309

Hästskötsel / Semifinal

Tävlingstid

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplats 

Hevosopisto Oy

Opistontie 9

32100 Ypäjä

Semifinalkoordinator

Tidtabell

kl. 9-16

Material och utrustning

Tävlingen arrangeras i Hevonopistos utrymmen och stallmiljö. Tävlingsarrangören ser till att varje tävlande har redskap, utrustning och tillbehör som behövs för visning av hästen samt för rengöring av utrustningen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ha egen utrustning (hjälm, skyddsskor, handskar).

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Modul 1. Visning av häst 15 min.

Den tävlandes uppgift är att visa hästen enligt Hippos utställningsanvisningar för finska hästar och varmblodstravare.

Modul 2. Foderuppgift 15 min.

Den tävlande ska identifiera givna foder och bedöma fodrens kvalitet.

Modul 3. Underhåll av utrustning: rengöring och hopsättning 30 min.

Den tävlande ska underhålla hästens betsel.  Man får använda givna tillbehör och ämnen.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Visning av häst

Uppgift

Den tävlandes uppgift är att visa hästen enligt Hippos utställningsanvisningar för finska hästar och varmblodstravare.

15 min

50 poäng

Modul 2/Foderuppgift

Uppgift

Den tävlande ska identifiera givna foder och bedöma fodrens kvalitet.

30 min

28 poäng

Modul 3/Underhåll av utrustning: rengöring och hopsättning

Uppgift

Den tävlande ska underhålla hästens betsel.  Man får använda givna tillbehör och ämnen.

30 min

33 poäng

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners