604

Laborant / Semifinal

Tävlingstid

Onsdag 31.1.2024

Torsdag 1.2.2024

Tävlingsplatser

Keuda
Sarviniitynkatu 9
04200 Kerava

TAI
Kukkulakuja 3
20100 Turku

Semifinalkoordinator

Tidtabell

Den tävlande har 4 timmar på sig att utföra uppgiften.  Man får instruerad bekanta sig med tävlingsutrymmet 15 min. före själva tävlingen börjar.

Material och utrustning

Tävlingsarrangören hämtar till platsen:

reagenser och kemikalier som behövs

redskap och anordningar som behövs

byrett

skyddshandskar

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig:

identitetsbevis

laboratorierock (eventuella texter på rocken ska täckas)

skyddsglasögon

kalkylator

märkningstusch och kulspetspenna

lämpliga skor (täckta, fastsättning även bakom hälen).

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Bestämning av halten i ett prov med syra-bastitrering

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Utförandet av en titrimetrisk anlays

Bedömning

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Bedömningen baserar sig på examensdelen grundläggande arbeten i laboratorier i grundexamen inom laboratoriebranschen. Av bedömningen är 10 % kvalitativ och 90 % kvantitativ.

I föremålen för bedömning beaktas också Mästare-tävlingens gemensamma teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners