309

Hevostenhoito / Finaali

Finalistit

Fanny Gustafsson

Axxell

Veera Hakkarainen

Hevosopisto

Emmi Koro

SASKY koulutuskuntayhtymä

Sara Koski

Harjun oppimiskeskus

Jenna Salo

Sasky koulutuskuntayhtymä

Aada Suutari

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Emilia Taipale

Harjun oppimiskeskus

Nea Tenhula

Hevosopisto

Kilpailupaikka

Ylä-Savon ammattiopisto (21. – 22.5.2024)

Hingunniementie 98, Kiuruvesi

Kuopio-halli (23.5.2024)

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Hevostenhoidon kilpailutehtävät perustuvat hevostalouden perustutkinnon vaatimuksiin. Kilpailijat suorittavat kuusi erilaista tehtävää kilpailupäivien aikana. Finaalitehtävien suunnittelun on toteuttanut ammattilaisista koostuva ryhmä. Lajin osaamisvaatimukset perustuvat hevostalouden perustutkinnon perusteiden kiitettävään (K5) tasoon.  

Lajin aikataulu

21.5.- 23.5.2024

Materiaalit ja laitteet

Turvakengät, turvakypärä, hanskat, henkilökohtaiset työvaatteet

Käytännön ohjeita

Hevostenhoitolaji kilpaillaan etälajina Kiuruvedellä Hingunniemessä 21.-22.5.2024. Finaalipäivä 23.5.2024 kilpaillaan Kuopio- hallissa hevostenhoito- lajialueella. Tapahtumat Kiuruvedellä ja Kuopiossa ovat avoimia yleisötapahtumia, joissa kilpailualueet on rauhoitettu kilpailutehtävien suorittamiseen.

Esimerkki-
tehtävä

Hevosen valjastaminen

Kilpailutehtävässä kilpailija valmistelee hevosen ajoon siistimällä hevosen huolellisesti ja sovittamalla varusteet huomioimalla hevosen hyvinvoinnin sekä varusteiden käyttöturvallisuuden.

Tässä tehtävässä arvioidaan:

 • Hevosen harjaaminen, kengityksen tarkastaminen ja varustaminen
 • Hevosen käsittelyn ammattimaisuus
 • Varusteiden käyttöturvallisuus sekä työturvallisuus
 • Työergonomia

Tuomarit

 • Päätuomari Meija Lahtinen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Minna Peltonen Suomen Ratsastajainliitto Ry
 • Katja Kulmakorpi Equine Innovations LTD
 • Sanni Niiranen, Iisalmen kaupunki
 • Veera Leinonen, Koulutuskeskus Brahe
 • Teemu Pääkkönen, Sawon Kavio kengityspalvelu
 • Eetu Hämeenaho
 • Jukka-Pekka Kauhanen, Dahlia talli Oy
 • Hannu Ala-Korpi, Pohjois-Savon hevosjalostusliitto
 • Sanni Komulainen
 • Jari Hyvärinen, Eläinklinikka Pohama
 • Annika Waris, Eläinklinikka Pohama
 • Tuomas Jauhiainen, Keskimäen Hevostila
 • Milla Saastamoinen
 • Merja Nissinen, Valjas- ja nahkaliike Plattipuuponi
 • Susanna Hartikainen, Valjas- ja nahkatyö S. Hartikainen

Kestävä kehitys

Kilpailemme hevostenhoitolajissa etälajina. Kaksi ensimmäistä kilpailupäivää kilpailijat kilpailevat hevosten hoitoon liittyvissä tehtävissä hevosten kanssa Ylä- Savon ammattiopistossa Hingunniemessä Kiuruvedellä ja viimeisen finaalipäivän Kuopiossa. Järjestämällä finaalin aidossa oppimisympäristössä, pyrimme tuomaan esille kestävän kehityksen lähtökohtia; mm. hevosten- ja ihmisten hyvinvointi, vastuullisuus sekä luonnonvarojen säästäminen. Koulutilalla kilpaileminen vähentää myös resurssien tarvetta mikä menisi hevosten siirtoon, puitteiden rakentamiseen ja hoitoon toisella paikkakunnalla. Tämä luo myös kilpailutehtävistä turvallisemmat hevosten ollessa tutuissa ympäristöissä. Kuopion lajialueen pyrimme rakentamaan käyttäen kierrätettyjä materiaaleja ja valmistamme alueelle tulevaa rekvisiittaa oppituntien puitteissa aidoissa opetustilanteissa.

Finaalitehtävissämme painotettuja arviointikohtia ovat mm. materiaalien kulutus (esim. kuivikkeet, vesi), hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä kilpailijoiden yhteistyötaidot.

Pyrimme säästämään resursseja käyttämällä alalla tarjolla olevaa automaatiota ja tekniikkaa (mm.  lantakompostori, heinäautomaatit).

Hankinnoissamme kilpailutehtäviä varten olemme kiinnittäneet huomiota elinkaariajatteluun; kaikille hankinnoille on käyttöä myös tulevaisuudessa opetuksessa tai seuraavan vuoden kilpailuissa. Yhtenä esimerkkinä mm. lajiosastollemme hankittu iso hevospatsas, jonka ostimme käytettynä ja jolle on suunniteltu erilaisia rooleja opetuksessa. Lisäksi sitä voi tarvittaessa lainata myös tulevina vuosina eri järjestäjille Taitajiin. Käytämme kilpailutehtävissä paljon jo olemassa tarvikkeita, joita ei tarvitse erikseen hankkia kilpailuja varten.

Yhdessä kilpailutehtävässä kilpailija valmistaa hevoselle talutukseen käytettävän ketjuriimunnarun. Jokainen kilpailija saa tämän ketjuriimunnarun omakseen; siitä jää kiva muisto ja laadukkaasta nahkasta tehty talutin kestää useita vuosia.

Palkinnoksi finaaliin pääsemisestä jokainen finalisti saa mukaansa muistoksi käytetystä hevosenkengästä tehdyn koristeen, mikä on valmistettu oppilaitoksen kengitystunneilla.

Kilpailupaikalla syntyvä hevosten lanta sijoitetaan kompostoriin, joka muuttaa lannan lämpöenergiaksi lämmittäen kilpailupaikan tallin sekä käyttöveden. Jatkojalosteena oleva kompostoitu lanta on patogeenivapaata maanparannusainetta. Suunnittelemme tuovamme lajissamme syntyvää kompostoitua lantaa jaettavaksi viherpeukaloille myös Kuopion päätapahtumaan.

Painotamme yhteistyötaitoja, hevosalan ja -kulttuurin tunnetuksi tuomista sekä aineettoman kulttuuriperinnön välittämistä yleisölle eri kilpailutehtävien avulla.

Olemme myös kiinnittäneet huomiota kilpailualueilla siihen, että kilpailijoille löytyvät hiljainen huone, hyvät taukotilat ja monipuolisesti terveellistä välipalaa. Myös riittävät tauot tehtävien välillä on pyritty huomioimaan niin kilpailijoille kuin tuomareillekin. Kannustamme toimimaan reilun pelin hengessä. Alan ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten kohdatessa on mahdollisuus luoda yhteistyöverkkoja tulevaan.

Tuomareiksi olemme saaneet paikallisia pienyrittäjiä läheltä. Kilpailutehtävien suunnittelussa kiinnitimme huomiota työelämälähtöisyyteen. Useassa tehtävässä on pari- tai ryhmätyöskentelyä.

Yrittäjyys

Tuomareiksi on pyydetty paikallisia pienyrittäjiä. Lisäksi kilpailutehtävissä arvioidaan kilpailijan yrittäjämäistä otetta ja kustannustehokkuutta. Kilpailijoilla on kilpailutehtävissä mahdollisuus suunnitella oma työjärjestyksensä parhaaksi näkemällään tavalla. Verkostoituminen muihin alan ammattilaisiin on huomioitu järjestämällä finalisteille yhteistä ohjelmaa kilpailupäivien oheen. Osa tehtävistä suoritetaan pareittain tai ryhmän jäsenenä toimien.

Työturvallisuus

Kaikilla kilpailijoilla tulee olla kilpailuissa turvakypärä, turvajalkineet, käsineet ja hevosalalle sopiva vaatetus, josta ei mm. voi tarrautua kiinni mihinkään.

Kilpailutehtävät suoritetaan hevosille tutussa ympäristössä, jolloin hevoset ovat rauhallisempia käsitellä. Hevoset valitaan tehtäviin tarkasti ja niitä testataan kilpailutehtävissä ennen finaaleja. Kilpailijat perehdytetään hyvin ennen kilpailuja, joka on oleellinen osa työturvallisuutta. Tehtäviin on varattu riittävästi aikaa, jotta turha kiirehtiminen ei altista vahingoille.

Kilpailualueelle Hingunniemeen laaditaan turvallisuussuunnitelma. Myös alueen järjestyksenvalvonnasta ja liikenteen ohjaamisesta on huolehdittu alueella.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Aamutallin tekeminen parityönä

Aikataulu: 80 minuuttia

Aamutallin tekeminen parityönä

Kilpailutehtävässä kilpailija suorittaa aamutallin työtehtävät parityönä. Kilpailija huolehtii hevosten hyvinvoinnista, tarhauksesta, heinäautomaattien täyttämisestä, karsinoiden ja tallin puhtaanapidosta sekä ruoka- ja juomakuppien puhtaudesta. Kummallekin kilpailijalle on nimetty omat hoidettavat hevoset.

Tässä tehtävässä arvioidaan:

– hevosten hyvinvoinnista huolehtimista

– hevosten määrätietoista, turvallista ja asiallista käsittelyä

– talli- ja karsina-alueiden siisteydestä huolehtimista

– töiden organisointia sekä työn kannattavuutta

– yrittäjämäistä toimintaa

– kestävää kehitystä

– työergonomiaa

– yhteistyötaitoja

Pisteet 27

Moduuli 2/Hevosen valmisteleminen kuljetukseen ja kliniikkakäynnille

Aikataulu: 60 minuuttia

Hevosen valmisteleminen kuljetukseen ja klinikkakäynnille

Kilpailutehtävässä kilpailija valmistelee hevosen kuljetusta ja klinikkakäyntiä varten. Hän valitsee hevoselle sopivat varusteet ja matkalla tarvittavat tavarat. Klinikalla kilpailija ottaa hevosen kuljetusvälineestä ja vie hevosen klinikalle eläinlääkärin luo. Klinikalla kilpailija mittaa eläinlääkärin pyynnöstä hevoselta lämmön, sykkeen ja hengitystiheyden. Myös hevosen liikkeet esitetään eläinlääkärille sitä pyydettäessä. Kilpailijalla on käytössään avustaja, joka auttaa kilpailijan antaman ohjeistuksen mukaisesti kilpailijaa hevosen lastauksessa ja hevosta kuljetusvälineestä pois otettaessa. 

Tässä tehtävässä arvioidaan

 • Hevosen käsittelytaidot ja yhteistyö hevosen kanssa
 • Hevosen kuljettamiseen liittyvien lainalaisuuksien hallitseminen hevostenhoitajan roolissa
 • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen ja terveyden seuraaminen
 • Työturvallisuus
 • Yhteistyötaidot

Pisteet 27

Moduuli 3/Hevosurheilun eri lajien esittely

Aikataulu: Tehtävään käytettävä maksimiaika 15 minuuttia.

Hevosurheilun eri lajien esittely

Kilpailutehtävä suoritetaan parityönä, mutta kilpailijat arvioidaan yksilöinä. Kilpailijoiden tehtävänä on esitellä jokin hevosurheilun laji paikalla olevalle yleisölle ja tuoda positiivisesti esille hevosalaa. Opiskelijat saavat lajiaineiston ja muistiinpanot etukäteen.

Tässä tehtävässä arvioidaan:

 • Kilpailijan esiintyminen hevosurheilun edustajana
 • Vuorovaikutustaidot
 • Parityöskentely

Pisteet 10

Moduuli 4/Hevosen harjaaminen ja valjastaminen

Aikataulu: 35 minuuttia

Hevosen harjaaminen ja valjastaminen

Kilpailutehtävässä kilpailija valmistelee hevosen ajoon siistimällä hevosen huolellisesti ja sovittamalla varusteet huomioimalla hevosen hyvinvoinnin sekä varusteiden käyttöturvallisuuden. Kilpailijalla on käytössään pikalukkosilat.

Tässä tehtävässä arvioidaan:

 • Hevosen harjaaminen, kengityksen tarkastaminen ja varustaminen
 • Hevosen käsittelyn ammattimaisuus
 • Varusteiden käyttöturvallisuus sekä työturvallisuus
 • Työergonomia

Pisteet 12

Moduuli 5/Hevosen kenkä irti, suoristus ja kiinnittäminen

Aikataulu: 35 minuuttia

Hevosen kenkä irti, suoristus ja kiinnittäminen

Kilpailutehtävässä kilpailija irrottaa hevoselta kengän käyttämällä siihen tarkoituksenmukaisia työvälineitä sekä ottamalla huomioon hevosen hyvinvoinnin, työergonomian ja työturvallisuuden. Tuomari muokkaa kengän kilpailijalle suoristettavaksi ja kilpailijan tehtävänä on suoristaa kenkä sekä kiinnittää se paikoilleen.

Tässä tehtävässä arvioidaan:

 • Hevosen käsittelyn ammattimaisuus
 • Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen
 • Kengityksen työvaiheiden ja työvälineiden tuntemus
 • Työn sujuvuus
 • Kestävä kehitys
 • Työergonomia

Pisteet 12

Moduuli 6/Varusteen valmistaminen

Aikataulu: 2,5 h

Varusteen valmistaminen

Kilpailutehtävässä kilpailija valmistaa valitsemistaan materiaaleista hevosen taluttamiseen käytettävän ketjuriimunnarun. Kilpailija valitsee työhön soveltuvat oikeat menetelmät, materiaalit ja työvälineet.

Tässä tehtävässä arvioidaan:

 • Valjastyön työvaiheiden ja työvälineiden tuntemus
 • Työn sujuvuus
 • Työn laatu
 • Ergonomia
 • Kestävä kehitys

Pisteet 12

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit