P5

Logistik / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Ammattiopisto Spesia
Vasarakatu 27
40320 Jyväskylä

Semifinalkoordinator

Tidtabell

​​Modul 1: 40 min 
Modul 2: 30 min​ 

Material och utrustning

  • pallförflyttarvagn
  • motviktstruck (Toyota)
  • förpackningsmaterial
  • dator (förrådshanteringssystem, Excel)
  • penna och papper
  • skrivare
  • post it -anteckningar
  • säkerhetskniv
  • planvagn

Praktiska råd

​​Läroanstaltens arbetskläder (klass 2), säkerhetsskor och skärskyddshandskar. ​ 

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

 

​​Tävlingsuppgifterna baserar sig på en servicelogistikarbetares normala arbetsuppgifter.  

​I arbetet ska den tävlande beakta arbetssäkerhet, kundservice, ett ergonomiskt arbetssätt samt hållbar utveckling. 

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma): 

Modul 1/Användning av anordningar för hantering av gods och arbete som truckchaufför 

Uppgift

​Den tävlandes uppgift är att lasta kundens varor från lagret enligt plocklistan. Hen letar efter varorna i lagret och förbereder dem för transport, varefter hen lastar varorna i fordonet med en motviktstruck.

Tidtabell: 40 min  

60 poäng (50 p kvantitativ, 10 p kvalitativ)

Modul 2/Inventering 

Uppgift

​Den tävlandes uppgift är att inventera produkterna i förbrukningsmaterialskåpet som finns i småvarulagret. Hen antecknar inventeringen på sin personliga inventeringslista (Excel) med sitt eget namn.

Tidtabell: 30 min  

40 poäng kvantitativ

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners