309

Hästskötsel / Final

Finalister

Fanny Gustafsson

Axxell

Veera Hakkarainen

Hevosopisto

Emmi Koro

SASKY koulutuskuntayhtymä

Sara Koski

Harjun oppimiskeskus

Jenna Salo

Sasky koulutuskuntayhtymä

Aada Suutari

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Emilia Taipale

Harjun oppimiskeskus

Nea Tenhula

Hevosopisto

Tävlingsplats

Ylä-Savon ammattiopisto (21. – 22.5.2024)

Hingunniementie 98, Kiuruvesi

Kuopio-halli (23.5.2024)

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Uppgifterna i hästskötsel baserar sig på kraven i grundexamen inom hästhushållning. De tävlande utför sex olika uppgifter under tävlingsdagarna. Planeringen av finaluppgifterna har genomförts av en grupp proffs inom branschen. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom hästhushållning.

Grenens tidtabell

21.5 – 23.5.2024

Material och maskiner

Säkerhetsskor, skyddshjälm, handskar, egna arbetskläder

Praktiska råd

I grenen hästskötsel tävlar man på distans i Hingunniemi i Kiuruvesi 21-22.5.2024. Finaldagen 23.5.2024 tävlar man på grenområdet för hästskötsel i Kuopio-hallen. Evenemangen i Kiuruvesi och Kuopio är öppna publikevenemang, där tävlingsområdena är fredade för att de tävlande ska kunna utföra tävlingsuppgifterna.

Domare

 • Huvuddomare Meija Lahtinen, Salpaus
 • Minna Peltonen Suomen Ratsastajainliitto Ry
 • Katja Kulmakorpi Equine Innovations LTD
 • Sanni Niiranen, Iisalmen kaupunki
 • Veera Leinonen, Koulutuskeskus Brahe
 • Teemu Pääkkönen, Sawon Kavio kengityspalvelu
 • Eetu Hämeenaho
 • Jukka-Pekka Kauhanen, Dahlia talli Oy
 • Hannu Ala-Korpi, Pohjois-Savon hevosjalostusliitto
 • Sanni Komulainen
 • Jari Hyvärinen, Eläinklinikka Pohama
 • Annika Waris, Eläinklinikka Pohama
 • Tuomas Jauhiainen, Keskimäen Hevostila
 • Milla Saastamoinen
 • Merja Nissinen, Valjas- ja nahkaliike Plattipuuponi
 • Susanna Hartikainen, Valjas- ja nahkatyö S. Hartikainen

Exempel-
uppgift

Borstning och selning av häst

Bedömningsgrunder:

I tävlingsuppgiften ska den tävlande förbereda och sköta hästen för körning. genom att

noggrant sköta och snygga upp den och prova utrustningen genom att beakta hästens

välbefinnande och hur användningssäker utrustningen är.  

I uppgiften bedöms:

 • Borstning av hästen, kontroll av skoningen och hur hästen utrustas
 • Yrkeskunnig hantering av hästen
 • Utrustningens användningssäkerhet samt arbetssäkerhet
 • Arbetsergonomi

Hållbar utveckling

I grenen hästskötsel tävlar man på distans. De två första tävlingsdagarna tävlar de tävlande i hästsköteluppgifter med hästar i Ylä-Savon Ammattiopisto i Hingunniemi i Kiuruvesi och den sista tävlingsdagen tävlar de i Kuopio. Genom att ordna finalen i en genuin lärmiljö strävar vi efter att ta upp utgångspunkter för hållbar utveckling; bl.a. hästarnas och människornas välbefinnande, ansvarsfullhet samt sparande av naturresurser. Genom att man tävlar på en skollägenhet minskar behovet av resurser som skulle gå till förflyttning av hästarna, att bygga upp ramarna och till skötsel på en annan ort. Det här skapar också tryggare tävlingsuppgifter när hästarna är i kända miljöer. Grenområdet i Kuopio strävar vi till att bygga upp genom att använda återvinningsmaterial och inom ramen för undervisningslektioner tillverkar vi rekvisita till området i äkta undervisningssituationer.

Föremål för bedömning som betonas i finaluppgifterna är bl.a. förbrukningen av material (t.ex. torrströ, vatten), omsorg om hästarnas välbefinnande samt de tävlandes samarbetsförmåga.

Vi strävar till att spara resurser genom att använda automation och teknik som finns inom branschen (bl.a. gödselkomposterare, höautomater).

I våra anskaffningar för tävlingsuppgifterna har vi beaktat livscykeltänkandet; alla anskaffningar kan användas också i framtiden i undervisningen eller i följande års tävlingar. Ett exempel är bl.a. en stor häststaty som anskaffats till vår grenavdelning, och som vi köpte som använd och som vi har planerat olika roller för i undervisningen.  Dessutom kan den lånas ut till olika arrangörer av Mästare också under de följande åren. I tävlingsuppgifterna använder vi mycket tillbehör som redan finns och som vi inte särskilt behöver skaffa till tävlingen.

I en tävlingsuppgift tillverkar den tävlande en ledtygel med kedja som används vid ledning av en häst. Varje tävlande får den här ledtygeln med kedja som sin egen; det blir ett trevligt minne och ledtygeln gjord av högklassigt läder håller flera år.

Som belöning för att de kommit till finalen får varje finalist som minne en dekoration gjord av en använd hästsko, som har tillverkats på skoningslektioner i läroanstalten.

Gödsel som bildas på tävlingsplatsen sätts i en komposterare som omvandlar gödseln till värmeenergi som värmer upp tävlingsplatsens stall och bruksvatten. Den vidareförädlade komposterade gödseln är patogenfritt jordförbättringsmedel. Vi planerar att hämta komposterad gödsel som bildas i vår gren också till huvudevenemanget i Kuopio för utdelning åt trädgårdsentuasiaster.

Vi betonar samarbetsförmåga, att göra hästbranschen och -kulturen känd samt förmedling av immateriella kulturtradition till publiken med hjälp av olika tävlingsuppgifter.

Vi har på tävlingsområdet också beaktat att det för de tävlande finns ett stilla rum, goda pausutrymmen och mångsidiga hälsosamma mellanmål. Tillräckliga pauser mellan uppgifterna har vi också strävat att beakta både för de tävlande och för domarna. Vi uppmuntrar till tävlan i fair-play anda. När proffs och blivande proffs i branschen möts finns det möjlighet att skapa samarbetsnätverk för framtiden.

Vi har fått lokala småföretagare nära ifrån som domare. I planeringen av tävlingsuppgifterna fäste vi uppmärksamhet vid arbetslivsorienteringen. I flera uppgifter är det par- eller grupparbete.

Företagsamhet

Lokal småföretagare har blivit ombedda att vara domare. I tävlingsuppgifterna bedöms dessutom den tävlandes företagarinriktade arbetsgrepp och kostnadseffektivitet. De tävlande har i tävlingsuppgifterna möjlighet att planera sin egen arbetsordning på det sätt som de själva anser vara bäst. Nätverkande med yrkeskunniga i andra branscher har beaktats genom att det vid sidan av tävlingsdagarna har ordnats med gemensamt program för finalisterna. En del av uppgifterna utförs parvis eller så att man arbetar som medlem i en grupp.

Arbetssäkerhet

Alla tävlande ska i tävlingen ha skyddshjälm, säkerhetsskor, handskar och kläder lämpliga för hästbranschen, bl.a. så att man inte fastnar med dem någonstans.

Tävlingsuppgifterna utförs i miljöer som är bekanta för hästarna, och det är då lugnare att hantera hästarna. Hästarna väljs noggrant ut till uppgifterna och före finalen testas de i tävlingsuppgifterna. De tävlande introduceras väl före tävlingen, och det är en viktig del av arbetssäkerheten. Det har reserverats tillräckligt med tid för uppgifterna för att onödig brådska inte skulle kunna leda till olyckor.

För tävlingsområdet Hingunniemi uppgörs en säkerhetsplan.  Man har även beaktat ordningsövervakningen och trafikdirigeringen på området.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Arbete i morgonstallet som pararbete

Tidtabell: 80 minuter

Arbete i morgonstallet som pararbete

I tävlingsuppgiften ska den tävlande utföra arbetsuppgifter i morgonstallet som pararbete. Den tävlande ska ta hand om hästarnas välbefinnande, rasta dem, fylla på höautomater, rengöra boxar och stallet samt se till att foderkrubbor och vattenkoppar är rena. För båda tävlande har det utsetts egna hästar att sköta.

I uppgiften bedöms:

– omsorg om hästarnas välbefinnande

– målmedveten, säker och saklig hantering av hästarna

– ordning och reda i stall- och boxområdena

– organisering av arbetena samt arbetets lönsamhet

– företagarinriktad verksamhet

– hållbar utveckling

– arbetsergonomi

– samarbetsförmåga

Poäng 27

Modul 2/Hästen förbereds för transport och klinikbesök

Tidtabell: 60 minuter

Hästen förbereds för klinikbesök och transport

I tävlingsuppgiften förbereder den tävlande hästen för transport och klinikbesök. Hen väljer lämplig utrustning för hästen och saker som behövs med på resan. Vid kliniken tar den tävlande hästen ut från transportmedlet och leder hästen till veterinären. På veterinärens begäran mäter den tävlande hästens temperatur, puls och andningsfrekvens. Även hästens rörelser förevisas på begäran för veterinären. Den tävlande har tillgång till en assistent som enligt givna anvisningar hjälper den tävlande vid lastning av hästen och när hästen tas bort från transportmedlet. 

I uppgiften bedöms:

 • Förmåga att hantera hästen och samarbete med hästen
 • Behärskande av lagbundenheter som hör ihop med transporten av en häst i rollen som hästskötare
 • Omsorg om hästens välbefinnande och uppföljning av hälsotillståndet
 • Arbetssäkerhet
 • Samarbetsförmåga

Poäng 27

Modul 3/Presentation av olika hästsportgrenar

Tidtabell: Tävlingstiden för uppgiften är max. 15 minuter.

Presentation av olika hästsportgrenar

Tävlingsuppgiften utförs som pararbete, men de tävlande bedöms som individer. De tävlande ska presentera någon hästsportgren för den publik som är på plats och positivt presentera hästbranschen. De tävlande får grenmaterial och minnesanteckningar på förhand.

I uppgiften bedöms:

 • Den tävlandes uppträdande som representant för hästsporten
 • Interaktionsförmåga
 • Pararbete

Poäng 10

Modul 4/Borstning och selning av häst

Tidtabell: 35 minuter

Borstning och selning av häst

I tävlingsuppgiften ska den tävlande förbereda hästen för körning genom att noggrant sköta och

snygga upp den och prova utrustningen genom att beakta hästens välbefinnande och hur

användningssäker utrustningen är.   Den tävlande får använda sele med snabblås.

I uppgiften bedöms:

 • Borstning av hästen, kontroll av skoningen och hur hästen utrustas
 • Yrkeskunnig hantering av hästen
 • Utrustningens användningssäkerhet samt arbetssäkerhet
 • Arbetsergonomi

Poäng 12

Modul 5/Borttagning, uträtning och fastslagning av sko

Tidtabell: 35 minuter

Borttagning, uträtning och fastslagning av sko

I tävlingsuppgiften ska den tävlande lösgöra en sko från en häst genom att använda lämpliga arbetsredskap för det samt beakta hästens välbefinnande, arbetsergonomin och arbetssäkerheten. Domaren bearbetar skon så den tävlande ska räta ut den och den tävlande har i uppgift att räta ut skon och slå fast den.

I uppgiften bedöms:

 • Yrkeskunnig hantering av hästen
 • Omsorg om hästens välbefinnande
 • Kännedom om arbetsskeden och arbetsredskap vid skoning
 • Smidighet i arbetet
 • Hållbar utveckling
 • Arbetsergonomi

Poäng 12

Modul 6/Tillverkning av hästutrustning

Tidtabell: 2,5 h

Tillverkning av hästutrustning

I tävlingsuppgiften ska den tävlande av det material hen valt tillverka en ledtygel med kedja som används vid ledning av en häst. Den tävlande väljer metoder, material och arbetsredskap som passar för arbetet.

I uppgiften bedöms:

 • Kännedom om arbetsskeden och arbetsredskap vid arbete med seldon
 • Smidighet i arbetet
 • Arbetets kvalitet
 • Ergonomi
 • Hållbar utveckling

Poäng 12

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners