604

Laborant / Final

Finalister

Ella Doering

Turun ammatti-instituutti

Hanna Koivumäki

Keuda

Minttu Kujala

Keuda

Aleksi Mattila

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Annika Salo

Koulutuskeskus Salpaus

Nella Salo

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu

Jyri Viljanen

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Heikki Vuotila

Koulutuskeskus Brahe

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifterna i laborantgrenen har att göra med analyser inom industrin. De tävlande analyserar prover från gruvindustrin, mejeriindustrin och läkemedelsindustrin.  Arbetsbeskrivningarna för tävlingsuppgifterna ges på tävlingsdagen. Den tävlande ska själv planera och göra upp tidtabellen för sitt arbete för varje dag. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom laboratoriebranschen och på arbetslivets krav.

Grenens tidtabell

De tävlande gör själva upp tidtabellen för sina arbeten för de olika dagarna.

Material och maskiner

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen följande möbler, anordningar, utrustning och reagenser som behövs:

UV/VIS-spektrofotometrar

Laboratorievågar

Byretter eller doserare

TLC-plattor och kärl för mobilfasen

Blandare

Värmeutrustning

Automatpipetter

pH-mätare

Inkubationsskåp

Mätutrustning och kärl

Skyddsutrustning

Kemitabeller

Bruksanvisningar för anordningarna

Datorer

Anteckningsredskap

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

Arbetsskor

Kalkylator.

Domare

 • Huvuddomare Mia Pirttimaa, KPEDU
 • Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
 • Lotta Liina Heikkilä, Turun ammatti-instituutti
 • Salla Paajanen, Metrohm Oy
 • Maija Kääriäinen, Savon ammattiopisto
 • Petra Norilo, Keuda
 • Lotta Kilpinen, Keuda
 • Irja Hiekkamäki, Ruokavirasto
 • Priscila Estrada, Yara
 • Liisa Nurminen, UEF
 • Jenni Ronkainen, FinVector
 • Pinja Harakkamäki, Curium
 • Ella Leppänen, Tredu
 • Tiina Koivunen, Itä-Suomen yliopisto
 • Miia Reponen, Itä-Suomen yliopisto

Domare för de internationella tävlandena

 • Petra Gynther, Omnia
 • Hans Thomas, Österrike

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling beaktas i tävlingsuppgifterna i rätt hantering av kemikalier och avfall samt som ett ansvarsfullt och hänsynsfullt arbetssätt. Social och kulturell hållbarhet främjas genom att tävlande ges möjlighet att ta pauser mellan arbetspassen och att lära känna varandra samt genom att en av tävlingsuppgifternas instruktioner finns tillgänglig på engelska. På den sista tävlingsdagen får deltagarna möjlighet att besöka det internationellt erkända bioläkemedelsföretaget FinVector. Utöver detta beaktar vi också våra internationella tävlande genom att tillhandahålla arbetsinstruktioner och bedömningskriterier på engelska.

Företagsamhet

Företagsamhet beaktas i tävlingsuppgifterna och bedömningarna bl.a. i fråga om seriearbete, ekonomisk användning av material, samarbets- och interaktionsförmåga.

Arbetssäkerhet

Arbetsmiljön beaktas för både tävlande, domare och publik. Laboratorieområdet är avskilt från allmänheten med skiljeväggar av plexiglas. Tävlande använder skyddsutrustning såsom labbrock, skyddsglasögon och laboratoriehandskar. Skadliga kemikalier hanteras i avträdesfläktar. Avfall sorteras och levereras senare för bortskaffande eller till avfallshantering. Ergonomin beaktas med höj- och sänkbara arbetsstationer som är förinställda på en lämplig arbetshöjd baserat på varje tävlingsdeltagares längd. Arbetsstationerna har extra belysning.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Bestämning av halten mjölksyrabakterier i en surmjölksprodukt

I den här tävlingsuppgiften ska halten mjölksyrabakterier i en surmjölksprodukt bestämmas.

I metoden använder man som underlag ett MRS-underlag, som lämpar sig för odling av mjölksyrabakterier.  Odlingen sker anaerobiskt i Anaerocult-kamrar.

Tidtabell: Modul 1 påbörjas tisdagen 21.5. Arbetet fortsätter torsdagen 23.5.

Bedömning: 15 p.

Modul 2/Bestämning av laktoshalt enzymatiskt

I arbetet bestäms laktoshalten i ett livsmedel enzymatiskt. Laktosen hydrolyseras med hjälp av testkit. Bestämningen av laktoshalten baserar sig på spektrofotometrisk mätning. Arbetet genomförs i samarbete med Valio.

Tidtabell: modul 2 utförs tisdagen 21.5

Bedömning: 20 p.

Modul 3/Bestämning av surhetsgrad med titrering

Surhetsgraden i mjölkpulver bestäms med titrimetrisk metod. Titreringens ändpunkt konstateras potentiometriskt med en pH-mätare. Metodinstruktionerna är baserade på standarden ISO 6091:2010 / IDF 86:2010. Arbetet genomförs i samarbete med Valio.

Tidtabell: modul 3 utförs tisdagen 21.5

Bedömning: 15 p.

Modul 4/Bestämning av tappningsvikt för ett pulverprov

Vid bestämning av tappningsvikt eller volymvikt utreds hur mycket en bestämd volym av provet väger (g/ml). I arbetet bestäms den fria tappningsvikten för mjölkpulver. Metoden baserar sig på standarden ISO 8967:2005. Arbetet genomförs i samarbete med Valio.

Tidtabell: modul 4 utförs tisdagen 21.5.

Bedömning: 5 p.

Modul 5/Överraskningsuppgift

Den tävlande får en arbetsbeskrivning på tävlingsdagen. Tävlingsuppgiften genomförs i samarbete med Siilinjärvi Yara.

Tidtabell: modul 5 utförs onsdagen 22.5.

Bedömning: 15 p.

Modul 6/Analys av läkemedel med tunnskiktskromatografi

Tunnskiktskromatografi (TLC, Thin Layer Chromatography) är en kromatografisk metod som görs på en tunn platta och där den blandning som undersöks rör sig i ett poröst ämne med hjälp av en lösning. I tävlingsuppgiften analyseras läkemedel med tunnskiktskromatografi.

Tidtabell: modul 6 utförs onsdagen 22.5.

Bedömning: 10 p.

Modul 7/Absorptiometrisk bestämning av acetylsalicylsyra

I arbetet ska den tävlande utföra bestämning av hur mycket en aspirintablett innehåller acetylsalicylsyra. Aspirinets verksamma ämne acetylsalicylsyra hydrolyseras i alkaliska förhållanden till salicylsyra och ättiksyra. Salicylsyra absorberar UV-strålning och dess mängd kan således bestämmas med spektrofotometri.

Tidtabell: modul 7 utförs onsdagen 22.5.

Bedömning: 20 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners