Semifinaalien säännöt

Semifinaalissa sovelletaan Taitaja-finaalin sääntöjä, mikäli säännöissä ei muuta mainita.

Tulokset ja palkinnot

Semifinaalin päätuomari ilmoittaa semifinaalin epäviralliset tulokset mukana olleille kilpailuhuoltajille sekä lajin semifinaalikoordinaattorille. Tuloksilla tarkoitetaan CIS-järjestelmästä saatavia tuloskoosteita, joissa ovat näkyvissä kaikki semifinaalikilpailuun osallistuneet kilpailijat (CIS-lomake: Marking Forms with Completed Marks).

Semifinaalikoordinaattori tarkastaa kilpailun tulokset ja varmistaa niiden oikeellisuuden. Tarkastetut, viralliset tulokset toimitetaan

Arviointi ja arviointiperusteet tulee olla julkaistavissa yksittäisen arviointikohteen tarkkuudella ja ne tulee toimittaa semifinaalikilpailijan kilpailuhuoltajalle.

Finaalikilpailijoiden nimet julkaistaan Taitaja-kilpailun verkkosivuilla viimeistään 1,5 kuukautta ennen finaalia. Finalisteille tiedotetaan järjestelyistä ilmoittautumisen yhteydessä nimetyn kilpailuhuoltajan kautta.

Semifinaalissa voidaan jakaa raha- tai tavarapalkintoja.

Semifinaalijärjestäjä huolehtii jokaiselle osallistujalle kunniakirjan. Pohjat toimitetaan semifinaalijärjestäjille ennen semifinaalia.

Vastalause

Vastalauseen voi tehdä kilpailutehtävän arvioinnista tai kilpailujärjestelyistä jos se vaikuttaa tuloksiin. Vastalauseen voi tehdä kilpailija yhdessä kilpailuhuoltajan tai joukkueenjohtajan kanssa, ja siihen tarvitaan kilpailijan sekä hänen edustajan allekirjoitus. Kilpailija tai huoltaja eivät siis yksin voi tehdä vastalausetta. Vastalause lomake löytyy täältä .

Vastalauseen voi tehdä heti virheen havaitsemisen jälkeen, kuitenkin se tulee jättää semifinaalien päätuomarille viimeistään 1 vuorokausi arvioinnin julkistamisen jälkeen.

Vastalauseen käsittelystä vastaa semifinaalin päätuomari. Ohjeet vastalauseen jättämiseen saa semifinaalin päätuomarilta. Semifinaalin päätuomari toimittaa vastalauseen ja vastauksensa Skills Finlandille tiedoksi sähköpostilla taitaja@skillsfinland.fi. Päätuomarin tulee antaa vastaus 2 vuorokauden sisällä vastalauseen saamisesta. Mikäli ratkaisu ei tyydytä vastalauseen tekijöitä, siirretään vastalauseen käsittely finaalin ylituomarille, tapahtumajärjestäjälle ja Skills Finlandille.

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit