisk uppgift

Uppgift

Tidtabell: Cirka 15 min., 30 poäng

Bedömningsgrunder: Kvantitativ och kvalitativ bedömning

Väktarparens uppgift är att utreda larmet från det utlösta brottslarmssystemet. De använda systemen per semifinalplats är: WinNova DSC; Hyria DSC; TAI Ajax Hub (2G) Jeweller; Tredu DSC.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners