301 Asiakaspalvelu ja myynti

Ala sopii sinulle, jos

Mitä työ voi olla?

Missä työtä on eli työpaikat, työympäristö ja alueellisuus?

Työpaikka voi olla erilaisissa työpaikoissa esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, visuaalisen myyntityön, palvelumuotoilun, talouden sekä toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä, tilitoimistossa tai eri alan yritysten tai organisaatioiden omilla talousosastoilla. Työtä on ympäri Suomea.

Työajat?

Työtä voi olla työpaikoista riippuen eri vuorokaudenaikoina. Päivisin, mutta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Mihin alaan ja tutkintoon lajin tehtävät perustuvat:

Tämän lajin tehtävät perustuvat liiketoiminnan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on merkonomi.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit