Finaalin järjestäminen

Kilpailujärjestäjä nimeää jokaiselle kilpailulajille kaksi lajivastaavaa,

Lajivastaavat vastaavat finaalissa lajin teknisestä toteutuksesta, lajin käytännön järjestelyistä ja kilpailutehtävien tuottamisesta sekä perehdyttää tuomarit tehtäväänsä yhdessä lajin päätuomarin kanssa. Lajivastaava vastaa myös kilpailunaikaisesta toiminnasta lajissaan yhdessä päätuomarin kanssa.

Turvallisuus on tärkein huomioitava asia tapahtuman ja lajien suunnittelussa ja toteutuksessa. Kilpailusuoritus tulee tehdä turvallisesti turvallisessa ympäristössä. Myös yleisölle tulee taata turvallinen Taitaja-elämys.

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Keskeistä työturvallisuudessa on riskienhallinta. Jokaisen ammattilaisen ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta.

Kaikki lajitoimijat ja kilpailijat on perehdytettävä kilpailupaikan haitta- ja vaaratekijöihin sekä käyttämään turvallisia työtapoja. Työturvallisuutta tulee valvoa ja arvioida osana kilpailusuoritusta.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit