Lajiohjausryhmäpäivä Taitaja2024

Lajiohjausryhmäpäivä on syksyn tärkeimpiä ja odotetuimpia tapahtumia, jossa alkaa seuraavan Taitaja-tapahtuman suunnittelu.

Päivän aikana työskennellään lajeittain. Lajiohjausryhmäpäivään osallistuvat sekä nykyiset että tulevat lajivastavaavat. Kuopion lajiohjausryhmäpäivään osallistuvat siis Espoon, Kuopion ja Turun lajivastaavat.

Lajiohjausryhmäpäivän aikana päätetään semifinaalikoordinaattorit. Suositus on, että semifinaalien järjestämistä koordinoi seuraava järjestäjä. Vuonna 2025 finaali järjestetään Turussa. Semifinaali on hyvää harjoitusta ennen finaalia.

Lajiohjausryhmäpäivän aikana tulisi

Ihmisiä istumassa pöydän ympärillä.

Lajiohjausryhmä

Lajiohjausryhmän tehtävänä on pitää huolta lajin kehittämisestä ja työelämävastaavuudesta.

Lajiohjausryhmä toimii Taitaja-järjestäjän ja Skills Finlandin määrittelemien toimivaltuuksien puitteissa, joita tarkennetaan tapahtumakohtaisissa toimintaohjeissa.

Lajiohjausryhmä tekee esitykset lajikuvauksista, tehtäväkuvauksista, semifinaalien ja finaalien toteutuksesta sekä hyväksyy lajivastaavan esitykset kilpailujärjestelyistä. Näitä tietoja tarvitaan myös Taitaja2024 -verkkosivuille.

Taitaja2024 lajivastaava toimii ohjausryhmän puheenjohtajana ja vastaa sen toiminnasta tapatumajärjestäjän johdolle. Lajiohjausryhmän päätökset hyväksyy kilpailujohtaja, ellei toimintaohjeissa ole toisin määrätty.

Lajiohjausryhmän suositeltava kokoonpano

Jokainen toimija on kutsuttava lajiohjausryhmän jäseneksi, mikäli kyseinen toimija on nimetty. Lajiohjausryhmät kokoontuvat ennen finaalia vähintään kerran kaikkien lajien yhteiseen tapaamiseen. Muut tarvittavat kokoukset kannattaa sopia lajikohtaisesti. Viimeinen tapaaminen tapahtuu kuitenkin aina Taitaja-tapahtuman finaaliviikon aikana.

Valtakunnalliset lajiohjausryhmien tapaamiset ovat: 

1. kokous 20.9.2023 Vesileppis 
2. kokous viikko 40–44, lajit voivat itse sopia ajankohdan ja työskentelypaikan/-tavan 
3. kokous Taitaja2024-kilpailuviikolla Kuopiossa 

Skills foorumi

Taitaja-lajiohjausryhmien virallinen viestintäkanava on Skills-foorumi. Kaikki lajin sisäinen viestintä kilpailun toteuttamisesta sekä tehtävien ja arvioinnin suunnittelemisesta keskistetään foorumille, jotta se jää myös tuleville järjestäjille hyödynnettäväksi. Foorumi on WorldSkills Internationalin palvelu, joten se on oletusarvoisesti englanninkielinen. Kielen voi vaihtaa foorumisivun alaosassa olevasta valikosta. Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen taitaja@skillsfinland.fi.

Skills foorumi

Lajien keskustelut ja aikataulut löytyvät foorumilta

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit