P2

Kiinteistönhoito / Finaali

Finalistit

Leevi Ahlstedt

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Oskari Lehtonen

Ammattiopisto Spesia

Leo Metsomäki

Ammattiopisto Luovi

Miko Mustonen

Kiipulan Ammattiopisto

Asser Peni

Ammattiopisto Spesia

Antti Savonen

Ammattiopisto Spesia

Joonas Virtanen

Ammattiopisto Luovi

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävissä osoitetaan kiinteistönhoidon perusosaamista työtehtävissä, jotka liittyvät kiinteistön hoitoon ja kunnossapitoon sen ulko- ja sisäalueilla. Pääpaino on tehtäväkokonaisuuden hallinnassa, oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa.

Kilpailija perehtyy annettuihin tehtäviin ja valitsee oikeat työvälineet, materiaalit ja menetelmät.  Hän toteuttaa tehtävän loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen tehtävänannossa kerrotut työt valmiiksi ja työpisteen kuntoon. 

Työskentelyssä kilpailijan tulee ottaa huomioon työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalvelulähtöisyys.  

Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Annettu ohjaus voi vähentää arvioinnista saatavia pisteitä.  

Mikäli kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.   

Arviointi perustuu Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan pakollisiin ja/tai valinnaisiin tutkinnon osiin. Osaamistaitovaatimukset ovat tutkinnon perusteiden mukaiset.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on maksimissaan 100p. 

Arviointia on sekä määrällistä, että laadullista. Pääasialliset arviointikriteerit ovat: 

 • työn aloitus  
 • työskentely ja yrittäjyys   
 • digitaidot 
 • kestävä kehitys                          
 • suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu                         
 • työympäristön siisteys   
 • ergonomia ja työturvallisuus                          
 • työskentelyasennot eri työvaiheissa  
 • työvälineiden ja osien käsittelyotteet          
 • työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely       
 • työn laatu        
 • itsearviointi     
 • asenne omaan työhön ja sen arviointi          

Lajin aikataulu

Lajin kilpailut ajoittuvat kilpailupäiville seuraavan aikataulun mukaisesti. Tarkempi kilpailuaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

         21.5. klo 8-16

         22.5. klo 8-16

         23.5. klo 8-12

Materiaalit ja laitteet

Kilpailujärjestäjä varaa suorituspaikoille tarvittavat kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvälineet sekä käyttö- ja tehtäväohjeet. Tarkemman kilpailukutsun yhteydessä kilpailijoille lähetetään työkalulista, jotka kilpailija tuo mukanaan. Kilpailuissa käytetään mm. seuraavia työkaluja, laitteita ja ohjelmia:

 • akkukäyttöinen Ego Power+ Multitool työvälineet
 • piha- ja ulkoalueiden hoidossa tarvittavia käsityövälineitä ja tarvikkeita
 • sähköinen huoltokirja: Huoltokanava.fi

Käytännön ohjeita

Kilpailijalla on mukanaan kilpailupaikalla: 

 • henkilökortti, ajokortti tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös kuvallinen KELA-kortti kelpaa) 
 • oman oppilaitoksen suojavaatetus ja henkilökohtaiset suojaimet (suojalasit, kuulosuojaimet, suojakäsineet ja turvakengät)
 • mikäli kilpailijalla on käytössään jonkin henkilökohtainen laite, jota hän tarvitsee muuhun kuin kilpailutehtävän suorittamiseen, on tästä ilmoitettava etukäteen ja hyväksytettävä laite tuomaristolla 

Tuomarit

 • Päätuomari Erno Järvistö, Sataedu
 • Timo Räsänen, Tredu
 • Jari Järvinen, Kiipulan ammattiopisto
 • Pauli Hyvärinen, ISS-palvelut Oy
 • Jukka Paananen, Mestar Oy
 • Markus Silventoinen, Niiralan kulma Oy
 • Jarmo Miettinen, Niiralan kulma Oy
 • Ari Karttunen, Niiralan kulma Oy

Kestävä kehitys

Kilpailijat tuovat tehtävissä tarvittavat perustyökalut mukanaan. Kilpailussa yhtenä arviointiperusteena on jätteidenlajittelu.  Kilpailuissa käytettävistä tarvikkeista ja varusteista esimerkiksi autolämmitystolpat, lipputangot on saatu yhteistyökumppanien kautta lainaan ja ne ovat joko käytöstä poistettuja tai hankittu pitkäaikaisia ja erilaisia käyttötarkoituksia varten.

Yrittäjyys

Kilpailija osaa työskentelyssään ottaa huomioon yrittäjämäisen asenteen ja osaa arvioida omaa työskentelyään yrittäjämäisesti. Tämä on myös yksi arviointiperuste.

Työturvallisuus

Kilpailija noudattaa tehtävissä vaadittavia työturvallisuusvaatimuksia sekä käyttää asiaan kuuluvia henkilösuojaimia. Työturvallisuus on yksi arviointiperuste.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1

Kilpailutehtävän ensimmäisessä moduulissa kilpailija suorittaa piha- ja ulkoalueiden hoidon tutkinnon osaan kuuluvan nurmialueen aurausvaurion paikkauksen ja nurmialueen siistimisen trimmeröimällä

Moduuli 2

Kilpailutehtävän toisessa moduulissa kilpailija suorittaa puisen kukkalaatikon kasaamisen ja kesäkukkaistutuksen teon asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi kilpailija suorittaa oikeaoppisen liputtamisen tehtävän suorittamisen ajaksi. Kilpailutehtävät perustuvat kiinteistön yleishoito- ja valvonnan sekä piha- ja ulkoalueiden hoidon tutkinnon osiin.

Moduuli 3

Kilpailutehtävän kolmannessa moduulissa kilpailija suorittaa huoltopyynnön mukaisen autolämmitystolpan toimintakunnon tarkastamisen ja varmistamisen havaintojensa pohjalta. Tehtävä perustuu kiinteistön yleishoito ja valvonnan tutkinnon osaa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit