406

Elinstallation / Final

Finalister

Lucas Havanko

Keuda

Elias Hyytiä

Novida

Eero Latvala

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Ronja Lehtonen

Novida

Oskari Nevala

Novida

Niilo Ollikainen

Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Miika Saarelainen

Riveria

Toivo Vappula

Saimaan ammattiopisto

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Tävlings-
uppgifter

Tävlingen omfattar tre särskilda arbetsuppgifter.

A Installation av låg- och klenspänningsel

B Installation av eldrifter

C Elnätsinstallationer

Bedömningsgrunder:
 
Criteria
AInstallation av låg- och klenspänningsel
BInstallation av eldrifter
CElnätsinstallationer
Sub Crit NamnMarkDag 1Dag 2Dag 3
1Arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete   14,5563,5
2Ibruktagning, testning och funktion   20785
3Mått och utseende18765
4Installation av anordningar och kabelvägar10433
5Ledningsdragningar och anslutningar15483
6Kundservice och dokumentation14,5563,5
7Hållbar utveckling och företagsamhet8332
Totalt100354025
        

Grenens tidtabell

Preliminär tidtabell för tävlingsdagarna 21–23.5. 2024
 
Ankomst till tävlingsområdet8:00 – 8:30 
Tävlingstid8:30 – 16:00 
Arbetstid 6 h 
Lunch i två grupper med 1 h emellan10:30 – 13:00 
 
Ankomst till tävlingsområdet8:00 – 8:30 
Tävlingstid8:30 – 16:00 
Arbetstid 6 h 
Lunch i två grupper med 1 h emellan10:30 – 13:00 
 
Ankomst till tävlingsområdet7:30 – 8:00 
Tävlingstid8:00 – 12:00 
Arbetstid 4 h 
Lunch efter tävlingstiden 

Material och maskiner

I tävlingen används material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

 • Centraler
 • Fästtillbehör
 • Kabelvägar med tillbehör
 • Installationstillbehör
 • Kablar
 • Gersåg

Arbetsmiljö

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen:

 • blandavfall
  • kartong
  • avfall som innehåller koppar
 • skrivunderlag A4
 • Sågningsplats försedd med såg för installations- och kabelkanaler
  • Handsåg av säkerhetsskäl, inte den tävlandes egen såg.
 • Inspektionsprotokoll. Till exempel ST 51.21.05 eller ST 51.21.06

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Handverktyg för en elmontör
 • Mätare för ibruktagningsbesiktning
 • Multimeter
 • Kabeldragningstester. Till exempel Finnsat TE-RJ45
 • Märkapparat för märktejp
 • Anteckningsredskap
 • Egna arbetskläder och skyddsutrustning:  
  • arbetskläder med varselfärger, knäskydd
  • skyddsglasögon  
  • hörselskydd  
  • skyddshjälm 
  • skärskyddshandskar   
  • skyddsskor  
 • låsanordningar och förbudsskyltar enligt SFS6002

Verktyg som nämns särskilt

Den tävlande ska ta med sig

 • Kabelsax för kapning av kraftkabel, AXMK
 • Momentnyckel och hylssats 1000V, 3-10Nm
 • Momentskruvmejsel och bits 1000V, 0,5–1,5Nm
 • Crimptång för kabelsko. Till exempel Klauke K 02
 • Crimptång för ändhylsor. Till exempel Knipex 97 53 04
 • verktyg för installation av kwh-mätare

Domare

 • Huvuddomare Osmo Heikkinen, Savon ammattiopisto
 • Tony Kronsieff, Turun ammatti-instituutti
 • Kari Nykänen, Ammattiopisto Samiedu
 • Anssi Kettunen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jani Mielonen, Kuopion Sähköverkko Oy
 • Jorma Järvinen, Savon ammattiopisto
 • Janne Martikainen, Paikallis-Sähkö Oy
 • Kati Kuutsa, Würth Oy

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling bedöms genom observation av användningen och återvinningen av material.

Företagsamhet

Företagsamheten beaktas genom att följa med en rätt användning av materialen, kundbetjäningen och dokumenteringen av arbetet.

Arbetssäkerhet

Vid bedömning av arbetssäkerheten följer man med arbetsmetoderna samt användningen av säkerhetsanordningar och personlig skyddsutrustning. I arbetssäkerhet följer man med två delområden, arbetssäkerhet och säkerhet vid elarbete.

Modul 1/Installation av låg- och klenspänningsel

Bedömning i punkt bedömningsgrunder.

Modul 2/Installation av eldrifter

Bedömning i punkt bedömningsgrunder.

Modul 3/Elnätsinstallationer

Bedömning i punkt bedömningsgrunder.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners