Lajivastaavan tehtävät finaalissa

Lajivastaava huolehtii siitä, että lajin tekniseen kuvaukseen täytetään kilpailulajin toteuttamisessa tarvittavat tiedot Taitaja-kilpailun valmistelun aikana. Lajin teknisen kuvauksen tekemisessä voi käyttää tukena edellisissä kilpailuissa käytettyä lajikuvausta ja aikaisempia kilpailutehtäviä.

Kilpailutehtävien tulee perustua voimassa olevan ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisten tutkinnon perusteiden kiitettävään (K5) tasoon. Myös TaitajaPLUS-lajien kilpailutehtävien tulee perustua ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin, mutta TaitajaPLUSlajeissa ei ole K5-tason vaatimusta. Kilpailutehtävissä tulee huomioida Taitaja-kilpailun yhteiset teemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus.

Kilpailutehtävien tulee olla modulaarisia siten, että tulosten laskeminen on mahdollista kunkin kilpailupäivän päätteeksi. Kilpailutehtävien tuottamisesta vastaa lajivastaava tai lajiohjausryhmän tehtävään nimeämä henkilö.

Kilpailutehtävät on laadittava ja arvioitava niin, että osallistujille voidaan tarvittaessa antaa todistus suoritetusta näytöstä tai osanäytöstä. Kaikkien kilpailijoiden tulee olla samassa asemassa kilpailutehtäviin liittyvien mahdollisten ennakkotietojen suhteen.

Tehtävät kootaan kilpailun jälkeen lähetettäväksi tehtäväpankkiin.

Aikataulut

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit