P3

Liiketoiminta / Finaali

Finalistit

Roosa-Mari Alanko

Ammattiopisto Spesia

Silkki Helenius

Kiipulan Ammattiopisto

Thomas Jarvis

Ammattiopisto Luovi

Luka Kainulainen

Ammattiopisto Live

Vanessa Niinimaa

Kiipulan Ammattiopisto

Riitta Pennanen

Riveria

Eetu Rusila

Kiipulan Ammattiopisto

Emilia Salonen

Ammattiopisto Luovi

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Prisma Kuopio

Savilahdentie 10, Kuopio

Yleiskuvaus kilpailutehtävästä ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailijan tehtävänä on suoriutua erilaisista asiakaspalveluun ja myyntityöhön liittyvistä tehtävistä. Tämän lisäksi kilpailija huolehtii omalla toiminnallaan myymälän yleisilmeestä ja työturvallisuudesta. Kilpailija viestii työyhteisössä ja toimii tiimin jäsenenä. Kilpailija osaa toimia eri viestinnän kanavissa ja selviytyy palvelutilanteista riittävällä kielitaidolla. Hän huomioi työskentelyssään kestävää kehitystä ja omaa sekä asiakkaiden hyvinvointia. Hän edistää asiakaspalvelua ja myyntiä omalla yrittäjämäisellä otteellaan.

Kilpailupäivien aikana kilpailijat tekevät erilaisia tehtäviä. Kilpailutehtävät on suunniteltu niin, että ne vastaavat aitoja työelämätilanteita. Finaalikuvausten tehtävänantoja voidaan muuttaa n. 30 %. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Kilpailutehtävät ja osaamisvaatimukset perustuvat liiketoiminnan perustutkinnon pakollisten tutkinnonosien tyydyttävän tason arviointikriteereihin. Arvioinnissa huomioidaan myös kilpailun yhteiset teemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi sekä työturvallisuus. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Jokaisessa moduulissa on vähintään kolme tuomaria, jotka arvioivat kunkin kilpailusuorituksen erikseen. Arviointi koostuu laadullisista ja määrällisistä arviointikriteereistä. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti. Kilpailun tulos määräytyy yhteenlaskettujen pisteiden mukaisesti.

Lajin aikataulu

20.- 23.5. 2024. Tarkempi aikataulu ja kilpailupaikka ilmoitetaan myöhemmin kunkin moduulin esittelyn kohdalla. ​ 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit ja laitteet jaetaan kilpailutehtävien yhteydessä.  

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • Oma puhelin + laturi
 • Mahdolliset omat apuvälineet, joista on ilmoitettu etukäteen
 • Kuvallinen henkilöllisyystodistus

Tuomarit

 • Päätuomari Virpi Kerppola, Sakky
 • Nina Tamminen, Ammattiopisto Spesia
 • Tuomo Natunen, Savon ammattiopisto
 • Lea Seppänen, PeeÄssä
 • Maarit Niskanen, Savon ammattiopisto
 • Paula Kairinen, Novida
 • Jaana Kuosmanen, Savon ammattiopisto
 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live
 • Tuomo Tuomainen, Savon ammattiopisto
 • Maarit Niskanen, Savon ammattiopisto
 • Jouni Väyrynen, Savon ammattiopisto
 • Mari Lämsä, Savon ammattiopisto
 • Johanna Purokari, Ammattiopisto Spesia
 • Miia Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
 • Auli Laaksonen, SPR Kontti
 • Jari Lehtomäki, Elävä Kauppa
 • Katja Kiema, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Kestävä kehitys

Lajitehtävät, kumppanit ja tuotteet on valikoitu kestävä kehitys huomioiden. Lajialueen sisustukseen ei osteta uutta, vaan kaikki tapahtumassa käytettävät kalusteet ja materiaalit saadaan eri sidosryhmien käytössä olevista kalusteista ja materiaaleista. Opiskelijat otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja he ovat mukana toteuttamassa tapahtumaa. Teemme yhteistyötä asiakaspalvelu ja myynti lajin kanssa ja huomioimme myös lajialueen esteettömyyden. Korostamme alueella yhteisöllisyyttä ja pidämme huolta ryhmäyttämisestä kaikkien kilpailijoiden, huoltajien sekä toimitsijoiden kesken.

Yrittäjyys

Yrittäjyys otetaan lajissa huomioon yrittäjämäisessä työotteessa. Kilpailutehtävät on suunniteltu aitojen työelämätilanteiden pohjalta

Työturvallisuus

Työturvallisuus on huomioitu lajissa työprosessien avoimuutena ja mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisenä sekä ergonomisen työotteen huomioimisena.  

​​Työturvallisuus huomioidaan myös finaalitehtävissä. 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1/Asiakaspalvelu myymälätyössä

Kilpailija työskentelee asiakaspalvelutehtävissä kilpailualueen vapaa-ajan osastolla yhteistyössä työkaverin kanssa. Myymälätyöskentelyyn liittyy tuotteiden käsittelyä ja erilaisten asiakastilanteiden hoitamista palvelukonseptin sekä annettujen ohjeiden sekä säännöksien mukaan. Kilpailija hoitaa asiakaspalvelutilanteita tavanomaisissa palvelukanavissa.

Aika ja paikka: Tiistai 21.5.2024 klo 8.00 – 16.30 Kuopio-Hallissa määritetyllä alueella

Käytettävissä oleva aika: 30 min + tuomaripalaute

Pisteet: 30 p.

Moduuli 1: Arviointiperusteet

Arviointi perustuu liiketoiminnan perustutkinnon asiakaspalvelun, työyhteisössä toimimisen ja tuloksellisen toiminnan tutkinnonosien kokonaisuuksiin.

 • Työskentelyn järjestelmällisyys ja tehokkuus, yrittäjämäinen työskentely
 • Työturvallisuus ja ergonomia
 • Tuotteiden käsittely
 • Hinta- ja tuotetiedot
 • Myymälän siisteydestä huolehtiminen
 • Toimiminen työyhteisössä
 • Säädöksien ja ohjeiden noudattaminen
 • Kestävän kehityksen huomioiminen
 • Vuorovaikutustaidot
 • Asiakaspalvelu eri kanavissa
 • Oman suoriutumisen arviointi

Moduuli 2/Työhyvinvointi ja työturvallisuus

Kilpailija vastaa sähköisesti työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Moduuli suoritetaan Kuopio-hallissa välittömästi ensimmäisen moduulin suorittamisen jälkeen.

Aika ja paikka: Tiistai 21.5.2024 klo 8.00 – 16.30 Kuopio-Hallissa määritetyllä alueella

Käytettävissä oleva aika: 20 min

Pisteet: 6 p.

Moduuli 2: Arviointiperusteet

Arviointi perustuu liiketoiminnan perustutkinnon työyhteisössä toimimisen kokonaisuuteen. 

 • Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät
 • Työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät

Moduuli 3/Tiimityöskentely ja toiminnan kehittäminen

Kilpailijan tehtävänä on toimia ryhmän jäsenenä tiimipalaverissa. Tavoitteena on käsitellä asiakaspalvelutilannetta ja kehittää toimintaa yhdessä.

Aika ja paikka: Tiistai 21.5.2024 klo 8.00 – 16.30 Kuopio-Hallissa määritetyllä alueella

Käytettävissä oleva aika: 20 min

Pisteet: 10 p.

Moduuli 3: Arviointiperusteet

Arviointi perustuu liiketoiminnan perustutkinnon asiakaspalvelun, työyhteisössä toimimisen ja tuloksellisen toiminnan tutkinnonosien kokonaisuuksiin.

 • Tiimityötaidot
 • Asiakaspalvelukokemuksen kehittäminen
 • Sisäinen viestintä

Moduuli 4/Myymälätyöskentely

Prisma on perheystävällinen hypermarket, jossa on pysyvästi edullinen hintataso ja monipuolinen valikoima. Prismassa voit hoitaa kaikki kodin hankinnat yhdellä kauppamatkalla. Laajan elintarvike- ja päivittäistavaravalikoiman lisäksi Prismassa on kattava tarjonta kodin, vapaa-ajan, kodintekniikan ja pukeutumisen tuotteita. Kuopion Prismassa työskentelee n. 200 työntekijää. Tyytyväinen asiakas on työmme tavoite ja olemme työssä asiakkaitamme varten.

Lisätietoa:

Prisma

PeeÄssä

Kilpailija työskentelee Prisma Kuopion pesu- ja puhdistusaineiden osastolla. Kilpailijan tehtävänä on ylläpitää vastuualuetta, tutustua tuotteisiin sekä rakentaa teeman mukainen hyllynpääty. Kilpailija huolehtii samalla vastuualueen yleisilmeestä ja asiakaspalvelusta. Kilpailija työskentelee huolellisesti sekä tehokkaasti, huomioiden työturvallisuuden. Samaan aikaan kilpailee kaksi kilpailijaa, mutta jokainen tekee omaa suoritustaan. Tässä moduulissa kilpailija voi halutessaan käyttää omaa puhelinta tiedonhakuun.

Aika ja paikka: Keskiviikko 22.5.2024 klo 8.30 – 15.30 Prismassa määritetyllä alueella.

Käytettävissä oleva aika: 40 min + tuomaripalaute

Pisteet: 25 p.

Moduuli 4: Arviointiperusteet

Arviointi perustuu liiketoiminnan perustutkinnon asiakaspalvelun, työyhteisössä toimimisen ja tuloksellisen toiminnan tutkinnonosien kokonaisuuksiin.

 • Työskentelyn suunnitelmallisuus, tehokkuus, yrittäjämäinen työskentely ja järjestelmällisyys
 • Työturvallisuus ja ergonomia 
 • Hyllykartan mukainen esillepano 
 • Myymälän siisteydestä huolehtiminen
 • Kestävän kehityksen huomioiminen 
 • Hinta- ja tuotetiedot
 • Toimintaympäristön tunteminen
 • Vuorovaikutus ja kielitaito

Moduuli 5/Palvelutuotteen esittely 

Prisma on perheystävällinen hypermarket, jossa on pysyvästi edullinen hintataso ja monipuolinen valikoima. Prismassa voit hoitaa kaikki kodin hankinnat yhdellä kauppamatkalla. Laajan elintarvike- ja päivittäistavaravalikoiman lisäksi Prismassa on kattava tarjonta kodin, vapaa-ajan, kodintekniikan ja pukeutumisen tuotteita. Kuopion Prismassa työskentelee n. 200 työntekijää. Tyytyväinen asiakas on työmme tavoite ja olemme työssä asiakkaitamme varten.

Lisätietoa:

Prisma

PeeÄssä

S-ostoslista

Kilpailijan tehtävänä on esitellä asiakkaalle S-Ostoslista sovellusta. S-Ostoslista on mobiilisovellus, jonka tarkoituksena on helpottaa sovelluksen käyttäjiä päivittäisissä ostoksissaan ja tehdä kauppareissusta sujuvampia.

Aika ja paikka: Keskiviikko 22.5.2024 klo 8.30 – 15.30 Prismassa määritetyllä alueella.

Käytettävissä oleva aika: Esittelytilanteeseen valmistautuminen 15 min + esittely n. 10 min + oman suorituksen arviointi ja tuomaripalaute

Pisteet: 15 p.

Moduuli 5: Arviointiperusteet

Arviointi perustuu liiketoiminnan perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnonosan kokonaisuuteen.

 • Vuorovaikutus asiakkaan kanssa
 • Asiakaspalveluun ja yrityksen ilmeeseen sopiva ulkoinen olemus 
 • Palvelutuotteen tuntemus ja havainnollistaminen
 • Palvelutuotteen esittely
 • Oman suoriutumisen arviointi   

Moduuli 6/Työtyytyväisyys

Kilpailijan tehtävänä on vastata työtyytyväisyyteen liittyviin kysymyksiin.

Aika ja paikka: Keskiviikko 22.5.2024 klo 8.30 – 15.30 Prismassa määritetyllä alueella.

Käytettävissä oleva aika: 15 min

Pisteet: 5 p.

Moduuli 6: Arviointiperusteet

Arviointi perustuu liiketoiminnan perustutkinnon työyhteisössä toimimisen kokonaisuuteen.

 • Oman työhyvinvoinnin arviointi
 • Työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät

Moduuli 7/Tuloksellisuus ja asiakaspalvelu

Kilpailija vastaa tulokselliseen toimintaan ja asiakaspalveluun liittyviin kysymyksiin. Samaan aikaan kilpailee useampi kilpailija, mutta jokainen tekee omaa suoritustaan. Moduuli suoritetaan Kuopio-hallin kilpailualueella.

Aika ja paikka: Torstai 23.5.2024 klo 9.30-10.30 Kuopio-Hallissa määritetyllä alueella

Käytettävissä oleva aika: 20 min

Pisteet: 9 p.

Moduuli 7: Arviointiperusteet

Arviointi perustuu liiketoiminnan perustutkinnon asiakaspalvelun ja tuloksellisen toiminnan kokonaisuuksiin.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit