604

Laborantti / Finaali

Finalistit

Ella Doering

Turun ammatti-instituutti

Hanna Koivumäki

Keuda

Minttu Kujala

Keuda

Aleksi Mattila

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Annika Salo

Koulutuskeskus Salpaus

Nella Salo

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu

Jyri Viljanen

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Heikki Vuotila

Koulutuskeskus Brahe

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Laboranttilajin kilpailutehtävät liittyvät teollisuuden analyyseihin. Kilpailijat analysoivat kaivosteollisuuden, meijeriteollisuuden ja lääketeollisuuden näytteitä. Kilpailutehtäviin annetaan kilpailupäivänä työohjeet. Kilpailijan on itse suunniteltava ja aikataulutettava päiväkohtaiset työnsä. Lajin osaamisvaatimukset perustuvat laboratorioalan perustutkinnon perusteiden kiitettävän (K5) tason vaatimuksiin ja työelämän vaatimuksiin.

Lajin aikataulu

Kilpailijat aikatauluttavat itse päiväkohtaiset työnsä

Materiaalit ja laitteet

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle tarvittavat kalusteet, laitteet, välineet ja reagenssit kuten:

UV/VIS-spektrofotometrit

Laboratoriovaa’at

Byretit tai annostelijat

TLC-levyt ja ajokammiot

Sekoittajat

Lämmityslaitteet

Automaattipipetit

pH-mittarit

Inkubaatiokaapit

Mittavälineet ja astiat

Suojavarusteet

Kemian taulukot

Laitteiden käyttöohjeet

Tietokoneet

Muistiinpanovälineet

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo itse mukanaan kilpailupaikalle seuraavat tarvikkeet ja työvälineet:

 • Työkengät
 • Laskin

Tuomarit

 • Päätuomari Mia Pirttimaa, KPEDU
 • Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
 • Lotta Liina Heikkilä, Turun ammatti-instituutti
 • Salla Paajanen, Metrohm Oy
 • Maija Kääriäinen, Savon ammattiopisto
 • Petra Norilo, Keuda
 • Lotta Kilpinen, Keuda
 • Irja Hiekkamäki, Ruokavirasto
 • Priscila Estrada, Yara
 • Liisa Nurminen, UEF
 • Jenni Ronkainen, FinVector
 • Pinja Harakkamäki, Curium
 • Ella Leppänen, Tredu
 • Tiina Koivunen, Itä-Suomen yliopisto
 • Miia Reponen, Itä-Suomen yliopisto

Kansainvälisten kilpailijoiden tuomarit

 • Petra Gynther, Omnia
 • Hans Thomas, Itävalta

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys huomioidaan kilpailutehtävissä kemikaalien ja jätteiden oikeanlaisena käsittelynä sekä vastuullisena ja muita huomioivana työskentelytapana. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys huomioidaan siten, että kilpailijoilla on mahdollisuus tauottaa töitä ja tutustua toisiinsa ja että yhden kilpailutehtävän menetelmäohje on englanniksi. Viimeisenä kilpailupäivänä kilpailijat pääsevät yritysvierailulle kansainvälisestikin tunnettuun biolääkealan yritykseen, FinVectoriin. Näiden Lisäksi huomioimme myös kansainväliset kilpailijamme englanninkielisillä työohjeilla ja arviointikriteereillä.   

Yrittäjyys

Yrittäjyys huomioidaan kilpailutehtävissä ja arvioinnissa mm. sarjatyöskentelynä, materiaalien taloudellisena käyttönä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoina.

Työturvallisuus

Työturvallisuudessa huomioidaan sekä kilpailijat, tuomarit että yleisö. Laboratorioalue on eristetty yleisöstä pleksiseinillä. Kilpailijat käyttävät suojavarusteita, kuten laboratoriotakkia, suojalaseja ja laboratoriokäsineitä. Haitallisia kemikaaleja käsitellään vetokaapeissa. Jätteet lajitellaan ja toimitetaan myöhemmin hävitettäväksi tai jätteenkäsittelylaitokselle. Ergonomia on huomioitu korkeussäädettävillä työpisteillä, jotka on etukäteen säädetty jokaisen kilpailijan pituuden mukaan sopivalle työskentelykorkeudelle. Työpisteillä on lisävalaistus.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Arviointi

Kilpailun kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Pisteet on jaettu moduuleittain. Moduulien pisteet on jaettu tarkempiin arviointikohteisiin lopullisen tehtävän arviointikaavakkeissa. Arviointi käsittää sekä laadullista arviointia (3 tuomaria arvioi kutakin kilpailijaa) että määrällistä arviointia (2 tuomaria arvioi kutakin kilpailijaa).

Moduuli 1/Maitohappobakteeripitoisuuden määrittäminen hapanmaitotuotteesta

Tässä kilpailutehtävässä määritetään hapanmaitotuotteen maitohappobakteeripitoisuus. Menetelmässä käytetään alustana MRS-alustaa, joka soveltuu maitohappobakteerien kasvatukseen. Kasvatus tapahtuu anaerobisesti Anaerocult-kammioissa.

Aikataulu: Moduuli 1 aloitetaan tiistaina 21.5. Työ jatkuu torstaina 23.5.

Arviointi: 15 p.

Moduuli 2/Laktoosipitoisuuden määritys entsymaattisesti

Työssä määritetään elintarvikkeen laktoosipitoisuus entsymaattisesti. Laktoosi hydrolysoidaan testikitin avulla. Laktoosipitoisuuden määrittäminen perustuu spektrofotometriseen mittaukseen. Työ toteutetaan yhteistyössä Valion kanssa.

Aikataulu: moduuli 2 suoritetaan tiistaina 21.5.

Arviointi: 20 p.

Moduuli 3/Happoisuuden määrittäminen titraamalla

Maitojauheen happoisuus määritetään titrimetrisellä menetelmällä. Titrauksen päätepiste todennetaan potentiometrisesti pH-mittarilla. Menetelmäohje perustuu standardiin
ISO 6091:2010 / IDF 86:2010. Työ toteutetaan yhteistyössä Valion kanssa.

Aikataulu: moduuli 3 suoritetaan tiistaina 21.5.

Arviointi: 15 p.

Moduuli 4/Valutuspainon määrittäminen jauhenäytteestä

Valutuspainoa tai tilavuuspainoa määritettäessä selvitetään, kuinka paljon tietty tilavuus näytettä painaa (g/ml). Työssä määritetään maitojauheen vapaa valutuspaino. Menetelmä perustuu standardiin ISO 8967:2005. Työ toteutetaan yhteistyössä Valion kanssa.

Aikataulu: moduuli 4 suoritetaan tiistaina 21.5.

Arviointi: 5 p.

Moduuli 5/Yllätystehtävä

Kilpailijalle annetaan kilpailupäivänä työohje. Kilpailutehtävä toteutetaan yhteistyössä Siilinjärven Yaran kanssa.

Aikataulu: moduuli 5 suoritetaan keskiviikkona 22.5.

Arviointi: 15 p.

Moduuli 6/Lääkeaineen analysointi ohutkerroskromatografialla

Ohutkerroskromatografia (TLC, Thin Layer Chromatography) on ohuen levyn pinnalla suoritettava kromatografinen menetelmä, jossa tutkittava seos liikkuu huokoisessa aineessa liuottimen avulla. Kilpailutehtävässä analysoidaan lääkeaineita ohutkerroskromatografialla.

Aikataulu: moduuli 6 suoritetaan keskiviikkona 22.5.

Arviointi: 10 p.

Moduuli 7/Asetyylisalisyylihapon määrittäminen absorptiometrisesti

Työssä määritetään, kuinka paljon asetyylisalisyylihappoa yksi aspiriinitabletti sisältää. Aspiriinin vaikuttavana aineena oleva asetyylisalisyylihappo hydrolysoituu emäksisissä olosuhteissa salisyylihapoksi ja etikkahapoksi. Salisyylihappo absorboi UV-säteilyä, joten sen määrä voidaan määrittää spektrofotometrilla.

Aikataulu: moduuli 7 suoritetaan keskiviikkona 22.5.

Arviointi: 20 p.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit