P5

Logistik / Final

Finalister

Jasmin Haapanen

Ammattiopisto Spesia

Tatu Manerus

Ammattiopisto Spesia

Henri Murtonen

Ammattiopisto Tavastia

Ville Tanninen

Ammattiopisto Spesia

Eelis Vierula

Kiipulan Ammattiopisto

Jesse Väärtinen

Ammattiopisto Spesia

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna baserar sig på en servicelogistikarbetares normala arbetsuppgifter.

Den tävlande har i uppgift att avklara nio olika uppgiftshelheter. Centrala innehåll i uppgifterna är arbetssäkerhet, insamling och sändning av gods och lossning av last med olika hjälpmedel, samt inventering.

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i logistik, kompetensområdet för servicelogistik. Bedömningen baserar sig på kriterierna för nivån goda (3) i examensdelar i grundexamen i logistik.

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgifterna innehåller kvantitativ och kvalitativ bedömning i följande delar.

 • Behärskande av arbetsprocessen
 • Behärskande av arbetsmetoder, arbetsredskap och material
 • Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet
 • Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Kvalitativ bedömning 30 % och kvantitativ bedömning 70 %.

Dessutom ingår bedömning av Mästare-tävlingens teman

 • Företagsamhet
 • Hållbar utveckling
 • Arbetshälsa och arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Finalen har 3 moduler. Tävlingstiden är sammanlagt sex (6) timmar.

20.5.2024 Ackreditering och evenemangets öppningsceremoni.

20.5.2024 kl. 16-19 man bekantar sig med tävlingsområdet samt introduktion i maskiner och anordningar.

Den tävlande utför tävlingsuppgifter enligt en personlig tidtabell under tiden 21.5.2024 kl. 8.00 – 23.05.2024 kl. 12:00.

Tävlingsplats är Kuopio-hallens område samt Savon ammattiopistos campusområde Savilahti (Hehkukatu 1).

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde.

 • Pallförflyttarvagn
 • Staplingsvagn
 • Motviktstruck
 • Förpackningsmaterial
 • Dator (lagerförvaltningssystem, excel)
 • Transport- och insamlingsdokument
 • Penna och papper
 • Skrivare
 • Post-it lappar
 • Säkerhetskniv

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med egna arbetskläder (klass2), skyddsskor och arbetshandskar.

Exempel-
uppgift

Ett exempel från Finalen 2019:

Uppgiften är att plocka lastpallar från en lastpallhylla och att lasta dem i ett fordons lastutrymme. Över lasten skrivs uppgifter i dokument och tabeller. I uppgiften tas också lastpallarna bort från lastutrymmet. Utrustning som används i uppgiften: motviktstruck, dokument (fraktsedel, följebrev), penna, dator, Excel, gaffelvagn, säkerhetskniv, kalkylator samt egna arbetskläder och skyddsskor.

Domare

 • Huvuddomare Jarmo Alen, Inlive
 • Christian Falenius, Spesia
 • Juha Pölönen, Live
 • Marko Kalliomäki, Spesia
 • Hannu Kaarre, Live
 • Tapio Keinonen, Savon ammattiopisto
 • Marko Hänninen, Schenker
 • Keijo Itkonen, Schenker

Hållbar utveckling

Val och rätt användning av arbetsmaskiner/arbetsredskap, samt sortering av material.

Företagsamhet

I tävlingsuppgifterna bedöms inverkan av den tävlandes verksamhet på företagets image.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerheten bedöms i alla tävlingsuppgifter.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Insamling och sändning av gods

Den tävlande ska utföra insamling, förpackning och sändning av gods enligt givna dokument.

Tidtabell: 120 min.

Maxpoäng: 30 poäng

Kvantitativ bedömning: 25 poäng

Kvalitativ bedömning: 5 poäng

Modul 2/Mottagning av gods / arbete som truckförare

Den tävlande ska ta emot en försändelse och lossa gods som hör till försändelsen från lastutrymmet, samt arbeta som företagets representant i en kundservicesituation.

Tidtabell: 120 min.

Maxpoäng: 40 poäng

Kvantitativ bedömning: 30 poäng Kvalitativ bedömning: 10 poäng

Modul 3/Inventering

Den tävlande ska utföra arbetsuppgifter som hör till inventering i en lagermiljö.

Tidtabell: 120 min.

Maxpoäng: 30 poäng

Kvantitativ bedömning: 30 poäng

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners